Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/52555/
Yazdırılma Tarihi : 22 Eylül 2020 Salı 14:10

Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
22/07/2020 03:00:00
Yazdır

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemizin 10 Temmuz 2020 tarihli ve 31181 sayılı Resmi Gazete'de öğretim elemanı alımına ilişkin aslına uygun olarak yayımlanan akademik kadro ilanında 202007204 ve 202007205 numaralı aynı kadro derecesi ve aynı şartlara sahip 1. Derece Öğretim Görevlisi (ders vermeyen) kadro ilanları sehven ayrı ayrı yazılmış olup; bu kadro ilanları aynı kadro derecesi (1. derece) ve şartlarıyla birlikte kadro adedi toplam 2 (iki) olarak birleştirilmiştir. Adaylar bu kadrolara aynı ilan numaralarını belirterek başvurularını yapabilirler. Bu ilanlara ait ön değerlendirme, giriş sınavı ve değerlendirme işlemleri birlikte yapılacaktır.

İlgililere duyurulur.

5624/1-1

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" ilgili hükümleri uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine öğretim görevlisi ve 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.

A) GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR

1) Öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

a) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES' ten en az 70 puan almış olmak (Öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda, adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü kabul edilecektir.

Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda; adayın, lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden, özel yetenekle öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlardan mezun olanların herhangi bir ALES puan türünden). Merkezi sınav muafiyetinden yararlanacakların ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

b) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

2) Araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un 50 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca atama yapılacaktır.

3) Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Adayların azami eğitim (lisansüstü) süresini aşmamış olması gerekir. Doktora veya sanatta yeterlik öğrenimi gören öğrencilerin tez aşamasına geçmemiş doktora veya sanatta yeterlik öğrencisi olması gerekmektedir.

4) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adayların en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olması gerekir.

5) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların (lisans ve yüksek lisans) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığınca denkliğinin yapılmış olması gerekir.

B) İSTENEN BELGELER

1) Başvuru dilekçesi "Öğretim Elemanı İçin Başvuru Dilekçesi" (http://personel.trabzon.edu.tr/tr/page/formlar/2734),

2) Özgeçmiş ve varsa bilimsel yayınlarını kapsayan dosya,

3) Lisans diploması / mezuniyet belgesi fotokopisi (Kurum onaylı veya barkotlu/karekodlu E-devlet çıktısı olması gerekir)

4) ilan edilen kadroya bağlı olarak lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrenim durum belgesi / mezuniyet belgesi fotokopisi (Kurum onaylı veya barkotlu/karekodlu E-devlet çıktısı olması gerekir),

5) Lisans transkript belgesi fotokopisi (Kurum onaylı veya barkotlu/karekodlu E-devlet çıktısı olması gerekir),

6) ALES belgesi (ALES sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık ALES belgesi geçerlidir),

7) Yabancı Dil Belgesi (YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil belgesi),

8) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

9) Bir adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı),

10) Deneyim sahibi olduğunun gösterir belge (ilan edilen kadroya bağlı olarak ilanda kamuda çalışanlardan onaylı hizmet cetveli ve ilgili alanda çalıştığını gösterir belge; özel sektörde çalışanlardan SGK hizmet dökümü ve ilgili alanda çalıştığını gösterir belge),

11) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmadığına dair askerlik durum belgesi (Barkotlu/karekodlu E-devlet çıktısı olabilir),

12) Hizmet Belgesi (Halen çalışanlar veya daha önce kamuda hizmeti olanlar için),

13) Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair güncel adli sicil belgesi (E-Devlet üzerinden alınan belge)

C. GENEL AÇIKLAMALAR

1) İlanın son başvuru tarihi itibarıyla istenen şartların sağlanmış olması gerekir.

2) Adaylar başvuru dilekçesine (http://personel.trabzon.edu.tr/tr/page/formlar/2734) duyuru ilan numarasını mutlaka yazıp, dilekçeyi eksiksiz doldurmalıdırlar.

3) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. Birden fazla kadroya başvuran adayların hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

4) Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgelerine eklemeleri gerekmektedir (Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde halen görev yapmakta olan adaylar hariçtir).

5) istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, adayların başvuru ve atanma koşullarına sahip olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde sınavı kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacak olup, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca, bu kişiler hakkında yasal işlem yapılır.

6) Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekir.

7) Gerekli görülmesi halinde her aşamada ilanda değişiklik yapılabilir, ilan kısmen veya tamamen iptal edilebilir. Üniversite resmi internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup, kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

8) Başvuru süresi, bu ilanın Resmi Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün olup, başvuru süresi 15. günün mesai saati sonunda (Saat 17:00'de) biter. Süresi içinde Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına ulaşmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular kabul edilmez. Postada yaşanacak gecikmeler dikkate alınmaz ve bundan Üniversitemiz sorumlu tutulamaz.

9) Başvurular, şahsen veya posta ile Trabzon Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına (Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Dairesi Başkanlığı, Fatih Kampüsü, Söğütlü Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı, 61335, Akçaabat, Trabzon) yapılır.

10) Öğretim elemanı ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu not dönüşüm tablosuna göre yapılır.

11) Sonuçlar Üniversitemiz internet sayfasında (http://www.trabzon.edu.tr/) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

12) Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.