Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/56589/
Yazdırılma Tarihi : 10 Mayıs 2021 Pazartesi 07:42

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Altınbaş Üniversitesi, son başvuru tarihi 18 mart 2021, Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu olmak. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında doktora yapmış Profesör, Doçent, Doktor, Öğretim Üyesi, 21 akademik personel Alım İlanı.
04/03/2021 01:01:00
Yazdır

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

Başvuru dilekçesi;

YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmiş ve başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.)

Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümünde yer alan Altınbaş Üniversitesi Akademik Bilgi Forumunun doldurulması zorunludur.

Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının/Doçentlik belgesinin noter tasdikli örneği ya da -e Devletten alınan diploma belgesi örneği;

Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;

YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği;

Nüfus cüzdanı fotokopisi;

2 adet vesikalık fotoğraf;

İkametgah Belgesi(-e Devletten alınabilir.);

SGK Hizmet Dökümü ve en son çalışılan kurumdan çalışma belgesi;

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarım kapsayan 1 adet dosya ve 5 adet CD, Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD'yi ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri "başlıca araştırma eseri" olarak belirtilmelidir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan başlama tarihi 04.03.2021'dir.

İlan için son başvuru tarihi 19.03.2021'dir.

Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) posta yoluyla yapılacaktır.