Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/57244/
Yazdırılma Tarihi : 06 Mayıs 2021 Perşembe 12:24

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, son başvuru tarihi 22 nisan 2021, Kırıkhan Meslek Yüksekokulu, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi veya Sosyal Hizmet Bölümü lisans mezunu olup, Evde Hasta Bakımı konusunda Tezli Yüksek Lisans yapmış Öğretim Elemanı 6 akademik personel alacak.
08/04/2021 03:19:00
Yazdır

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar

1 - Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2 - ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan (ilanda yönetmelik gereği daha yüksek olarak belirtilen kadrolar için karşısında belirtilen puan) veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarım kanıtlamaları halinde Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.)

3 - Ön değerlendirme ve Nihai değerlendirme aşamalarında Lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100 'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.

Unvan Şartları

Öğretim Görevlisi

1 - Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

2 - Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENİLEN BELGELER;

1 - Dilekçe (HMKU/İdari/Daire Başkanlıkları/Personel Daire Başkanlığı/Belge ve Formlar kısmından indirilebilir)

2 - Başvuru Formu (HMKU/İdari/Daire Başkanlıkları/Personel Daire Başkanlığı/Belge ve Formlar kısmından indirilebilir)

3 - Özgeçmiş.

4 - Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge veya e-Devlet çıktısı.

5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6 - Lisans/Lisansüstü diplomaların veya Geçici mezuniyet belgelerinin fotokopisi veya e-Devlet çıktısı. (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir onaylı belge)

7 - Lisans/Lisansüstü transkript belgelerinin fotokopisi veya e-Devlet çıktısı.

8 - 2 adet fotoğraf

9 - ALES Belgesi (Geçerliliği devam eden)

10 - Hizmet Belgesi (e-Devletten alınabilir.) (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir.)

11 - Muafiyet durumunu gösterir belge (Merkezi Sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenler için.)

12 - Adli Sicil Belgesi veya e-Devlet çıktısı.