Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/60303/
Yazdırılma Tarihi : 01 Haziran 2023 Perşembe 02:14

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Hacettepe Üniversitesi, son başvuru tarihi 20 ağustos 2021, Öğretim Üyesi Profesör, Doçent, Doktor, 104 akademik personel alacak.

Haber Tarihi : 03 Ağustos 2021 03:20
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adaylar, başvurularım, 4 - 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ'ye göre atama yapılacaktır.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış başvuru koşullarını (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri_ 2019basvurukosullari) ve atama kriterlerini (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri_2019) sağlamaları gerekmektedir. Ancak, Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak kadro ilanına başvurmak için asgari koşuldur, kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no'lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır.

Koşullara uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların;

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin Öğretim Üyesi ile ilgili maddelerinde istenilen koşulları sağladığına ilişkin beyanları ve başvuru dilekçeleri (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri adresinden sağlanacak) ile birlikte, yayın dosyalarına; nüfus cüzdanı sureti (e-Devlet üzerinden alınacak), fotoğraf (2 ad.), diplomalar, doktora, doçentlik ve yabancı dil belgeleri (e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir), kriterleri sağladığına dair belge (H.Ü. Kriter Komisyonundan alınacak belge geçerlidir.), Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen "Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi"ne sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kuramlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgeleri, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu, Akademik Etkinlik puan formu yayın listesi ve kontrol çizelgesi https://hacettepe.edu.tr/duyurular/ atama-kriterleri_belge_form Web adresinden temin edilebilir.

Adayların başvuru sırasında, dilekçeleri ile birlikte bir takım basılı akademik yayın dosyası; profesör kadrosu başvurusu için teslim edilen yayın dosyasında bulunan bütün belgelerin salt okunur şekilde yüklenmiş olduğu 8 adet taşınabilir bellek, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadro başvuruları için 6 adet taşınabilir bellek ile akademik yayınlar hariç sadece yukarıda belirtilen diğer kişisel belgelerinin bulunduğu 1 adet gömlek dosya ile birlikte 5 adet (31x24 ebatlarında hava yastıklı) zarfı ilan süresi içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.

İlan olunur.

AÇIKLAMALAR

1. Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline https://hacettepe.edu.tr/fs/atama/ prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir.

2. Doçentlik unvanını Endodonti alanında almış olmak.

3. Doçentlik unvanını Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında almış olmak, Çene Rekonstrüksiyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.

4. Doçentlik unvanını Restoratif Diş Tedavisi alanında almış olmak, Porselen Lamina Venerler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

5. Doçentlik unvanını Restoratif Diş Tedavisi alanında almış olmak, Bilgisayar Destekli Tasarım/Bilgisayar Destekli Üretim (CAD-CAM) Uygulamaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

6. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya programında Doktora derecesine sahip olmak ve Doçentlik unvanını Biyokimya alanında almış olmak.

7. Doçentlik unvanını Kimya alanında almış olmak, Biomalzeme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

8. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Doçentlik unvanını Farmakognozi alanında almış olmak.

9. Doçentlik unvanını Farmasötik Mikrobiyoloji alanında almış olmak.

10. Güney Sibirya Türk Lehçeleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

11. Osmanlı kitap sanatları ve kültürü, Osmanlı resim sanatı konularında çalışmalar yapmış olmak.

12. Osmanlı sivil mimarisi ve saraylar konularında çalışmalar yapmış olmak.

13. Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında almış olmak. İngiliz şiiri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

14. Bilişsel Çeviri Araştırmaları, Psikodilbilim, Çeviri Teknolojileri, Dil Belleği konularında çalışmalar yapmış olmak.

15. Avrupa Tarihi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

16. Doçentlik unvanını Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında almış olmak, veri görselleştirme ve yaratıcı problem çözme konularında çalışmalar yapmış olmak.

17. Doçentlik unvanını Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) alanında almış olmak, okul terki konusunda çalışmalar yapmış olmak.

18. Doçentlik unvanını Sınıf Eğitimi alanında almış olmak, Çocuk Edebiyatı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

19. Doçentlik unvanını Türkçe Eğitimi alanında almış olmak, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

20. Doçentlik unvanını Türkçe Eğitimi alanında almış olmak, dinleme ve konuşma eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

21. Çocuk istismarı ve ihmali konularında çalışmalar yapmış olmak.

22. Doçentlik unvanını Temel Eğitim (İlk Okuma Yazma ve Türkçe Eğitimi) alanında almış olmak, Sınıf Öğretmenliği konusunda çalışmalar yapmış olmak.

23. Doçentlik unvanını Türkçe eğitimi alanında almış olmak, yazma eğitimi ve kişiselleştirilmiş öğretim konularında çalışmalar yapmış olmak.

24. Doçentlik unvanını Matematik alanında almış olmak, Diferansiyel Geometri konularından vektör alanlarının enerjisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

25. Doçentlik unvanını Matematik alanında almış olmak, Parçalı Polinom Fonksiyonların Geometrik ve Cebirsel Yapıları konularında çalışmalar yapmış olmak.

26. Doçentlik unvanını istatistik alanında almış olmak, yaşam çözümlemesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

27. Doçentlik unvanını Matematik alanında almış olmak, Kontakt Topoloji konusunda çalışmalar yapmış olmak.

28. Doçentlik unvanını Biyoloji alanında almış olmak, Adli Entomoloji konusunda çalışmalar yapmış olmak.

29. Doçentlik unvanını Matematik alanında almış olmak, Nümerik Analiz ve standart olmayan fark yöntemleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

30. Doçentlik unvanını Biyoloji alanında almış olmak, bitki filogenisi ve taksonomisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

31. Doçentlik unvanını Biyoloji alanında almış olmak, Vektör moleküler taksonomisi ve vektör ekolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

32. Doktora derecesini Biyokimya alanında almış olmak. Biyosensörler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

33. Doçentlik unvanını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak, Kas İskelet Fizyoterapisi ve Rehabilitasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.

34. Doçentlik unvanını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak, Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.

35. Doçentlik unvanını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak, Sporda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.

36. Doktora derecesini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak, Kas İskelet Fizyoterapisi ve Rehabilitasyon konusunda çalışmaları olmak.

37. Doktora derecesini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak, Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.

38. Doçentlik unvanını Tasarım alanında almış olmak, Fotoğraf konusunda çalışmalar yapmış olmak.

39. İç Mekanda Nanoteknolojik malzemeler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

40. Doçentlik unvanını Plastik Sanatlar Resim alanında almış olmak.

41. Porselen teknolojileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

42. Doçentlik unvanını Tasarım alanında almış olmak, Kaligrafi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

43. Doçentlik unvanını Plastik Sanatlar Heykel alanında almış olmak.

44. Anadolu Konutlarının Mekan Mimarisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

45. Doçentlik unvanını Plastik Sanatlar alanında almış olmak.

46. Doçentlik unvanını Psikiyatri Hemşireliği alanında almış olmak.

47. Doktora derecesini İç Hastalıkları Hemşireliği alanında almış olmak.

48. Doktora derecesini İktisat alanında almış olmak.

49. Doçentlik unvanını Maliye alanında almış olmak, Uygulamalı Mali İktisat konusunda çalışmalar yapmış olmak.

50. Doçentlik unvanını Maliye alanında almış olmak, Deneysel ve Davranışsal Maliye konularında çalışmalar yapmış olmak.

51. Doçentlik unvanını Pazarlama alanında almış olmak, pazarlamada etik ve sürdürülebilirlik konularında çalışmalar yapmış olmak.

52. Doçentlik unvanını Sağlık Kurumları Yönetimi alanında almış olmak, Sağlık Hizmetinde Kalite Güvencesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

53. Doçentlik unvanını Üretim Yönetimi alanında almış olmak. Toplam kalite yönetimi ve üretimde dijital dönüşüm konularında çalışmalar yapmış olmak.

54. Doçentlik unvanını Finans alanında almış olmak, Enerji Finansmanı ve Finansal Risk Yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

55. Doçentlik unvanını Yönetim ve Strateji alanında almış olmak, Sağlık Bilişimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

56. Doçentlik unvanını Yönetim ve Strateji alanında almış olmak, Sağlık Politikası ve Sağlık Ekonomisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

57. Doçentlik unvanını Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak, gözenekli yapılarda kirletici taşınımı ve yerinde biyolojik arıtım konularında çalışmalar yapmış olmak.

58. Doçentlik unvanını Kimya Bilim alanında almış olmak, polimerler ve moleküler modelleme konularında çalışmalar yapmış olmak.

59. Doçentlik unvanını Harita Mühendisliği alanında almış olmak, Yakın Resim Fotogrametrisi ve CBS analizleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

60. Doçentlik unvanını Harita Mühendisliği alanında almış olmak, Hava Fotogrametrisi ve Uzaktan Algılama konularında çalışmalar yapmış olmak.

61. Doçentlik unvanını Malzeme ve Metalurji Mühendisliği bilim alanında almış olmak, fonksiyonel malzemeler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

62. Doçentlik unvanını Makine Mühendisliği alanında almış olmak, taşıt dinamiği kontrolü konusunda çalışmalar yapmış olmak.

63. Doçentlik unvanını Elektrik-Elektronik Mühendisliği bilim alanında almış olmak, sezim ve kestirim kuramı konularında çalışmalar yapmış olmak.

64. Doçentlik unvanını Yüksek Enerji ve Parçacık Fiziği alanında almış olmak, kozmoloji ve astrofizik konularında çalışmalar yapmış olmak.

65. Doçentlik unvanını Maden Mühendisliği alanında almış olmak ve flotasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.

66. Doçentlik unvanını Maden Mühendisliği alanında almış olmak, öğütme ve sınıflandırma sistemleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

67. Doçentlik unvanını Elektrik-Elektronik Mühendisliği bilim alanında almış olmak, mikro ve nano yapılar konularında çalışmalar yapmış olmak,

68. Doçentlik unvanını İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak, beton ağırlıklı barajların sismik incelenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

69. Doçentlik unvanını Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak.

70. Doçentlik unvanını Dil ve Konuşma Terapisi alanında almış olmak.

71. Doçentlik unvanını Odyoloji alanında almış olmak, pediatrik odyoloji ve işitsel implantlar konularında çalışmalar yapmış olmak.

72. Doktora derecesini Dil ve Konuşma Terapisi alanında almış olmak, Çocukluk Çağı Dil Bozuklukları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

73. Doktora derecesini Ergoterapi alanında almış olmak.

74. Doçentlik unvanını Adli Tıp alanında almış olmak, Biyomühendislik konusunda çalışmalar yapmış olmak.

75. Çocuk İstismarı, Cinsel İstismar ve Adli Olgular konularında çalışmalar yapmış olmak

76. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak, Genetik doktorasını tamamlamış olmak.

77. Yağlı karaciğer hastalığı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

78. Pediatrik Ortopedi ve ekstremite rekonstrüksiyonu konularında çalışmalar yapmış olmak.

79. Omuz dirsek cerrahisi ve spor yaralanmaları konularında çalışmalar yapmış olmak.

80. Erişkin rekonstrüktif cerrahi ve artroplasti, erişkin ortopedik travma konularında çalışmalar yapmış olmak.

81. Doçentlik unvanını Radyasyon Onkolojisi alanında almış olmak.

82. Erişkin ve pediatrik havayolu girişimleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

83. Çocuk Cerrahisi uzmanı olmak.

84. Nöroradyoloji, baş-boyun radyolojisi ve spinal radyoloji konularında çalışmalar yapmış olmak.

85. Nöroradyoloji, Pediatrik nöroradyoloji konularında çalışmalar yapmış olmak.

86. Non-vasküler girişimsel radyoloji konusunda çalışmalar yapmış olmak.

87. Doçentlik unvanını Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak.

88. Eğitim Teknolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

89. Eğitimde Program Geliştirme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

90. Histoloji - Embriyoloji ve çalışan güvenliği konularında çalışmalar yapmış olmak.

91. Kozmetolojik Dermatoloji ve Dermatolojik Lazerler konularında çalışmalar yapmış olmak.

92. Düşünce süreci bozuklukları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

93. Doçentlik unvanını Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında almış olmak, Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi konusunda çalışma yapmış olmak.

94. Doktora derecesini Kuantum optik, Kuantum Plazmonik, Kuantum Haberleşme, Kuantum Kriptografi, Kuantum Bilişimi, Kuantum Algılama/Ölçme/Görüntüleme, Kuantum Networkler alanlarından herhangi birinde almış olmak ve Doçentlik unvanını Fizik alanında almış olmak.

6946/1-1


Kaynak : Resmi gazete