Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/54699/munzur-universitesi-ogretim-elemani-alim-ilani.html
Yazdırılma Tarihi : 05 Aralık 2020 Cumartesi 20:32

Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
20/11/2020 01:45:00
Yazdır

Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden:

Han Tarihi : 20.11.2020

Son Başvuru Tarihi: 04.12.2020

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar:

1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

Müracaat Edecek Adaylardan İstenen Belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi,

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3. Özgeçmiş,

4. Lisans ve Yüksek Lisans Diplomalarının onaylı suretleri (E-devlet çıktıları kabul edilir.)

5. Yüksek Lisans öğrenci belgesi,

6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi,

7. Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti (Onaylı Örneği),

8. Merkezi Sınav (ALES) Belgesi (Son 5 yıl),

9. 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

10. YDS veya YÖKDİL puanını gösterir belge veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olduklarını gösteren belge,

11. İlan şartında belirtilen bölümler için alanında çalışmış olduğuna dair belge,

NOT:

1- Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2- Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazanan adayların atamaları iptal edilecektir.

3- Başvurular ilgili birimlere yapılacaktır.

4- Ön değerlendirme sonuçları ile sınav giriş yeri ve saatine ilişkin bilgiler, atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemiz internet ana sayfasında duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5- Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.