Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/691/
Yazdırılma Tarihi : 21 Mayıs 2024 Salı 06:27

Yeminli Mali Müşavirlik Yeterlik Sınav İlanı

Haber Tarihi : 22 Aralık 2003 16:47
Yeminli Mali Müşavirlik Yeterlik Sınav İlanı

 

Yeminli Mali Mavirlik Yeterlik Snav lan

 

YEMNL MAL MAVRLK MESLEK YETERLK SINAVLARINA LKN DUYURU

3568 sayl Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Mavirlik ve Yeminli Mali Mavirlik Kanunu ile bu Kanunun hkmleri uyarnca 4 Ekim 1997 tarih ve 23130 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Mavirler ve Yeminli Mali Mavirler Snav Komisyonlarnn alma Usulleri, Snav Esaslar ve Snav Konular Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre, Yeminli Mali Mavirlik Mesleki Yeterlik Snavlar ANKARAda yaplacaktr.

Yeminli Mali Mavirlik Snavlar

2004/1.Dnem YMM

: 14-23 UBAT 2004

Son Bavuru Tarihi

: 9 OCAK 2004

Snavlara girmek isteyenlerin Trkiye Serbest Muhasebeci Mali Mavirler ve Yeminli Mali Mavirler Odalar Birlii-Temel Eitim ve Staj Merkezi Bakanlna yukarda belirtilen son bavuru tarihinde alma saati bitimine dein bavurmalar gerekmektedir. Bu tarihe dein bavurusunu yapmayanlar ve snav harcn yatrmayanlar snava alnmayacaktr.

 

SINAVLARA LKN ESASLAR

Yeminli Mali Mavirlik Mesleki Yeterlik Snavna girebilmek iin:

a- 3568 sayl Kanunun 4. maddesinde saylan genel koullara sahip olmak,

b- En az 10 yl Serbest Muhasebeci Mali Mavirlik yapm olmak,

c- Meslein vakar ve onuruna aykr harekette bulunmak, grevini yapmamak veya kusurlu olarak yapmak, yahut da grevinin gerektirdii sarsc harekette bulunmak nedeniyle disiplin cezas verilmemi olmak gereklidir.

4 Ekim 1997 tarihinde Resmi Gazetede yaymlanan Snav Ynetmeliine gre katlacak olan adaylar ;

Yeminli Mali Mavirlik Mesleki Yeterlik Snav,

1- leri Dzeyde Finansal Muhasebe,

2- Finansal Ynetim,

3- Ynetim Muhasebesi,

4- Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku,

5- Revizyon,

6- Vergi Teknii,

7- Gelir zerinden Alnan Vergiler,

8- Harcama ve Servet zerinden Alnan Vergiler,

9- D Ticaret ve Kambiyo Mevzuat,

10- Sermaye Piyasas Mevzuat.

Konularnda yaplr.

 

BAVURU N GEREKL BELGELER

Sz konusu artlar tayan adaylarn;

1 - Bavuru Formu,

2 - Cumhuriyet Savclndan alnacak sabka kayd belgesi,

3 - Onayl nfus czdan rnei,

4 - kametgah ilmuhaberi,

5 - Lisans diplomas veya lisansst diplomasnn asl veya noterden onayl rnei (Yabanc renim Kurumlarndan alnm diplomalar iin Yksek renim Kurulundan alnacak denklii onayl belgesi),

6 - 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoraf,

7 - Yeni balayanlar hari, vergi ykmll al tarihinin ve affa uram olsa dahi, vergi kaakl ve kaakla teebbs sularndan dolay hkm giymi olup olmadna ilikin belge,

8- a - Kanunun 9. maddesinde belirtilen,Kanunlar uyarnca vergi inceleme yetkisi alm olanlarn bu yetkiyi aldklar tarihten itibaren kamu kurum ve kurulularnda geen hizmet sreleri ile Kanunda belirtilen bilim dallarnda retim yelii yaptklar sreyi kantlayc belge,

b - Kanunun yrrle girdii tarihe kadar serbest veya bir iyerine bal olarak mesleki almalarda bulunanlarn Serbest Muhasebeci Mali Mavirlik Belgesinin bal olduklar Odalardan onayl rnei ve alanlar listesine kaytl olduklarna ilikin belge,

c - Mali Mavirlik zlk dosyas (iinde SMMM olur tebligat bulunacak)

9 - Anlan ynetmeliin 23. maddesinde yer alan hkme gre snava gireceklerden snav giderleri karl olarak katldklar her Yeminli Mali Mavirlik Mesleki Yeterlik Snav iin ise ders bana 35.000.000,TL olmak zere, ilk defa snava katlacaklardan toplam 350.000.000,TL.nin Temel Eitim ve Staj Merkezi (TESMER)nin Bankas Dikmen ubesi 487 269 veya Oyakbank Ulus/ANKARA ubesi 361 0591 masrafsz hesap numaralarna yatrldna ilikin banka dekontu ile bavurmalar gerekmektedir.

 

DAHA NCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

Yeminli Mali Mavirlik Mesleki Yeterlik Snavnda baarl olamayanlar, snav sonularnn ilan tarihinden itibaren en ok 2 yl iinde snava daha girebilirler. Bu snavlar 100 zerinden 65 puandan az not alnan konular kapsar.

Bu ek snav haklarn sresi iinde kullanamayanlar veya bu snavlarda da baarl olamayanlar bir daha meslek snavna alnmazlar hkm yer almaktadr.

Bu nedenle daha nce alan mesleki yeterlik snavna katlp da baarl olamayan meslek mensubu adaylarn, bavuru iin 1 adet (4.5x6)boyutunda renkli fotoraf, snav giderleri karl olarak ngrlen bedeli dediklerini gsterir banka dekontu ve baarsz olduu snav konularndan snava gireceini belirtir dileke ile bavurmalar gerekmektedir.

 

BELGELERN GNDERLMES VE KABUL EDLMES

1- Yukarda belirtilen koullar tayanlardan mesleki yeterlik snavna katlma isteinde bulunacaklarn nceki blmde belirtilen bavuru formunun n ve arka yzlerini dzenli doldurup, imzaladktan sonra istenen belgeleri bu forma ekleyerek, 9 OCAK 2004 gn alma saati bitimine kadar Trkiye Serbest Muhasebeci Mali Mavirler ve Yeminli Mali Mavirler Odalar Birlii-Temel Eitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Cd. No: 562 Dikmen-ANKARA adresine elden veya posta ile gndermeleri gerekmektedir (postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alnmayacaktr). Ancak geree aykr beyanda bulunduklar anlalanlarn snav kazanm dahi olsalar, zin Belgeleri (ruhsatlar) iptal edilecektir.

2- Bavuru formundaki sorularn bir veya birkan yantsz brakanlar ile belgeleri eksik olanlarn bavurular dikkate alnmayacaktr.

3- Snava katlmas uygun grlenlere snav giri yerlerini belirtir yaz ile bilgi verilecektir.

4- Snav giri belgeleri snav salonunda datlacaktr.

5- Meslek mensubu adaylarndan snav srasnda snav giri belgesi ile fotorafl bir kimlik belgesini gsteremeyenler snava alnmazlar.

6- Snav giderleri karl olarak ngrlen bedeli demeyenler snava alnmazlar.

7- Mesleki Yeterlik Snavna Bavuru belgeleri geri verilmeyecektir.

8- Bavuru formlar Odalardan veya Odalar Birliinden salanabilir.

lan olunur.