İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak-İlan ertelendi

Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur almak için ilana çıktı.

Kaynak : yerelyönetimler
İlan Giriş : 05 Mart 2020 10:23, Son Güncelleme : 26 Mart 2020 14:12
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak-İlan ertelendi

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI ERTELEME

26 Mart 2020

Samsun Büyükşehir Belediyesinin 25.03.2020 tarihli ve 16542 sayılı yazısına istinaden Korona Virüs (Covid-19) salgını sebebiyle ertelenmiştir.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI DÜZELTME İLANI

10 Mart 2020

Samsun Büyükşehir Belediyesinin 10.03.2020 tarih ve 13608 sayılı yazısına istinaden düzeltme ilanı yayınlanmıştır.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI DÜZELTME İLANI

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacak

Cinsiyet: Kadın/Erkek

KPSS Puanı: 70

Kadro Unvanı

Adedi

Niteliği

KPSS
Türü

Mühendis

10

Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İnşaat Mühendisliği Lisans programından mezun olmak

Mühendis

7

Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Makine Mühendisliği Lisans programından mezun olmak

P3

Mühendis

4

Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Harita Mühendisliği Lisans programından mezun olmak

P3

Mühendis

3

Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Ulaştırma Mühendisliği Lisans programından mezun olmak

P3

Mühendis

2

Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans programından mezun olmak

P3

Mühendis

2

Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Yazılım Mühendisliği Lisans programından mezun olmak

P3

Mühendis

2

Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği Lisans programından mezun olmak

P3

Mühendis

2

Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Enerji Sistemleri Mühendisliği Lisans programından mezun olmak

P3

Mühendis

2

Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Elektronik Mühendisliği Lisans programından mezun olmak

P3

Mühendis

1

Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans programından mezun olmak

P3

Mühendis

2

Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Çevre Mühendisliği Lisans programından mezun olmak

P3

Tekniker

5

Meslek Yüksekokullarının Makine Ön Lisans programından mezun olmak

P93

Tekniker

4

Meslek Yüksekokullarının Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans programından mezun olmak

P93

Tekniker

3

Meslek Yüksekokullarının Elektronik ve Otomasyon veya Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Ön Lisans programından mezun olmak

P93

Mimar

6

Fakültelerin Mimarlık Lisans programlarından mezun olmak

P3

Şehir Plancısı

3

Fakültelerin Şehir ve Bölge Planlama Lisans programlarından mezun olmak

P3

Grafiker

1

Meslek Yüksekokullarının Grafik Tasarımı Ön Lisans programlarından mezun olmak

P93

İstatistikçi

2

Fakültelerin, İstatistik veya Ekonometri Lisans programlarından mezun olmak

P3

Sanat Tarihçisi

1

Fakültelerin Sanat Tarihi Lisans programlarından mezun olmak

P3

Hemşire

1

Fakültelerin Hemşirelik Lisans programlarından mezun olmak

P3

Veteriner Hekim

3

Veterinerlik Fakültelerinden mezun olmak

P3

Diyetisyen

1

Fakültelerin Beslenme ve Diyetetik Lisans programından mezun olmak

P3

Çocuk Gelişimcisi

2

Fakültelerin Çocuk Gelişimi Lisans programından mezun olmak

P3

Psikolog

3

Fakültelerin Psikoloji Lisans programından mezun olmak

P3

Fizyoterapist

1

Fakültelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans programından mezun olmak

P3

Sosyal Hizmet Uzmanı

3

Fakültelerin Sosyal Hizmet Lisans programından mezun olmak

P3

Tahsildar

5

Fakültelerin İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi ve Muhasebe Lisans programlarının birinden mezun olmak

P3

Veri Hazırlama ve

Kontrol İşletmeni

5

Fakültelerin Maliye Lisans programlarından mezun olmak

P3

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

2

Fakültelerin Uluslararası İlişkiler Lisans programından mezun olmak

P3

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

4

Fakültelerin İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans programından mezun olmak

P3

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

2

Fakültelerin Gazetecilik Lisans programından mezun olmak

P3

Veri Hazırlama ve

Kontrol İşletmeni

1

Fakültelerin Uluslararası Ticaret ve Lojistik Lisans programından mezun olmak

P3

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

2

Fakültelerin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Lisans programından mezun olmak

P3

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

2

Fakültelerin Turizm Rehberliği Lisans programından mezun olmak

P3

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

2

Fakültelerin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Lisans programından mezun olmak

P3

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

4

Fakültelerin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans programından mezun olmak

P3

Bilgisayar İşletmeni

22

Fakültelerin iktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve Muhasebe Lisans programlarının birinden mezun olmak

P3

Avukat

2

Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden mezun olmak

P3

İmam

3

Üniversitelerin İlahiyat Fakültelerinden mezun olmak

P3

Gassal

2

İmam Hatip Lisesi mezunu olmak

P94

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli

bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bilgisayar işletmeni kadroları için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek,

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında;

Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.samsun.bel.tr internet adresinden temin edilecektir,

a) Nüfus Cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı,

e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

g) 4 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

h) İstenilen kadrolar için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği.(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

i) Avukatlık kadrosu için avukatlık ruhsatı aslı veya noter onaylı örneği.(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

j) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe,

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 30.03.2020 tarihinden 10.04.2020 Cuma günü saat 17.00'ye kadar (mesai günlerinde 08.00-17.00 saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.

Adaylar başvuru belgelerini;

- Elektronik ortamda, Belediyemiz www.samsun.bel.tr internet adresine,

- Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Samsun Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı (Pazar Mahallesi Necip Bey Caddesi No:35 İlkadım/Samsun) gönderebileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

b) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

c) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

a) Belediyemiz tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanını 13.04.2020 Pazartesi günü Belediyemiz www.samsun.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.

c) Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylar, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgelerine" www.samsun.bel.tr internet adresinden erişebileceklerdir.

d) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6- SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Atakum yerleşkesinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi hizmet binasında (Adnan Menderes Bulvarı Deniz Evleri Mahallesi-Yeşilyurt AVM Yanı); memur alımı için 20-30/04/2020 tarihleri arasında sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.

Sınav Konuları:

? Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

? Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

? Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.