Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/75239/
Yazdırılma Tarihi : 20 Haziran 2024 Perşembe 11:29

Sakarya Üniversitesi 3 sözleşmeli personeli alacak

Sakarya Üniversitesi 3 sözleşmeli personeli alacak. Son başvuru tarihi 29 nisan 2024

Haber Tarihi : 15 Nisan 2024 01:30
Sakarya Üniversitesi 3 sözleşmeli personeli alacak

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca 3 (üç) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve uygulamalı sınava katılacak adayların seçiminde, 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanı ile İngilizce dilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi dil sınavından alınan puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavda alınan puan esas alınacaktır.

Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır. (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.)

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

I- BAŞVURU ŞARTLARI;

A-GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibari ile ücret tav anı iki katını geçem eyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri,

e) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer hususları kabul etmek.

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):

Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

Yazılım Geliştirme Uzmanı - (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı/1 kişi)

Çok katmanlı mimari hakkında bilgi sahibi olmak,

Web servislerine hakim olmak,

Asp.Net Core MVC, C# ve Entity Framework konularında tecrübeli olmak ve projeler yapmış olmak,

MS SQL Server konusunda tecrübeli olmak,

Web Teknolojileri (HTML5, CSS, Javascript, JQuery) konularında tecrübeli olmak,

Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

Tercihen MCPD, MCSD, MS sertifikalarına sahip olmak.

Web Önyüz ve Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı - (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı/1 kişi)

Yazılım geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olduğunu belgelemek,

Mobil Uygulama projelerinde aktif olarak en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak,

REST mimarisindeki web servisler, JSON/XML veri alışverişi protokolleri konularına hakim olmak,

Yaygın olarak kullanılan mobil yazılım geliştirme desenleri (MVC, MVP, MVVM vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak,

Hibrit (Cross) Platform, Flutter veya React Native konularında bilgi sahibi olmak,

Yazılım Versiyon Kontrol Sistemleri (Azure DevOps, TFS, Git vb.) kullanmış olmak,

Güncel UX/UI trendleri, teknikleri ve teknolojileri ile ilgili bilgi sahibi olmak,

Tercihen Google Play Store'da veya Apple App Store'da referans uygulama sunabilmek.

Bootstrap, Skeleton vb. CSS kütüphanelerini ve SASS - LESS ön işlemci kütüphaneleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

Sistem Uzmanı (Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katı/1 Kişi)

En az 500 (beş yüz) iç veya 1.000 (bin) dış kullanıcısı bulunan orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerde sistem yöneticisi, sistem mühendisi, sistem çözümleyici, sistem işletme sorumlusu, sistem işletmeni, sistem programcısı, sistem uzmanı veya sistem ve ağ uzmanı unvanlarında en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

Microsoft Windows sunucularında (2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2022) bakım, izleme, yapılandırma, sıkılaştırma, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında bilgi sahibi olmak,

Linux ürün ve servisleri olan DNS, DHCP, Apache, Nginx, File Server, SSH sistemlerinin kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümlemesi hakkında bilgi sahibi olmak,

Sunucu sanallaştırma (VMware) hakkında bilgi sahibi olmak,

Konteynerler ve konteyner orkestrasyonu konusunda bilgi sahibi olmak.

Web ve uygulama sunucusu yazılımları (IIS, Apache) performans ve izleme konularında bilgi sahibi olmak,

DNS, DHCP, Proxy, Radius servisleri hakkında kurulum, yapılandırma ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

Sunucu, ağ ve uygulama izleme ve yönetim sistemlerinde (Ansible, Zabbix, Cacti, Grafana, Vrops, Veeam One, Mrtg vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve sorun giderme konularında bilgi sahibi olmak,

Log yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

Bash, PHP, Python, Perl veya Powershell betik dilleri konusunda bilgi sahibi olmak.

II- İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ;

Başvurular 15/04/2024 - 29/04/2024 tarihleri arasında http://www.ilan.sakarya.edu.tr adresinde bulunan "Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu"nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 29/04/2024 tarihi mesai bitimine kadar Sakarya Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı Esentepe Kampüsü/SAKARYA adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (Anılan tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir).

a. Başvuru formu (Fotoğraflı).

b. Lisans diploması aslı veya okul ya da noter onaylı sureti veya e-devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezun belgesi, (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği, belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanacaktır),

c. Genel şartlar (ç) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),

d. Genel şartlar (d) bendinde belirtildiği üzere, güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika gibi belgeler),

e. Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR 'da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler,

f. Özgeçmiş,

g. KPSSP3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi (KPSSP3 puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),

h. İngilizce dilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi dil sınavından alınan puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavda alınan puanı gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),

i. Erkek adaylar için askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge, j. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet onaylı barkodlu)

k. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı fotokopisi

l. Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla, güvenlik soruşturmalarının olumlu sonuçlanması ve tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70'i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30'ununun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilecektir.) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının 10 (on) katı aday sözlü sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı yapılacak sözlü sınava kabul edilecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi http://www.ilan.sakarya.edu.tr sitesinde 10/05/2024 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV- SINAV KONULARI ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Sınav konuları, uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen temel konular ve hususlardır.

SINAVIN ŞEKLİ:

Sınav sözlü olarak mesleki bilgiyi ölçer nitelikte gerçekleştirilecektir.

SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sınav, 15/05/2024 tarihinde saat 10:00 - 12:00 saatleri arasında Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Esentepe Kampüsü/SAKARYA adresinde yapılacaktır.

V-DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır. KPSS puanı ve sözlü sınav sonucunda alınan notun aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir.

Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve Başarı sırasına göre en yüksek puan alan aday sınavı kazanmış kabul edilecektir. Kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

VI- SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yapılacak değerlendirmeler sonucunda başarılı olan adaylar http://www.ilan. sakarya.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII- ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

2960/1-1


Kaynak : Resmi Gazete