Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/69668/
Yazdırılma Tarihi : 24 Mart 2023 Cuma 09:02

Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı-Güncellendi

Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 25 ocak 2023

Haber Tarihi : 31 Aralık 2022 06:17
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı-Güncellendi

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

31.12.2022 tarih ve 32060 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim elemanı ilanımızda BİRİM/ABD. başlığı altında ŞEHİT RESSAM HASAN RIZA GÜZEL SANATLAR MYO. 3. satırında yer alan KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI programı için çıkılan öğretim görevlisi kadrosu ile HAVSA MESLEK YÜKSEKOKULU ve UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU 1. ve 2. satırlarında yer alan programlar için çıkılan öğretim görevlisi kadrolarının "İlan Özel Şartı" kısımları aşağıda belirtildiği şekilde düzeltilmiştir. Bu kadrolara yapılan/yapılacak başvurularda aşağıda belirtilen ilan özel şartları aranacaktır. Düzeltme yapılan ilanlara son başvuru tarihi 25.01.2023 tarihi olarak belirlenmiş olup sınav takvimi aşağıda belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

SINAV TAKVİMİ

Ön Değerlendirme Sonuç Duyuru Tarihi: 31.01.2023 tarihinde ilana çıkılan birimlerin internet adreslerindeduyurulacaktır.

Giriş Sınavı Tarihi: 06.02.2023

Sonuç Açıklama Tarihi: 10.02.2023

Giriş sınavı ilana çıkılan birimlerde yapılacaktır. Giriş Sınavı sonuçları ilana çıkılan birimlerin internet adreslerinde duyurulacaktır. Duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için öğretim üyesi alınacaktır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen başvuru koşullarını taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili Dekanhklara/Müdürlüklere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuracak adayların 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.07.2019 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan "Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterler'ndeki koşulları sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrosuna başvuru yapacak adaylar anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi ile başlıca araştırma eserini belirttikleri bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosya ve dosyadaki belgelerin aktarıldığı 6 adet USB bellek vereceklerdir.

Doçent kadrosuna başvuru yapacak adaylar 2 adet fotoğraf, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Doçentlik Belgesi, Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi, doçent unvanını sözlü sınava girmeden alanlar için sözlü sınava gireceklerine dair dilekçe ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosya ve dosyadaki belgelerin aktarıldığı 4 adet USB bellek vereceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapacak adaylar anabilim dalını belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans ve Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, özgeçmiş, kimlik fotokopisi, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan l takım dosya ve dosyadaki belgelerin aktarıldığı 4 adet USB bellek vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün olup, "Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri'ne; https://pdb.trakva.edu.tr/pages/akademik-yukseltilme adresinden ulaşılabilir.

Başvuru şartlarını taşımayan, süresi içerisinde başvuruda bulunmayan veya eksik belgeyle müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

NOT: Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları "HİTAP Hizmet Belgesini" müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir. e-Devlet ten alman karekodlu tüm belgeler geçerlidir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kmun'un ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliksin ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır. Kadrolara başvuracak adayların Yönetmelik'tcki genel ve özel koşullar ile ilanda belirtilen diğer şartları sağlamaları gerekmektedir.

KADROLARA BAŞVURULAR

Adayların, 02.01.2023-16.01.2023 tarihleri arasında ilan edilen kadronun bulunduğu birime şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İSTENEN BELGELER

Adaylar dilekçeleri ekine;

-Lisans diploması, lisans not ortalamasını gösterir transkript,

-Akademik Personel ve Lisansüstü. Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Belgesi (Muaf olanlar için Bkz. MUAFİYET)

-Yabancı Dil Puanım gösterir belge,

-Başvuru yapacakları kadro için ilan özel şartında belirtilen tecrübe ve eğitimlere ilişkin belgeler.

-Özgeçmiş, Kimlik fotokopisi, 1 adet fotoğraf

- Var ise ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosyayı vereceklerdir.

(E-Devlet üzerinden alman karekodlu tüm belgeler geçerlidir.)

Dilekçe örneğine http://pdb.trakva.edu.tr/pages/formlar#.UbHf4NJM92Yadresi Formlar alanından ulaşılabilir.

SINAV TAKVİMİ

Ön Değerlendirme Sonuç Duyuru Tarihi: 20.01.2023 tarihinde ilana çıkılan birimlerin (karşılarında belirtilen) internet adreslerinde duyurulacaktır.

Giriş Sınavı Tarihi: 27.01.2023

Sonuç Açıklama Tarihi: 01.02,2023

Giriş sınavı ilana çıkılan birimlerde yapılacaktır. Giriş Sınavı sonuçlan İlana çıkılan birimlerin (karşılarında belirtilen) internet adreslerinde duyurulacaktır. Duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ÖNEMLİ NOTLAR: 1 - Başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

2- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin lOOTük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK tarafından belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

3-ALES'ten en az 70 puan almış olmak. (Puan türlerinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 23.08.2017 ve 22.05.2019 tarihli Yürütme Kurulu kararlarında belirtilen usul uygulanacaktır.) Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlayıcı belge sunmaları halinde, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

4- Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.

6 - Araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un 50 ncİ maddesinin (d) fıkrası kapsamında atama yapılacaktır, MUAFİYET : Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlar ile meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar ve yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar için merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz. Meslek yüksekokullarının kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.


Kaynak : Resmi Gazete