Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/54098/
Yazdırılma Tarihi : 22 Mayıs 2024 Çarşamba 04:07

TÜBİTAK, BİLGEM 2 Uzman Yardımcısı Alacak

TÜBİTAK, BİLGEM 2 Uzman Yardımcısı Alacak.

Haber Tarihi : 14 Ekim 2020 00:52
TÜBİTAK, BİLGEM 2 Uzman Yardımcısı Alacak

İŞ YERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK

İlan No: TBTK.BİLGEM.İSG.2020-3

1- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İSG.2020-3.1

Uzman / Uzman Yardımcısı pozisyonuna başvurabilmek için;

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

İş Güvenliği Uzmanı / İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamındaki tüm kanun ve yönetmelikleri takip ederek, kanun ve yönetmelikler doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmak ve yapılmasını sağlamak için görevlendirilmek üzere personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Fizik, Kimya, Biyoloji, Teknik Öğretmenlik, İş Sağlığı ve Güvenliği veya Mühendislik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

1.2.2- İş sağlığı ve güvenliği alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

1.2.3- ÇSGB tarafından geçerli en az B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı sertifikasına sahip olmak,

1.2.4- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD Sertifikasına sahip) olmak.

OHSAS 18001 (ISO 45001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamaları konusundaki görevi ile ilgili olarak bilgi birikimine sahip ve mevzuata hakim olmak (İç Tetkikçi Sertifikasına sahip olmak)

Kurum içi standartlar doğrultusunda tüm gereklilikleri gerçekleştirmek, mevcut sistem uygulamaları için iyileştirme çalışmalarına katılım sağlamak ve denetlemek. İş güvenliği uygulamalarının standardının artırılmasına katkıda bulunabilecek olmak.

Tehlikeli maddelere dair tüm işlem ve süreçlerin mevzuat hükümlerine uygun olacak şekilde yasal zorunlulukların yerine getirilmesinin kontrol ve takibinin yapılmasını sağlayabilir olmak.

İleri düzeyde MS Office (Word, Excel, Powerpoint) bilgisine sahip olmak.

Çözüm odaklı, yazılı ve sözlü iletişim yeteneği güçlü olan, analitik düşünebilen, planlama, organizasyon ve problem çözme konularında etkin, takım çalışmasına yatkın,

İş Sağlığı ve Güvenliği konularında ilgili birimlerle işbirliği halinde rehberlik ve danışmanlık verebiliyor olmak.

Yürütülen faaliyetler ve çalışma alanlarında yapılacak değişikliklerle ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği açısından gerekli inceleme ve çalışmaları gerçekleştirebilecek olmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği açısından saha denetlemeleri / olay incelemeleri

çerçevesinde tespit edilen düzeltme / geliştirme ihtiyacından kaynaklanan görevlerin belirlenmesi, tamamlanmasının takibini yürütmek ve

raporlayabilecek olmak.

İş yerindeki tehlikeleri tanımlamak ve risk değerlendirmesini yapmak, Riskleri ortadan kaldırıcı uygulamaları geliştirmek ve uygulamak,

İş yerinde kaza, yangın vb. önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamalarını takip etmek; doğal afet, kaza, yangın vb. durumlar için acil durum planlarını hazırlayarak, acil durum ekiplerini kurmak ve eğitimlerini gerçekleştirmek, tatbikatları planlamak ve yaptırılmasını sağlamak,

İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılacak periyodik kontrol, bakım ve ölçümleri planlamak, hazırlanan planların uygulanmasını kontrol etmek,

İş yerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ve geliştirilmesi amacı ile verilecek eğitimleri (yasal mevzuat açısından) belirlemek ve uygulamak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) TBTK.BİLGEM.İSG.2018-1 ve TBTK.BİLGEM.İSG.2020-2 numaralı ilan kapsamında mülakata katılmaya hak kazanmamış olmak.

c) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

e) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

İLAN DOSYASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ


Kaynak : dpb