Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/74278/
Yazdırılma Tarihi : 21 Haziran 2024 Cuma 11:45

Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 15 ocak 2024

Haber Tarihi : 31 Aralık 2023 05:30
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI (2023-05)

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlar. 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarihli. 30590 sayılı Resmi Gazete* de yayımlanan "öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak /Mamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca; "Araştırma Görevlisi" alınacaktır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

-Genel Şartlar

I) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir.

2) Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

3) Araştırma Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 sayt/r Kanunun maddesine göre yapılacaktır.

4) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

-Başvuruda İstenilen Belgeler-

I) Başvuru Dilekçesi (www.agu.edu.tr)

2) özgeçmiş

3) Nüfus cüzdan fotokopisi

4) Lisans/ lisansüstü diploma fotokopisi

5) Lisans transkript belgesi fotokopisi

6) AL ES Belgesi

7) Yabancı Dil Belgesi

8) Lisansüstü öğrenci olduğuna dair belge (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar için)

9) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kuruntunda çalışmakta olan ve/veya ayrılmış olan adaylar için)

-Açıklamalar

I) İlanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Araştırma Görevlisi kadro başvurularının ilgili birime şahsen veya posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2) Şartlan taşımayan veya sonradan şanları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamalan iptal edilir.

3) Zorunlu hallerde sınav takviminde değişiklik yapma hakkı saklı tutulur

4) Üniversitemiz Rektörlüğü uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

5) Sınav takvimi Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecek olup, ilan ile ilgili bilgilere Üniversitemizin www,agu,cdu.tr adresinden ulaşılabilir.

13865/1-1


Kaynak : Resmi Gazete