Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/56661/
Yazdırılma Tarihi : 07 Mayıs 2021 Cuma 06:19

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, son başvuru 22 mart 2021, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak, Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı olmak, Kuafaj materyalleriyle ilgili bilimsel deneyim sahibi Öğretim Üyesi Alım İlanı.
08/03/2021 02:53:00
Yazdır

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ VE ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

Duyuru Başlama Tarihi : 08.03.2021

Son Başvuru Tarihi : 23.03.2021

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN:

Üniversitemizin yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir.Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde (https://bezmialem.edu.tr/tr/PublishingImages/ Sayfalar/universitemiz/yonetmelikler-ve-yonergeler/BVU-16-08-2018ogretimo%o20-uyeligine Yukseltilme-ve-Atanma-Kriterleri-Yonergesi-degisiklikler.pdf) ifade edilen şartların sağlanması gerekmektedir. Son 5 yılda yapılan yayınlar için SCI veya SCI-Exp indeks bilgilerini içeren belgelerin ilgili eserlerin ön sayfası olarak konulması önem taşımaktadır.

- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğüne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.

Adres: Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34093 Fatih/İstanbul

ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARI İÇİN:

Üniversitemizin yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir.

- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğüne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.

Adres : Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34093 Fatih/İstanbul

Ön Değerlendirme Tarihi : 29.03.2021

Sınav Tarihi : 02.04.2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 09.04.2021

ilana başvuracak adayların;

* 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"de yer alan genel ve özel şartları taşıyor olması ve belirtilen başvuru tarihleri arasında aşağıda bildirilen başvuru evraklarını şahsen / posta yolu ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü-insan Kaynakları Direktörlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.

* Yabancı Diller Bölümü Öğr. Gör. kadrosuna başvuran adayların "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6'ncı maddesi 4'üncü fıkrası uyarınca en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

* Birden fazla ilan şartı yazan kadrolara başvurabilmek için belirtilen bütün şartları birlikte sağlamak gerekmektedir.

* İlanda yer alan kadrolardan sadece birine başvuru yapılabilir.

Başvuru Evrakları:

- Başvuru Dilekçesi ve Formu (T.C. Bezmialem Vakıf Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir.),

- Özgeçmiş (YÖK Formatında),

- Nüfus Cüzdan Sureti ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durumlarına İlişkin Belge,

- ALES Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı,(En az 70 puan ve üstü)

- Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı,(En az 50 puan ve üstü)

- Fotoğraf (2 adet),

- Alınan tüm diplomaların ve lisans transkriptinin noter onaylı örneği veya alınan üniversiteden aslı gibidir örneği,(Başvuru esnasında e-Devletten alınan doğrulama kodu içeren belgeler kabul edilebilir, ancak kadroya atanma durumunda noter onaylı ya da aslı gibidir örneği teslim edilmelidir)

-Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylandığını gösteren denklik belgesinin noter onaylı ya da aslı gibidir örneği,

- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya (Varsa) ekleyeceklerdir.

1791/1-1