Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/824/
Yazdırılma Tarihi : 21 Haziran 2024 Cuma 10:47

Milli Eğitim Bakanlığının Şubat ayında yapacağı atamalara ilişkin resmi açıklaması Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımladı. Açıklamayı görmek için tıklayın.

Haber Tarihi : 11 Şubat 2004 07:40
Milli Eğitim Bakanlığının Şubat ayında yapacağı atamalara ilişkin resmi açıklaması Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımladı. Açıklamayı görmek için tıklayın.

Milli Eitim Bakanlnn ubat aynda yapaca atamalara ilikin resmi aklamas Resmi Gazetenin bugnk saysnda yaymlad. Aklamay grmek iin tklayn.

Milli Eitim Mdrlnden :

DUYURU

Milli Eitim Bakanlna bal okullarn/kurumlarn retmen ihtiyacn karlamak amacyla Eitim ve retim Hizmetleri Snfndan 10.000 kadroya (emekli dn hari) ilk atama ve yeniden (aktan) atama yoluyla retmen atamas yaplacaktr.

Atama yaplacak alanlara/branlara gre kontenjan ile taban puanlar ekli izelgede belirtilmitir.

Yeniden (aktan) atanacaklara kontenjann % 2si orannda kadro ayrlacaktr. Hesaplarda ksurlar dikkate alnmayacaktr.

2003 yl atama dneminde bavurup halen sistemde atama bekleyenlerden koullar tayanlarn da bavurular bu atama dneminde yeniden alnacak, nceki bavurular dikkate alnmayacaktr.

1 retmen Olarak Atanacaklarda Aranacak Koullar

Atanaca alan/bran iin, Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlnn 31/3/2003 tarih ve 4 sayl Kararyla deiik 1/6/2000 tarih ve 340 sayl Kararnda alanlar/branlar itibaryla hizalarnda gsterilen yksekretim programlarndan mezun olmakla birlikte; 2004-1 retmenlik in E-Atama Klavuzunda belirtilen koullar tayanlar bavurabileceklerdir.

a) Adaylarda, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinde yer alan koullara uymak (Kuzey Kbrs Trk Cumhuriyeti vatandalar iin Trkiye Cumhuriyeti vatanda olmalar art aranmaz),

b) retmenlik grevine aday olarak ilk defa atanacaklar bakmndan, 1/1/1965 ve daha sonraki bir tarihte domu (1/1/2004 tarihinde 40 yandan gn almam) olmak,

c) Yurtd yksekretim kurumlarndan lisans dzeyinde mezun olanlar asndan Talim ve Terbiye Kurulunun 340 sayl Kararnda belirtilen yksekretim programlarnn ayn alana denklii Yksekretim Kurulunca belirlenmi olmak,

d) Orta retim Alan retmenliine Eitim Faklteleri, Fen Faklteleri, Edebiyat Faklteleri, Fen-Edebiyat Faklteleri ile karar eki izelgede yer verilen dier yksekretim programlarndan mezun olup, Ortaretim Alan retmenlii Tezsiz Yksek Lisans, Milli Eitim Bakanl ile Yksekretim Kurulu ibirlii ile alan Pedagojik Formasyon veya 33 kredilik lkretim Snf retmenlii Sertifika programndan herhangi birini baar ile tamamlam olmak,

Bu koul aada belirtilenlerde aranmaz.

* Eitim fakltesi mezunlar (TTKnin 340 sayl Karar esaslarna gre),

* retmenlikte adayl kalktktan sonra grevinden ayrlm olup, yeniden retmen olarak atanmak zere bavuruda bulunanlar,

* retim yesi, retim grevlisi, okutman ve aratrma grevlisi (2547 sayl Yksekretim Kanununun 33/a maddesine gre) olarak yksekretim kurumlarndan en az iki (2) yl sreyle alm olup halen grevde bulunmayanlar,

e) Askerlik ykmls olup;

* Henz askerliini yapmam olanlarn atamann yaplaca tarihi takip eden celp dne/mine kadar memuriyete atanmasnda askerlii bakmndan herhangi bir saknca olmadn,

* Askerlik grevini yapm olanlar ile muaf olanlarn bu durumlarn ilgili askerlik ubesi veya birliklerinden alacaklar belge ile belgelendirmek,

f) Salk durumunun; Trkiyenin her blgesinde ve iklim koullarnda retmen olarak grev yapmasna engel olmadn, son 6 ay (greve balama tarihi itibaryla) iinde alnm Salk Kurulu Raporu ile belgelendirmek,

g) Devlet memurluundan veya retmenlik mesleinden karlmay gerektiren tr ve derecede ceza almam olmak,

h) 17/10/1999 ve 12/12/1999 tarihlerinde yaplan Devlet Memurluu Semen Snav (DMS), 2002-Kamu Personel Seme Snav (KPSS) ve 2003 Kamu Personel Seme Snav-retmenlik (KPSS-retmenlik) snavlarndan en az birisine girmi ve atanmak iin yeterli dzeyde puan alm olmak (Bu koul retmenlikte adayl kaldrlm olanlarda aranmaz. Bu snavlardan birden fazlasna giren adaylar en yksek puan aldklar snav sonucuna gre bavurmaldrlar),

i) Daha nce retmenlik grevinde bulunmu olup, adaylklar kaldrdktan sonra bu grevinden ayrlm (yasal bekleme sresini tamamlam) olmak,

j) 2004-1 atama dneminde retmen olarak atananlar, atandklar hizmet blgelerinde eitim-retim ylnn bitiminden sonra alannda/brannda norm kadro ana, Milli Eitim Bakanlna Bal Eitim Kurumlar retmenlerinin Atama ve Yer Deitirme Ynetmelii hkmlerine gre zr durumuna bal yer deitirme isteinde bulunabileceklerdir.Bu madde hkmlerini kabul etmek,

koullar aranr.

2 Bavuru Tarihi ve Yerleri

* Bavurular; 16-27 ubat 2004 tarihleri arasnda, herhangi bir bilgisayardan internet yoluyla http://personel.meb.gov.tr adresindeki 2004-1 retmenlik in Elektronik Bavuru Formu doldurularak yaplacaktr.

* Bavuru formunu dolduran adaylar; en yakn bavuru brolarndan (81 ile, Ankara, stanbul merkez ile milli eitim mdrlkleri, yurtd eitim temsilcilikleri) birine giderek bavurularn resmi hale getireceklerdir.Bu hizmetler iin hibir gerekeyle cret alnmayacaktr.

Adaylarn elektronik bavuru srasnda sistemdeki ylmalar engellemesi asndan bavurularn son gne brakmamalar gerekmektedir.

Aklama: Daha nce herhangi bir alan/bran retmeni olarak almakta iken eitli nedenlerle grevlerinden ayrlanlardan yeniden retmenlie atanmak isteyenler en son ayrldklar alan/branta bavurabileceklerdir.

3 Elektronik Bavuru Formunun Onayl rneinin Alnmas Srasnda stenecek Belgeler

lk atama yoluyla bavuracak adaylardan;

a) Atamaya esas belgelerinin (diploma veya geici mezuniyet belgesi ile gerekiyorsa not dkm/transkript, sertifika, kurs belgesi, yurtd yksekretim kurumu mezunlar iin denklik belgesi vb.) asl veya onayl rnei,

b) Nfus czdan, src belgesi veya pasaportun onayl rnei,

Yeniden (aktan) atama yoluyla bavuracak adaylardan;

a) Yukardaki belgelerle birlikte bavuru tarihi itibaryla son 6 ay iinde alnm hizmet belgesi,

istenecektir.

Adaylar, yukarda istenen belgelerin onayl rneklerinden birer adet bavuru brosuna teslim edeceklerdir.

4 Dier Hususlar

Elektronik ortamda bavuru ve atamalara ilikin dier hususlar, 2004-1 retmenlik in E-Atama Klavuzunda ayrntl olarak aklanmtr. Adaylar, belirtilen klavuza Bakanlmz http://personel.meb.gov.tr adresinden 15 ubat 2004 tarihinden itibaren ulaabileceklerdir.

ATAMA YAPILACAK ALANLAR/BRANLAR LE BAVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN ZELGES

Alan Kodu

Alan Ad

Kontenjan

Snav Taban Puan (*)

2265

Beden Eitimi

500

65

2299

Besin/Gda Tek.Ev Y. ve Bes.

15

70

1119

Bilgisayar

700

45

1123

Biyoloji

50

85

1207

Corafya

100

80

1245

Din Kltr ve Ahlak Bilgisi

500

78

2315

El Sanatlar

15

70

1314

Elektrik

40

80

1333

Elektronik/Telekomnikasyon

50

75

1371

Felsefe

50

80

1386

Fen Bilgisi

200

80

1390

Fizik

20

85

1455

Giyim/Hazr Giyim/Moda Tasarm

10

78

2647

Grme Engel.Snf ret.

5

60

1489

Gverte

2

80

2494

Halclk

3

80

4897

.H.L.Arapa Meslek Dersi

25

70

1230

.H.L.Meslek Dersleri

80

80 (82'den 80'e drlmtr)

1524

ngilizce

   
 

a) ngilizce retmenlii Mezunlar : 60

1960

60

 

b) Almanca-Franszca retmenliine kaynak olan mezunlarndan en az 40 kredi ngiliz dili eitimi alanlar : 65

 

65

1577

Eit.(Ticaret)

45

65

1543

Eit.(Ev Ekonomisi)

42

70

1558

Eit.( ve Tek.Et.)

45

65

2651

itme Engel.Snf rt.

10

55

1627

Kimya

30

85

1631

Kuafr./Cilt Bak. ve Gz.

5

45

1699

Makine Ressaml

10

75

1700

Matbaa

5

75

2353

Matematik

600

70

1715

Matematik 1 (lkretim)

900

65

1772

Mobilya ve Dekorasyon

5

80

1818

Muhasebe Grubu

30

45

1822

Mzik

75

60

1837

Nak

8

70

4439

Okul n/ocuk Gel. ve Et.

500

65

1860

retmenlik Mes.Bil.Ders.

5

80

2563

Radyo-Televizyon

5

80

 

Rehber retmenlii

   
 

a) Rehberlik ve Psikolojik Danmanlk, Eitimde Psikolojik Hizmetler, Psikoloji Mezunu: 60

700

60

 

b) retmenlik Meslek Bilgisi Dersleri (Felsefe Grubu, Felsefe, Sosyoloji, Eitim Bilimleri Blm) Mezunu: 70

   

2838

(Bak.TTK 340 sayl Karar)

 

70

1894

Resim /Resim

75

65

1925

Resim/Grafik

5

55

1906

Sanat Tarihi

5

78

1959

Sekreterlik Grubu

2

70

1963

Seramik

2

65

1978

Snf retmenlii

1500

65

2403

Sosyal Bilgiler

200

80

2510

Tarih

100

80

2036

Tekstil

2

80

1279

Tesisat Teknolojisi

2

80

1997

Trikotaj

2

80

2139

Turizm ve Otel.Grubu

5

78

4810

Trk Dili ve Edebiyat

300

65

1283

Trke

400

45

2143

Zihinsel Engel.Snf rt.

55

45

2632

     
 

TOPLAM

10.000