Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/52768/
Yazdırılma Tarihi : 25 Ekim 2020 Pazar 08:16

Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak

Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak.
24/07/2020 02:40:00
Yazdır

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca, yazılı ve sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 3 (üç) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday, Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek olan yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), İngilizce dilinde yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Yapılacak olan yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek (belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi, mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir),

f) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen hükümleri kabul etmek,

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

h) llanda istenilen deneyim süreleri, belge, sertifika vb. şartların ilan tarihinin son günü itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir.

B. ÖZEL ŞARTLAR

B.1 WEB YAZILIM UZMANI (Tam zamanlı, 1 Kişi, 2 Katına Kadar)

a) Web ara yüz tasarımı konusunda en az 3 yıl çalışmış olduğuna dair belge sunmak,

b) Web teknolojileri (HTML/HTML5, CSS/CSS3, Javascript, JQuery, AngularJS vb.) konularında tecrübe sahibi olmak,

c) .NET Framework 4.5, C#, ASP.NET MVC teknolojileri hakkında tecrübeli olmak,

d) Web kullanıcı deneyimi (User Experience) ve tasarım trendleri konusunda bilgi ve ilgi sahibi, dünyadaki örnekleri yakından takip ederek uygulama yapabilmek,

e) Web standartları ve öncelikli web tarayıcıları ile uyumlu, Responsive kodlama konusunda tecrübe sahibi olmak.

f) Grafik tasarım programlarını ( Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Indesign, Premiere Pro, Corel Draw vb.) ileri düzeyde kullanabilmek,

g) Tasarım dengesi, tasarım bütünlüğü, tipografi, menü-navigasyon mantığı, renk teorisi, animasyon, sayfa düzeni, sayfa yerleşimi vb. görsel tasarım prensiplerinde derinlemesine bilgi sahibi olmak,

h) Web sayfası ve Uygulamaların önyüz tasarımlarını yapmak,

i) SVN, GIT vb. konularında tecrübe sahibi olmak,

j) Web Servisleri(WCF, REST, XML vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak,

k) ilişkisel veri tabanı konusunda tecrübe sahibi olmak.

l) Versiyon Kontrol Sistemlerini ( TFS, GIT, SVN vb. ) kullanmış olmak,

B.2 SİBER GÜVENLİK UZMANI (Tam zamanlı, 1 Kişi, 3 Katına Kadar)

a) Siber güvenlik uzmanı olarak en az 5 yıl çalışmış olduğuna dair belge sunmak,

b) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

f) Linux ve Microsoft Server ailesi işletim sistemlerine hakim olmak, (Active Directory, DHCP, DNS, IIS, DFS, NLB, vb)

g) IDS, IPS, Antivirüs, DLP, EDR ve Firewall hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM yönetimi konusunda bilgi sahibi olup siber olayların tespiti için korelasyon yönetimi yapabilecek tecrübeye sahip olmak,

i) Kaynak kod analizi, güvenli kod geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak

j) Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak

k) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak,

l) 5651 sayılı kanun hakkında bilgi sahibi olmak.

Tercihen:

m) Tercihen Adli Bilişim konusunda bilgi sahibi olmak,

n) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,

o) Tercihen Certified Ethical Hacker (CEH), ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/Licensed Penetration Tester) veya CPTE (Certified Penetration Testing Engineer) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

B.3 AĞ ve SİSTEM UZMANI (Tam zamanlı, 1 Kişi, 4 Katına Kadar)

a) Ağ ve Sistem uzmanı olarak en az 5 yıl çalışmış olduğuna dair belge sunmak,

b) Windows Server, RedHAT/CentOS, Ubuntu/Debian işletim sistemleri konusunda yüksek hakimiyete sahip olmak,

c) Yedekleme sistemleri, disk sistemleri (Storage) ve SAN anahtar konfigürasyonları konusunda deneyimli olmak,

d) VMware sanallaştırma teknolojileri konusunda yüksek hakimiyete sahip olmak ,

e) Windows Server, RedHAT/CentOS, Ubuntu/Debian işletim sistemleri kurulumu, yönetimi, güvenliği, performans analizi, problem çözümü, yama ve güncellemelerin yüklenmesi konularında tecrübe sahibi olmak,

f) Active Directory, DNS, DHCP, IIS, MSSQL, System Center kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Yedekli yapıda çalışan IIS (Web Farm) ve MSSQL (Always on ve Failover Cluster) kurulumu, konfigürasyonu ve optimizasyonu konularında bilgi sahibi olmak,

h) Apache, Nginx, MySQL, MemCache kurulumu, konfigürasyonu ve optimizasyonu konusunda bilgi sahibi olmak,

i) Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN) konularında tasarım, erişim güvenliği, uygulama ve hata çözme konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

k) TCP/IP, DNS, DHCP, AD, LDAP, NAC, Radius, IEEE 802.1x, NAT, QoS, VPN, SSL-VPN ve Firewall yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Ağ İzleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olma

n) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk yönetimi sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o) Penetrasyon / Sızma Testi , zaafiyet tarama sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p) Yük dengeleme (Load Balancer) teknolojileri konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmak, kurulumu ve işletimi hususlarında tecrübe sahibi olmak,

q) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek,

Tercihen:

r) Ağ yönetimine ilişkin olarak aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak,

Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE)

Cisco Certified Network Professional (CCNP)

Cisco Certified Network Professional - Data Center (CCNP Data Center)

s) Aşağıdaki sistem sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek,

Microsoft Certified IT Professional (MCITP)

Microsoft Certified Solution Expert (MCSE)

Red Hat Certified Engineer (RHCE)

Red Hat Certified Architect (RHCA)

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

a) Başvurular, 27 Temmuz - 28 Ağustos 2020 tarihleri arasında Üniversitemiz web sayfasında (www.ktun.edu.tr) yayımlanan "Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu"nun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasından sonra imzalanarak aşağıda sayılan belgelerle birlikte 28 Ağustos 2020 tarihi mesai bitimine kadar "Konya Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No:235/1, 42150, Selçuklu/KONYA" adresine şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde posta/kargo ile gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

b) Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

c) Adaylar belirtilen pozisyonlardan sadece birine başvurabileceklerdir. Aynı anda birden fazla pozisyona yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

d) İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu (Ek-1),

b) Fotoğraflı Özgeçmiş (Ek-2),

c) Nüfus cüzdanı / kimlik kartı fotokopisi,

d) E-devletten alınacak adli sicil kaydı,

e) KPSSP3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi (KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),

f) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösteren üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),

g) E-devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezun belgeleri (mezun belgesi almakta sorun yaşayanlar lisans diploması aslı veya okul ya da noter onaylı suretini ibraz etmelidir),

h) Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği, (E-devlet üzerinden mezun belgesi alabilen adayların denklik belgesi ibraz etmesine gerek yoktur)

i) Erkekler adaylar için e-devletten alınan askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge,

j) Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (e-devletten alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan "SGK Hizmet Dökümü" mesleki tecrübeyi gösteren belge olarak kabul edilecektir) (mesleki tecrübe sürelerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),

k) Genel şartlar (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge (onaylı transkript, sertifika benzeri belgeler),

l) Her bir pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak sözleşme yapılacak yer bir pozisyon için ayrı başarı listesi oluşturulacaktır.

b) Başarı listesine göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 10 (on) katı kadar aday yazılı sınava çağırılacaktır.

c) Sınava çağrılan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı yazılı sınava davet edilecektir.

d) Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 08 Eylül 2020 tarihinde www.ktun.edu.tr internet sitesinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5. SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ

a) Sınav yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı şekilde yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.

d) Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınavlar 22-23 Eylül 2020 tarihlerinde "Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Salonu-C Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No:235/1, 42150, Selçuklu/KONYA" adresinde yapılacaktır.

e) Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınavlar ayrı ayrı 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve en az 70 (yetmiş) puan ve üzeri olanlar başarılı sayılacaktır.

f) Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle kontenjan sayısı kadar başarı derecelerine göre her bir pozisyon için asıl ve yedek aday belirlenecektir. Sınav ile ilgili duyurular www.ktun.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

6. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İŞE BAŞLAMA

a) Bilişim personeli olarak sözleşme yapılabilecek boş pozisyon sayısı 3 (üç)'tür.

b) Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak www.ktun.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

c) Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenecektir.

d) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'na müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

e) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

f) Yazılı ve sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bu kişilerin sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

7. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

a) Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 3'üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının, ilanda Özel Şartlar başlığı altında belirtilen katları (2 katına,3 katına, 4 katına kadar) ile çarpımı sonucu bulunacak brüt tutar olacaktır. Ancak Üniversite, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

POZİSYON

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Tavanı

WEB YAZILIM UZMANI

2 katına kadar

SİBER GÜVENLİK UZMANI

3 katına kadar

AĞ ve SİSTEM UZMANI

4 katına kadar