Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/75515/
Yazdırılma Tarihi : 21 Haziran 2024 Cuma 10:16

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 2 sözleşmeli personel alacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 2 sözleşmeli personel alacak Son başvuru tarihi 27 mayıs 2024

Haber Tarihi : 13 Mayıs 2024 00:30
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 2 sözleşmeli personel alacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8'inci maddesi uyarınca, yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 2 (iki) adet Sözleşmeli Bilişim Uzmanı alınacaktır.

2022 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanının % 70'i (yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın % 30'unun (otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday, Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek olan yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. Sıralamada son sıradaki adayla eşit puana sahip adayların tamamı sınava çağrılacaktır. KPSS 2022 (P3) puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS (P3) puanı 70 (yetmiş), geçerlilik süresi dolmuş, yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda iş tanım kontenjanına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

A-) GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, yazılım, yapay-zeka, yönetim bilişim sistemleri, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanun'a tabi kadrolu veya aynı Kanun'un 4. maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri,

e) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

f) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,

g) Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,

h) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,

ı) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf olmak,

i) Sınav sonucunda başarılı olan adaylar, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında yapılacak Güvenlik soruşturmalarının olumlu olması durumunda göreve başlatılacaklardır.

B-) ÖZEL ŞARTLAR

1- YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi) (Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

. Yazılım projelerinde en az 3 yıl deneyim sahibi olmak,

. Geniş Ölçekli Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme tecrübesi olmak,

. Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak,

. HTML, CSS, JavaScript, ,Typescript, Ajax, Bootstrap, JQuery web teknolojilerine hakim olmak,

. MSSQL, PostgreSQL vb gibi ilişkisel veri tabanlarından en az birisiyle ilgili uygulama geliştirmek,

. C#, ASP.NET, MVC, ASP. NET Core MVC, Web API, LinQ ve Entity Framework konularında bilgi sahibi olmak,

. Veri tabanı tasarımı konusunda bilgi sahibi olmak,

. Raporlama araçları konusunda bilgili olmak,

. Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak, Tercihen;

. Büyük ölçekli yazılım (en az 1000 kullanıcılı) geliştirmiş olmak,

. Portal mantığını kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,

. REST web servis, WCF, mikroservis mimarisi, SOAP hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Entity Framework, Hibernate vb ORM araçlarından herhangi birini kullanarak proje geliştirmiş olmak,

. Kaynak kod versiyonlama ( TFS) konusunda bilgi sahibi olmak,

. Hibrit (Cross) Platform, Xamarin , Flutter veya React Native konularında bilgi sahibi olmak

. Web uygulamaları, responsive design, typescript konularında bilgi sahibi olmak,

. React veya VueJs kütüphanelerinden en az birisiyle uygulama geliştirmiş olmak,

. Tasarım programları ile hazırlanmış olan web/mobil tasarımları sorunsuz ve tüm ekran boyutlarına uygun ve uyumlu (mobil, tablet vb.) olacak şekilde HTML, CSS (kütüphaneler), JavaScript (kütüphaneler) kullanılarak web ortamına aktarabiliyor olmak,

BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

. Başvurular; ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren elektronik ortamda, üniversitemiz web sayfasında (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) ilan edilecek link üzerinden e-Devlet şifresi kullanılarak 15 gün içerisinde yapılacaktır. Posta veya şahsen başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuru sonuçları başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde (www.mku.edu.tr) web adresimizde ilan edilecektir.

İSTENİLEN BELGELER

1. Başvuru Formu (Sistem üzerinden online girilecektir.),

2. Fotoğraf (Son 1 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf),

3. Lisans diploması veya E-Devlet'ten alınan karekodlu mezun belgesi (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesi),

4. 2022 KPSS sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir),

5. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösteren belge (transkript, kurs/sertifika),

6. Genel Şartlar başlığı altında (ç) maddesinde belirtilen mesleki deneyimine ait kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgeleri (Belgelerin doğrulanması için belgeleri imzalayan kişilerin ulaşılabilir iletişim bilgileri de belgelere yazılmalıdır.),

7. Adayların başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (E-devlet üzerinden SGK sayfasından SGK Tescil ve Hizmet Dökümü başlığı altında "Barkodlu Belge Oluştur" sekmesinden alınmaktadır.),

8. Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge (İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (YDS) dengi puan) (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),

9. Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler, 10. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (e-devletten alınacaktır).

11. Özgeçmiş (CV) (.pdf olarak başvuru sistemine yüklenecektir.)

Yukarıda istenen belgeler sisteme yüklenecek olup, kazanan adaylardan asılları ayrıca istenecektir .

SINAV KONUSU, YERİ, ŞEKLİ VE TARİHİ

Sınav konuları yukarıdaki "Genel ve Özel Şartlar" bölümünde belirtilen tüm konuları ve hususları kapsayacaktır. Sınav yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır. Nihai değerlendirmede yazılı sınav sonucunun %40'ı, uygulama sınav sonucunun %40'ı ve sözlü sınavın sonucunun %20'si alınarak hesaplanacaktır. Bu hesaplama sonucunda 100 puan üzerinden 70 puan ve üzeri alan adaylar başarılı sayılacaktır. Her bir pozisyon için adaylar başarı sırasına göre sıralanarak pozisyon sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecektir. Sınav tarihi/tarihleri ve yeri, başvuru sonuçlarının ilanında ayrıca belirtilecektir.

ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Sözleşmeli bilişim personeline, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6. maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

DİĞER HUSUSLAR

Gerçeğe aykırı belge verenlerin veya beyanda bulunanların veya herhangi bir şekilde gerçeği saklayarak başvuru yapanların tespit edilmesi halinde sözleşmesi yapılmayacak, sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecek ve haklarında yasal işlemler başlatılacaktır.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Bu ve izleyen ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

3920/1-1


Kaynak : Resmi Gazete