Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/74289/
Yazdırılma Tarihi : 21 Haziran 2024 Cuma 11:25

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 19 ocak 2024

Haber Tarihi : 31 Aralık 2023 05:00
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

1 - Üniversitemiz akademik birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ve 12/06/2018 tarihli Resmi Gazetemde yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 'mn ilgili maddeleri ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi esasları uyarınca, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen şartlan sağlamış olmak koşuluyla, aşağıda bölüm ve anabilim dalı itibariyle unvanları belirlilen öğretim üyeleri alınacaktır.

2- Profesör kadroları ile Doçent Kadroları daimi statüde olmaktadır.

3- Başvuruda bulunacak adaylar, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 20 (yirmi) gün İçerisinde (Son Başvuru Tarihi: 19.01.2024) Akademik Personel Başvuru Giriş Ekranından

https://tibvs.sivas.cdu.tr/HRM/AkadcmikBasvurii/PcrsonelBasvuru/Girisçevrimiçi başvuru yoluyla müracaat edecektir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilemeyecektir .

4- Başvuruda bulunacak adaylar web sayfasında yer alan ' Öğretim Üyesi/Elemanı Kadrolarına Elektronik Başvuru Kılavuzu'nda yer alan açıklamalara dikkat etmelidir.

5- Başvuruda istenilen belgeler Üniversitemiz web sayfasında https://www.sivas.cdu.tr yer alan "Öğretim Üyesi/Elemanı Kadrolarına Elektronik Başvuru Kılavuzu'ndan temin edilebilir.

6- Başvuruda bulunacak adaylar Başvuru Formunda istenen belgeleri sisteme yüklemek zorundadır. Eksik belge ile yapılan başvurulardan Kurumumuz sorumlu değildir.

7- Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına. Doçent unvanı olanlar da Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.

8- Doçent kadrolarına müracaat eden adayların "Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Akademik Atanma ve Yükseltilme Kriterleri uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce yapılacak olan Doçentlik sözlü sınavından başarılı olmaları gerekmektedir.

9- Yurtdışında alınmış diplomaların onaylı suretleri ile atanmaya esas öğrenim düzeyine ait denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.

10- Başvuruda bulanacak adayların ilan edilen tek bir kadro ilanına başvurmaları gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuıu yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

11- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adaylann koşullarının uygun olmadığının somadan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

12- İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir.

13- Başvuruda bulanacak adaylardan istenen yabancı dil belgesi aksi belirtilmediği sürece İngilizcedir.

14- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süreci içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

15- İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz web sayfasından https://www.si vas.edw4r yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

16- Başvuru adresi: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Güitepe Malı. Mecnun Olyaktnaz Cad. No: 1, 58100 Merkez- SİVAS

NOT:

İlanımıza https://www.sivas.edu.tr web silesi Duyurular kısmından ulaşılabilir.

SBl'Ü Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Tonnu'na ve SBTÜ Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'ne https://www.sivas.edB.trweb silesi Duyurular kısmından ulaşılabilir.

(*) İngilizce dilinden "Yükseköğretim Kur tınılarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" in 8. Maddesinin 7. Fıkrasında belirlenen şartlardan birini taşıyor olmak.

(**) Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme Ve Atanma Yönergesi'nin 6. maddesinin (e) bendi uyarınca öğretim üyesi istihdam edilecektir.

İLAN EDİLEN KADROLARA ATT BİLGİLER;

Başvuruda İstenilen Belgeler

1- Üniversitemiz wcb sayfasında https://www,sivas,edu-tr yer alan "öğretim Elemanı Kadrolarına Elektronik Başvuru Kılavuzumda ve Başvuru Formunda belirtilen belgelerle başvurmak zorunludur.

Açıklamalar:

1) "Öğretim Görevlisi" ve "Araştırma Görevlisi" kadrolarına başvuracak adaylar ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 20 (Yirmi) gün içerisinde (Son Başvuru Tarihi: 19.01.2024) Akademik Personel Başvuru Giriş Ekranından

httDs;//ubvs.sivas.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Girisçevrimiçi başvuru yoluyla müracaat edecektir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilemeyecek tir.

2) Başvuruda bulunacak adaylar web sayfasında yer alan "Öğretim Elemanı Kadrolarına Elektronik Başvuru KılavuzıTnda yer alan açıklamalara dikkat etmelidir.

3) Başvuruda bulunacak adaylar Başvuru Formunda istenen belgeleri sisteme yüklemek zorundadır. Eksik belge ile yapılan başvurulardan Kurumumuz sorumlu değildir.

4) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adaylaıın sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

5) Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.

6) Öncelikli alan için başvuran ve ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların giriş sınavları, Yönetmelik uyarınca sözlü olarak yapıta.

7) Bu itanda belirtilen "Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlileri" kadrolarına ataması yapılacak Araştırma Görevlileri, lisansüstü eğitimlerini "Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca yapacaktır.

8) İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir ve sınav tarihlerinde değişiklik yapabilir.

9) Sınav takvimine http://www.sivas.edu.tr adresinde yayınlanan ilan metninden ulaşılabilir.

10) Başvuru adresi: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Gültepe Mah. Mecnun Otyakmaz Cad. No:I, 58100 Merkez/SİVAS

13859/2/1-1


Kaynak : Resmi Gazete