Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/74283/
Yazdırılma Tarihi : 21 Haziran 2024 Cuma 12:04

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 14 ocak 2024

Haber Tarihi : 31 Aralık 2023 05:55
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

1- Öğretim Üyesi İlanı Hakkında:

Üniversitemiz Akademik Bilimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kamımı'nıın 5772 sayılı Kanunla değişik 23,24/e ve 26. maddelerinde belirtilen şartlar ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşullan" hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete' de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak https://ilan.aybu.cdu.tradresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartlan taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adaylann başvurulan kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler ilanın her aşamasında kontrol ve teyit amaçlı olarak gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

2- Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvurularda İstenilenler:

a) Dilekçe (https://ilan.aybu.edu.tr/ adresindeki ilgili unvana ait dilekçe bilgisayar ortamında doldurulup pdf olarak tekrar sisteme yüklenecektir.)

b) Özgeçmiş (YÖK Forma tında)

e) Bilimsel Çalışma ve Yayınları

d) Diploma (e-Devlel üzerinden alman barkotlu ve okunaklı Lisans ve Lisansüstü mezuniyet belgesi.(e-Devlette eğer Lisans ve Lisansüstü belgeleri yoksa diplomaların aslı veya geçici mezuniyet belgelerin ( e-Dcvlcttcn alınmamış belgelerin) Noter onaylı olması gerekmektedir Yurt dışından alman diplomalar için onaylı diplomayla birlikte onaylı denklik belgesi de eklenmelidir.)

e) Yabancı Dil Belgesi (ÖSYM internet sitesinden alman barkotlu belge)

1) Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınmış barkotlu ve okunaklı belge. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge)

g) Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınmış barkotlu ve okunaklı belge)

h) Hizmet Belgesi Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrıtsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları "HİTAP Hizmet Belgesini" müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir.

i) Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)

j) Nüfus Kayıt Örneği (e-Devletten alınmış barkotlu ve okunaklı belge)

k) Diğer Belgeler (Eğer ilan açıklamasında deneyim ya da belge vb. özel şartlar istenmekte ise adayın bu şartları taşıdığını ispatlayan belgeler)

3- Önemli Notlar:

a) Yukarıdaki istenilen belgelerin https://ilan.aybu.edu.tradresine yüklenmesi gerekmektedir.

b) Yukarıdaki belgelerden e-Dcvlct üzerinden almanlar, eğer belgenin içeriği, barkod / karekod vb. tüm doğrulamaları okunaklı ve eksiksiz ise kabul edilecektir.

c) Adayların ilanda açıklama olarak belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

d) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya koşullarının uygun olmadığı tespit edilen adayların atamaları yapılmayacaktın Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

e) Adaylar sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir.

f) Profesör unvanı olanlar, Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru yapamazlar.

g) Yabancı Dil Sınav Belgesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen Merkezi Yabancı Dil sınavları (YDS veya e- YDS veya YÖKDİL) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birisine ait olması gerekmektedir. Eğer AYBÜ Ek Koşullarda ve ilan açıklamasında farklı bir dil puanı şartı istenmediyse sınav puanının en az 65 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınmış olması gerekir.

h) Yabancı dille eğitim yapılan birimlere yapılan başvurularda "Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" in ilgili maddeleri gereğince asgari koşulların sağlanmış olması gerekmektedir.

i) Üniversite internet sayfasından ve/veya https://ilan.aybu.edu.tr adresinden yapılan tüm duyumlar tebligat mahiyetindedir.

j) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

1- Öğretim Elemanı İlanı Hakkında:

Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09,11.2018 tarihli Resmi Gazetemde yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Smavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 'in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Başvurular; ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak https://ilan.aybu.edu.tradresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler ilanın her aşamasında kontrol ve teyit amaçlı olarak gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

2- Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvurularda İstenilenler;

a) Dilekçe (https://ilan.aybu.edu.tr/ adresindeki ilgili unvana ait dilekçe bilgisayar ortamında doldurulup pdf olarak tekrar sisteme yüklenecektir.)

b) Özgeçmiş

c) Bilimsel Çalışma ve Yayınları (Varsa eklenecek)

d) Diploma (e-Devlet üzerinden alınan barkotlu ve okunaklı Lisans ve Lisansüstü mezuniyet be1gesi,(e-Devlette eğer Lisans ve Lisansüstü belgeleri yoksa diplomaların aslı veya geçici mezuniyet belgelerin (- e-Devletten alınmamış belgelerin) Noter onaylı olması gerekmektedir. Yurt dışından alınan diplomalar için onaylı diplomayla birlikte onaylı denklik belgesi de eklenmelidir.)

c) Transkript (c-DcvIct üzerinden alman barkotlu ve okunaklı Lisans ve Lisansüstü eğitimlere dair transkript belgeleri. Eğer c-DcvIcttcn bu belgeler alınamıyorsa onaylı transkript belgeleri)

i) Öğrenci Belgesi (İlan açıklamasında öğrencilik şartı mevcutsa ilan tarihi içerisinde e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu ve okunaklı öğrenci belgesi. Eğer e-Devletten bu belge alınamıyorsa onaylı öğrenci belgesi)

g) ALES Belgesi (e-Devletten alınmış barkotlu ve okunaklı belge ve 5 yıldan eski olmayan sınav belgesi. Eğer varsa muafiyetini kanıtlayan belge)

h) Yabancı Dil Belgesi (ÖSYM internet sitesinden alınan barkotlu ve okunaklı belge.)

i) Hazırlık Belgesi (Ortaöğretimde hazırlık sınıfı okuduysa onaylı belgesi)

j) Askerlik Durum Belgesi (e-Dcvlcttcn alınmış barkotlu ve okunaklı belge. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge)

k) Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınmış barkotlu ve okunaklı belge)

1) Hizmet Belgesi Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrıtsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları "HİTAP Hizmet Belgesini" müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir.

m) Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)

n) Nüfus Kayıt Örneği (e-Devletten alınmış barkotlu ve okunaklı belge)

o) Diğer Belgeler (Eğer ilan açıklamasında deneyim ya da belge vb. özel şartlar istenmekte ise adayın bu şartları taşıdığını ispatlayan belgeler)

3- Önemli Notlar:

a) Yukarıdaki istenilen belgelerin https://ilan.aybu.edu.tr adresine yüklenmesi gerekmektedir.

b) Yukarıdaki belgelerden e-Devlet üzerinden alınanlar, eğer belgenin içeriği, barkod ve kare kod vb. tüm doğrulamaları okunaklı ve eksiksiz ise kabul edilecektir.

c) Adayların ilanda açıklama olarak belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

d) Bu ilanda yayımlanan araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi kapsamında atama yapılacaktır.

e) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 1 OO'lük not sistemine eşdeğerliği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ıun eşdeğerlik tablosu kullanılır. (Transkriptte sadece yüzlük not sistemi varsa bu yüzlük not kullanılacaktır. Transkriptte sadece dörtlük veya sadece beşlik not sistemi varsa YÖK Eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır. Transkriptte hem dörtlük hem de yüzlük not sistemi varsa adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin not sistemi dörtlükse YÖK Eşdeğerlik tablosu, eğer adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin not sistemi yüzlükse yüzlük not sistemi kullanılacaktır. Transkriptte hem beşlik hem de yüzlük not sistemi varsa adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin not sistemi beşlikse YÖK Eşdeğerlik tablosu, eğer adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin not sistemi yüzlükse yüzlük not sistemi kullanılacaktır.)

1) Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 15. Maddesi gereği, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadroları ile ilgili olarak, bu Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak yapılır.

g) Adaylar sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvurulan iptal edilir.

h) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya koşullarının uygun olmadığı tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

i) Atama yapılacak programın lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa, o alanda ALES'ten en az 70 puan alınmış olması gerekmektedir (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin, başvuru belgelerinin haricinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanları 70 olarak kabul edilecektir.)

j) Yabancı Dil Sınav Belgesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen Merkezi Yabancı Dil sınavları (YDS veya e- YDS veya YÖKDİL) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birisine ait olması gerekmektedir. Eğer AYBÜ Ek Koşullarda ve ilan açıklamasında farklı bir dil puanı şartı istenmediyse sınav puanının en az 50 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınmış olması gerekir.

k) Yabancı dille eğitim yapılan birimlere yapılan başvurularda "Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" 'in ilgili maddeleri gereğince asgari koşulların sağlanmış olması gerekmektedir.

1) Üniversite internet sayfasından ve/veya https://ilan.aybu.edu.tr/ adresinden yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.

m) İlanımıza ve sınav sonuçlarına http://www.aybu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

n) Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

o) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.


Kaynak : Resmi Gazete