Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/59079/hazine-ve-maliye-bakanligi-sozlesmeli-18-bilisim-personeli-alacak.html
Yazdırılma Tarihi : 13 Haziran 2021 Pazar 21:14

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sözleşmeli 18 bilişim personeli alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sözleşmeli 18 bilişim personeli alacak
02/06/2021 09:22:00
Yazdır

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, 2018 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (On) katı aday arasından, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre 18 (On sekiz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Bir aday en fazla 2 (iki) adet pozisyona başvuruda bulunabilecektir.

1-BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,

Tercihen;

n) Temel sunucu (web, mail, domain, DNS) servislerinin iş sürekliliğini tasarlayıp kurabilecek.

o) Tercihen MS Sistem Mühendisi Sertifikalarını almış olmak,

p) Operasyonel seviyede süreç oluşturabilmek geliştirmek ve uygulamasından sorumlu olmak,

Tercihen;

Tercihen;

az 5 (Beş) yıl tecrübeli olmak,

n) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

Tercihen;

n) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

Tercihen;

Başvurular, 01/06/2021 - 01/07/2021 tarihleri arasında http://www.hmb.gov.tr adresinde bulunan "Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu'nun" doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, en geç 01/07/2021 tarihine kadar Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne (Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü A Blok Belge Yönetimi ve İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü 3. Kat 333 Nolu Oda Devlet Mah. Dikmen Cad. TBMM Karşısı Dikmen/ANKARA) elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. COVID-19 virüs salgını nedeniyle başvuru yapacak kişileri sağlık açısından riske atmamak için müracaatların 0312 497 71 67 - 0312 497 71 68 telefonlarının aranarak randevu alınmak suretiyle yapılması uygun görülmüştür.

ç) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge, (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir).

ğ) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak en fazla 180 aday sözlü sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarihleri ve sınav yerinin açık adresi www.hmb.gov.tr sitesinde 12/07/2021 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır.

Sözlü sınav, 27/07/2021 (Salı) tarihinden itibaren COVID-19 virüs salgını nedeniyle yayınlanan liste dahilinde İdarenin belirleyeceği adreste (ANKARA) yapılacaktır. Sınavın kaç gün süreceği ve kişilerin gireceği tarihler 12/07/2021 tarihinde yapılacak olan ilanda yayınlanacaktır.

İlgili pozisyona göre;

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar, sınavın bitiş tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.hmb.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

Başarı sırasına göre 18 (On sekiz) aday asıl, 18 (On sekiz) aday da yedek olarak belirlenecektir. Yedek sırası gelen adaylar, 31/12/2021 tarihine kadar çağırılacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

Adres: Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü A Blok Belge Yönetimi ve İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü 3. Kat 333 Nolu Oda Devlet Mah. Dikmen Cad. TBMM Karşısı Dikmen/ANKARA

Telefon: 0 312 497 71 67 - 0312 497 71 68

e-posta:btgm.ik@hmb.gov.tr