Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/57248/
Yazdırılma Tarihi : 06 Mayıs 2021 Perşembe 11:57

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, son başvuru tarihi 22 nisan 2021, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi, Yakınçağ Tarihi Alanında Doçentliğini Almış Olmak. Sosyal Yapı ve/veya Göç Alanında Çalışma Yapmış Profesör, Doçent, Doktor, Öğretim Üyesi 17 akademik personel alacak.
08/04/2021 03:32:00
Yazdır

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kuramlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında, Üniversitemiz çeşitli birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşullarının ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1- İlgililerin 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2- Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3- "Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları"na uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

4- Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular, ilanın yayımlandığı tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular ise ilana çıkılan kadro birime şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.

5- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen % 20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

6- Adayların istenen şartları taşımadığı veya belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

7- İdare gerekli gördüğü takdirde "ilanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

8- Profesör kadrosundakiler doçent kadrosuna, doçent unvanı alanlar ise doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuramazlar.

PROFESÖR KADROSUNA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Başvuru dilekçesi (https://pdb.alanya.edu.tr/ adresindeki "Norm Kadro-Akademik Atanma ve Yükseltme Formları" sekmesinde bulunan başvuru formu),

Özgeçmiş ve Yayın Listesi,

Fotoğraf (2 Adet),

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik, Doçentlik Belgeleri (e-Devlet kapısı üzerinden alınan, lisans ve/veya tezli yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet belgesi başvuru sırasında kabul edilmekte olup, atama aşamasında ise mutlaka aslı ya da ıslak imzalı ve mühürlü olarak onaylı suretleri bulunmalıdır.)

ALKÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşullarını sağladığına dair Puanlama Çizelgesi ((https://pdb.alanya.edu.tr/ adresindeki "Norm Kadro-Akademik Atanma ve Yükseltme Formları" adresinden temin edilecektir.)

Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca/Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgeler

Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar (kurum içinden başvuranlar hariç) ile ayrılmış olanlar için e-Devlet kapısı üzerinden alınan barkodlu HİTAP hizmet belgesi ya da ilgili kamu kurumundan alınan ıslak imzalı veya elektronik imzalı hizmet belgesi.)

SGK Hizmet Dökümü (Halen bir kamu kurumu haricinde çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınan; terhis, tecilli veya muaf olduğu gösteren askerlik belgesi)

Adli sicil kaydına ilişkin e-Devlet kapısı üzerinden alınan belge

İlan Metni

Başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgelerden oluşmak üzere; 1 (bir) adet fiziki dosya ile içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 6 (altı) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin, aşağıda belirtilen Not-1 ve Not-2 çerçevesinde teslim edilmesi gerekmektedir.

Not-1: Yukarıda belirtilen tüm belgelerin, 1 (bir) takım dosya içerisinde fiziki olarak hazırlanması, ayrıca CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin içerisine (ıslak imza gereken yerlerin imzalanarak taratılması şartıyla) yüklenmesi ve belirtilen belgelerin eksiksiz ve istenilen şekilde teslim edilmesi önem arz etmektedir.

Not-2: Yayın dosyası ile CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin yer alan yayınların, puanlama çizelgesinde yer alan maddelere göre numaralandırılarak hazırlanması gerekmektedir.

DOÇENT KADROSUNA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Başvuru Dilekçesi (https://pdb.alanya.edu.tr/ adresindeki "Norm Kadro-Akademik Atanma ve Yükseltme Formları" sekmesinde bulunan başvuru formu),

Özgeçmiş ve Yayın Listesi,

Fotoğraf (2 Adet),

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik, Doçentlik Belgeleri (e-Devlet kapısı üzerinden alınan, lisans ve/veya tezli yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet belgesi başvuru sırasında kabul edilmekte olup, atama aşamasında ise mutlaka aslı ya da ıslak imzalı ve mühürlü olarak onaylı suretleri bulunmalıdır.)

ALKÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşullarını sağladığına dair Puanlama Çizelgesi (https://pdb.alanya.edu.tr/ adresindeki "Norm Kadro-Akademik Atanma ve Yükseltme Formları" adresinden temin edilecektir.)

Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca/Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgeler

Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar (kurum içinden başvuranlar hariç) ile ayrılmış olanlar için e-Devlet kapısı üzerinden alınan barkodlu HİTAP hizmet belgesi ya da ilgili kamu kurumundan alınan ıslak imzalı veya elektronik imzalı hizmet belgesi.)

SGK Hizmet Dökümü (Halen bir kamu kurumu haricinde çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınan; terhis, tecilli veya muaf olduğu gösteren askerlik belgesi)

Adli sicil kaydına ilişkin e-Devlet kapısı üzerinden alınan belge

Yabancı Dil Sonuç/Yeterlilik Belgesi

İlan Metni

Adayların özgeçmiş, öğrenime ilişkin belgeler ile doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 (bir) adet fiziki dosya ile birlikte içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 4 (dört) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Bellek ile başvurmaları gerekmektedir. (Yayın dosyası ile CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin yer alan yayınların puanlama çizelgesinde yer alan maddelere göre numaralandırılarak hazırlanması gerekmektedir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Başvuru Dilekçesi (https://pdb.alanya.edu.tr/ adresindeki "Norm Kadro-Akademik Atanma ve Yükseltme Formları" sekmesinde bulunan başvuru formu),

Özgeçmiş ve Yayın Listesi,

Fotoğraf (2 Adet),

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik Belgeleri (e-Devlet kapısı üzerinden alınan, lisans ve/veya tezli yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet belgesi başvuru sırasında kabul edilmekte olup, atama aşamasında ise mutlaka aslı ya da ıslak imzalı ve mühürlü olarak onaylı suretleri bulunmalıdır.)

ALKÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşullarını sağladığına dair yazılı beyanı

Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca/Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgeler

Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar (kurum içinden başvuranlar hariç) ile ayrılmış olanlar için e-Devlet kapısı üzerinden alınan barkodlu HİTAP hizmet belgesi ya da ilgili kamu kurumundan alınan ıslak imzalı veya elektronik imzalı hizmet belgesi.)

Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınan; terhis, tecilli veya muaf olduğu gösteren askerlik belgesi)

Adli sicil kaydına ilişkin e-Devlet kapısı üzerinden alınan belge

SGK Hizmet Dökümü (Halen bir kamu kurumu haricinde çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

İlan Metni

Adayların özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 (bir) adet fiziki dosya ile birlikte içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 4 (dört) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Bellek ile başvurmaları gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ

Başlangıç Tarihi : 08.04.2021

Bitiş Tarihi : 22.04.2021 (mesai bitimine kadar)