Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/579/
Yazdırılma Tarihi : 21 Haziran 2024 Cuma 11:06

Adalet Bakanlığı Zabıt Katibi Alım İlanı

Haber Tarihi : 27 Ekim 2003 18:10
Adalet Bakanlığı Zabıt Katibi Alım İlanı

T.C. ADALET BAKANLII PERSONEL GENEL MDRL ZABIT KATB SINAVI LAN

Ltfen aadaki ilana ilikin grlerinizi www.memurlar.org adresinde yer alan Forum blmnde dile getiriniz.

1-Komisyonunuz merkez ve mlhakatnda mnhal bulunan ve aada yeri, snf ve derecesi belirtilen zabt ktibi kadrosuna adalet komisyonlarnca yaplacak szl snav ve mlkat sonucuna gre aktan atama yaplacaktr.

2-Adalet komisyonlarnca yaplacak szl snav ve mlkata,

17.10.1999 ve 12.12.1999 tarihlerinde yaplan Devlet Memurluu Snavlarndan (DMS),

06-07 Temmuz 2002 tarihlerinde yaplan Kamu Personeli Seme Snav (KPSS) nda lisans mezunlar iin KPSSP3, nlisans mezunlar iin KPSSP93, ortaretim mezunlar iin KPSSP94 puan trnden,

70 ve daha yukar puan alanlar bavurabilecek olup, bavuruda bulunacaklarn aadaki artlar tamalar gerekmektedir.

I)Genel artlar:

a-Trk vatanda olmak,

b-lk defa Devlet memurluuna atanacaklar iin yazl snav tarihinde 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 40 nc maddesindeki ya artlarn tamak ve yazl snav tarihi itibariyle 35 yan bitirmemi olmak,

c-Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik ana gelmemi bulunmak veya askerlik ana gelmi ise muvazzaf askerlik hizmetini yapm yahut ertelenmi veya yedek snfa geirilmi olmak,

d-Taksirli sular ve aada saylan sular dnda tecil edilmi hkmler hari olmak zere, ar hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uram olsalar bile Devletin ahsiyetine kar ilenen sularla, zimmet, ihtils, irtikp, rvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, inanc ktye kullanma, dolanl iflas gibi yz kzartc veya eref veya haysiyeti krc sutan veya istimal ve istihlk kaakl hari kaaklk, resm ihale ve alm satmlara fesat kartrma, Devlet srlarn aa vurma sularndan dolay hkml bulunmamak,

e-657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 53 nc maddesi hkmleri sakl kalmak kayd ile grevini devaml yapmasna engel olabilecek vcut veya akl hastal veya vcut sakatl ile zrl bulunmamak,

f-Kamu haklarndan mahrum bulunmamak,

II)zel artlar:

a-Faklte veya yksekokullarn bilgisayar blm, adalet yksekokullar, meslek yksekokullarnn adalet blm, adalet meslek lisesi veya dier lise ve dengi okullarn ticaret veya bilgisayar blmlerinden mezun olmak (bu saylan retim kurumlarndan mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikas istenmeyecektir.)

b-Yukarda saylanlar dnda, en az lise veya dengi okul mezunu olup Mill Eitim Bakanlnca onaylanm veya Mill Eitim Bakanlna bal retim kurumlar ya da niversitelerce dzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasna sahip olmak.

c-Meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabndan seilip yazl olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile dakikada yanlsz en az doksan kelime yazmak. (Bu artn varl ilgili adalet komisyonlarnca yaplacak uygulama ile tespit edilecek olup, dakikada yanlsz olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar szl snav ve mlkata alnmayacaklardr.)

d-Ariv aratrmas sonucu olumlu olmak.

3-Bavuru yeri ve ekli:

Bavurularn, ilgili adalet komisyonu bakanlklarna veya buralara gnderilmek zere mahall Cumhuriyet basavclklarna yaplmas gerekmekte olup, mahall Cumhuriyet basavclklarna yaplan bavurulara ilikin evrak, masraf ilgilisinden alnmak suretiyle ayn gn acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu bakanlna gnderilecektir. Posta ile veya dier iletiim aralaryla yaplan bavurular kabul edilmeyecektir.

Adaylarn yalnzca bir adalet komisyonunun yapaca szl snav ve mlkata katlmalar mmkn olup, birden fazla komisyona bavurulmas durumunda bavurular geersiz saylacak, bu ekilde snava girenler kazanm olsalar dahi atamalar yaplmayacaktr.

4-Bavuru tarihi: Bavurular 27 Ekim 2003 Pazartesi gn balayp, 12 Kasm aramba gn mesai saati bitiminde sona erecektir.

5-Snav yeri: lgili adalet komisyonlardr.

6-Snav tarihi ve saati: 17 Kasm 2003 Pazartesi gn, adaylarn daktilo veya bilgisayar ile dakikada yanlsz en az doksan kelime yazp yazmadklarnn tespiti iin uygulama yaplacak ve uygulama bitiminden sonra szl snav ve mlkat yaplacaktr. Belirlenen tarihte herhangi bir nedenle snava katlmayanlarn mazeretleri kabul edilmeyecektir.

7-Bavuru iin gerekli belgeler:

a)Bavuru yerlerinde verilecek Ek-1 Bavuru Formu

b)Nfus czdan fotokopisi

c)renim belgesi

d)DMS, KPSS snav sonu belgesi

e)Son ay iinde ekilmi iki adet vesikalk fotoraf

8-Aktan atama suretiyle atama yaplacak 7, 8, 9, 10, 11, 12. derecelerde mnhal bulunan zabt ktiplii kadrolarnn adalet komisyonu bazndaki yerleri aada gsterilmitir.


ADL YARGI ADALET KOMSYONLARI

KOMSYON ADET KOMSYON ADET KOMSYON ADET KOMSYON ADET KOMSYON ADET KOMSYON ADET
ANTALYA 19 BOAZLIYAN 4 ERZNCAN 3 HATAY 8 KTAHYA 7 ZLE 3
BAKIRKY 56 ANAKKALE 4 EYP 21 ZMR 30 MERSN 11    
BALIKESR 5 ANKIRI 4 GAZANTEP 10 KADIKY 3 NEVEHR 3    
BARTIN 3 ARAMBA 3 GEBZE 5 KARAMAN 3 RZE 7    
BAYBURT 3 DENZL 3 GMHANE 3 KARTAL 19 TARSUS 7    
BEYOLU 25 ERC 5 HAKKAR 3 KARIYAKA 14 TUNCEL 4    

DEVLET GVENLK MAHKEMES ADL YARGI ADALET KOMSYONLARI

KOMSYON ADET
VAN 4

DAR YARGI ADALET KOMSYONLARI

KOMSYON ADET
ANTALYA 5
GAZANTEP 4