Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/74286/
Yazdırılma Tarihi : 20 Haziran 2024 Perşembe 11:53

Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 20 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 15 ocak 2024

Haber Tarihi : 31 Aralık 2023 06:20
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖNCELİKLİ ALAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca Öncelikli Alanlar için Araştırma Görevlisi alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

3- Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

4- Öncelikli Alanlar Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama yapılacaktır.

5- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Merkezi sınav şartı aranmayan adayların ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

6- 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazete 'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016- 2017 eğitim-öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen Araştırma Görevlilerinden 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim süreleri tekrar başlatılanların Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi kadroları için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adayların aşağıdaki

belgeleri eksiksiz şekilde kuruma ibraz etmeleri gerekir.

1-Akademik Kadro Başvuru Formunun eksiksiz şekilde doldurulmuş örneği (https://personel.batman.edu.tr) adresi belgeler kısmında yer almaktadır.)

2-ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı,

3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,

4-Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi veya Öğrenci Belgesi (E-devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı olmalıdır. Yurtdışından alınan diplomaların ise denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

5-Lisans Transkripti (Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı belge olmalıdır. Karekodlu transkriptler kabul edilecektir. Adayların transkriptlerinde hem dörtlük/beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde mezun oldukları üniversitenin resmi not sistemini gösteren belge başvuruya eklenecektir.)

6-Nüfus cüzdan fotokopisi.

7-İlanda Aranan Özel Şartlar kısmında istenen koşullara ilişkin (SGK Hizmet Dökümü, sertifika, hafızlık belgesi vb.) kanıtlayıcı belgelerini eklenmesi zorunludur.

Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar

1-Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanda belirtilen başvuru adresine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. İlgili birime ve süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Ayrıca postada meydana gelebilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

2-Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

3-Aslı veya onaylı sureti istenilen belgelerin tümünün veya herhangi birinin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4-Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin

başvurulara eklenmesi gerekmektedir.

5-Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. Başvuru Yeri ve İletişim Bilgileri

KADRO BİRİMİ

BAŞVURU YERİ VE ADRESİ

TELEFON NUMARASI

ELEKTRONİK POSTA

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Batı Raman Kampüsü

0488 217 40 20

[email protected]

13899/1/1-1

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

3- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Merkezi sınav şartı aranmayan adayların ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

4- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare:RG-18/5/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

5- 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazete 'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016- 2017 eğitim-öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır.

6- 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen Araştırma Görevlilerinden 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim süreleri tekrar başlatılanların Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda istenilen belgeler;

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadroları için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adayların aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde kuruma ibraz etmeleri gerekir.

1-Akademik Kadro Başvuru Formunun eksiksiz şekilde doldurulmuş örneği (https://personel.batman.edu.tr) adresi belgeler kısmında yer almaktadır.)

2-ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı,

3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,

4-Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi veya Öğrenci Belgesi (E-devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı olmalıdır. Yurtdışından alınan diplomaların ise denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

5-Lisans Transkripti (Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı belge olmalıdır. Karekodlu transkriptler kabul edilecektir. Adayların transkriptlerinde hem dörtlük/beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde mezun oldukları üniversitenin resmi not sistemini gösteren belge başvuruya eklenecektir.)

6-Nüfus cüzdan fotokopisi.

7-İlanda Aranan Özel Şartlar kısmında istenen koşullara ilişkin (SGK Hizmet Dökümü, öğrenci belgesi, sertifika vb.) kanıtlayıcı belgelerini eklenmesi zorunludur.

Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar

1-Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanda belirtilen başvuru adresine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. İlgili birime ve süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Ayrıca postada meydana gelebilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

2-Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

3-Aslı veya onaylı sureti istenilen belgelerin tümünün veya herhangi birinin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4-Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.

5-Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

Başvuru Yeri ve İletişim Bilgileri

KADRO BİRİMİ

BAŞVURU YERİ VE ADRESİ

TELEFON NUMARASI

ELEKTRONİK POSTA

İslami İlimler Fakültesi

İslami İlimler Fakültesi / Batı Raman Kampüsü

0488 217 39 47

[email protected]

Sağlık Hizmetleri MYO

Sağlık Hizmetleri MYO/Merkez Kampüs

0488 217 37 55

[email protected]

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksekokulu/ Batı Raman Kampüsü

0488 217 40 08

[email protected]

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi/ Batı Raman Kampüsü

0488 217 42 00

[email protected]

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi/Merkez Kampüs

0488 217 36 38

[email protected]

Hasankeyf MYO

Hasankeyf MYO/ Hasankeyf Kampüsü

0488 217 36 33

[email protected]

Teknik Bilimler MYO

Teknik Bilimler MYO/ Merkez Kampüs

0488 217 40 40

[email protected]

13899/2/1-1

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Batman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüdedir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi (Adaylar başvurdukları anabilim dalını belirtecektir).

2- Özgeçmiş.

3- Öğrenim Belgeleri ve Dil Belgesi.

4- Yayın Listesi.

5- Hizmet Belgesi.

6- Puanlama Şablonu. (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan EK-2 ve EK-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneğini dosyalarına ekleyeceklerdir.)

7- Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

8- Bilimsel Çalışma ve Yayın Dosyası.

GENEL AÇIKLAMALAR

1- İlan başvuru evraklarına https://batman.edu.tr/Birimler/personel/sayfalar/15691 web sayfasından ulaşılabilmektedir.

2- Profesör kadrosuna başvuracaklar adaylar ilan başvuru dilekçesi, başvuruda istenen belgeler ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan, 1 (bir) takımı basılı olmak üzere 6 takım dijital (Flash Bellek); Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar; İlan başvuru dilekçesi, başvuruda istenen belgeler ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan, 1 (bir) takımı basılı olmak üzere 4 takım dijital (Flash Bellek) dosyayı teslim etmeleri gerekmektedir.

3- Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4- Teslim edilecek belgelerden e-Devlet üzerinden temin edilen ve doğrulama kodu bulunan belgeler kabul edilecek, E-Devlet üzerinden temin edilemeyen belgelerin noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekmektedir.

5- Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecektir.

6- Başvuru yapan adayların evrakları iade edilmeyecek, adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir.

7- Batman Üniversitesi Rektörlüğü yayınlanmış ilanı her aşamada iptal etme hakkına sahiptir.

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

1- Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren (ilanın yayımlandığı tarih dahil) 16 (on altı) gündür.

2- Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adaylar Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar ilanda belirtilen birimlere başvuru evrakları ile birlikte şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

3- Süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca postada meydana gelebilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.


Kaynak : Resmi Gazete