Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.
14/03/2019 02:59:00
Yazdır

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi'ne Üniversitemiz web sitesi (www.ohu.edu.tr) yönetmelikler ve yönergeler bölümünden ulaşılabilir.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.

Doçent ve Profesör kadroları daimi statüde olup adayların; 2547 sayılı Kanun'un 24. ve 26. maddesinde belirtilen şartlara, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise 2547 sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olmaları gerekmektedir.

İlanda yer alan unvanlar için Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerinde belirtilen yabancı dil koşuluna ilişkin KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca kabul edilen Yabancı Dil sınavlarının birinden yabancı dil puanı başarı koşulunun sağlanması gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'nın web sitesi matbu formlar modülünde yer alan "Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi" ile özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, güvenlik soruşturması formu, yabancı dil belgesi, lisans-yüksek lisans-doktora belgesi, profesör ve doçent kadroları için doçentlik başarı belgesi, puanlama tablosu ve yayın listesinden oluşan başvuru dosyasına bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesör kadrosu için 6 adet (1 fiziksel+6 dijital(Flash Bellek)), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 4 adet (1 fiziksel+4 dijital(Flash Bellek)), bilimsel yayın dosyalarını ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'na şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir.

NOT: 2547 Sayılı Kanun'un Ek-38. Maddesi uyarınca belirlenen %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Duyurulur.

SN

BÖLÜM

ANABİLİM

DALI

KADRO

UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

EĞİT

[M FAKÜLTESİ

1

TEMEL EĞİTİM

SINIF EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

Sınıf Öğretmenliği alanında Doçent unvanı almış olmak.

2

EĞİTİM BİLİMLERİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

PROFESÖR

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Doçent unvanı almış olmak. Okullarda saldırganlık ve şiddetin önlenmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

3

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

DOÇENT

1

İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak ve öğrenme stilleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

4

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

SOSYAL

BİLGİLER

EĞİTİMİ

DOÇENT

1

Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak ve

sosyal bilgiler öğretimi bilgi teknolojileri kullanımı ile ilgili

çalışmalar yapmış olmak

5

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

SOSYAL

BİLGİLER

EĞİTİMİ

DOÇENT

1

Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak. Sosyal bilgiler öğretmeni özel alan yeterlikleri konularında çalışmalar yapmış olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

6

KİMYA

ANALİTİK

KİMYA

PROFESÖR

1

Kimya bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Eser

element analizi ve ön deriştirme teknikleri ile schiff bazı, oksim

ve metal komplekslerinin sentezleri konularında uluslararası düzeyde çalışmalar yapmış olmak.

7

KİMYA

ANALİTİK

KİMYA

PROFESÖR

1

Kimya bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Hümik asit esaslı adsorban malzemeler, fonksiyonlandırılmış monolitik kriyojeller ve protein kromatografisi konularında çalışmalar yapmış olmak

8

KİMYA

ANALİTİK

KİMYA

DOÇENT

1

Kimya bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Eser element analizi, ağır metallerin ayırma ve önderiştirme yöntemleri konularında uluslararası düzeyde çalışmalar yapmış olmak.

10

MATEMATİK

UYGULAMALI

MATEMATİK

PROFESÖR

1

Matematik bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Zaman skalasında eşitsizlikler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

11

MATEMATİK

TOPOLOJİ

DOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

1

Matematik bölümü mezunu olmak. Topoloji anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

20

İŞLETME

yönetim ve

ORGANİZASYO

N

DOÇENT

1

Yönetim ve Strateji bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, baskı ve yıldırma, toplam

kalite Yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

21

İŞLETME

SAYISAL

YÖNTEMLER

DOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

1

İşletme veya İstatistik bölümü mezunu olmak. Sayısal Yöntemler anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Büyük veri ve makine öğrenmesi konularında çalışmaları olmak.

22

İŞLETME

TİCARET

HUKUKU

DOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, ticaret hukuku anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmak.

23

SİYASET BİLİMİ VE

ULUSLARARASI

İLİŞKİLER

SİYASİ TARİH

DOÇENT

1

Çağdaş Dünya Tarihi alanında Doçent unvanı almış olmak. Askeri tarih konularında çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

24

HARİTA

MÜHENDİSLİĞİ

ÖLÇME

TEKNİĞİ

DOÇENT

1

Harita Mühendisliği bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Lazer tarayıcıların doğruluğu ve mühendislik yapılarında kullanılabilirliğinin araştırılması üzerine çalışmalar yapmış olmak.

25

HARİTA

MÜHENDİSLİĞİ

KARTOĞRAFYA

DOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

1

Harita Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Kartoğrafya alanında çalışmalar yapmış olmak.

26

İNŞAAT

MÜHENDİSLİĞİ

GEOTEKNİK

DOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

1

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak. Zeminlerde bünye davranışının modellenmesi ve kıyı geotekniği alanında çalışmalar yapmış olmak.

27

MAKİNE

MÜHENDİSLİĞİ

MEKANİK

PROFESÖR

1

Makine Mühendisliği bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Fiber takviyeli kompozitlerde ve fonksiyonel derecelendirilmiş malzemelerde çalışmalar yapmış olmak.

28

GIDA

MÜHENDİSLİĞİ

GIDA

TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR

1

Fermantasyon sonucu oluşan karboksili asitlerin tepkimeli

özütlemesi ve modellenmesi, sıvı-sıvı denge çalışmaları ve adsorpsiyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

29

PEYZAJ

MİMARLIĞI

PEYZAJ

TEKNİKLERİ

DOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

1

Peyzaj Teknikleri anabilim dalında Doktora yapmış olmak. Peyzaj Mühendisliği ve kampüs aydınlatması konuları üzerine

çalışmalar yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

30

TEKSTİL VE MODA

TASARIMI

MODA

TASARIMI

DOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

1

Moda Tasarımı anabilim dalında Doktora yapmış olmak.

Giysilerdeki kup ve desen algısına yönelik çalışmalar yapmış olmak.

TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI

31

MÜZİKOLOJİ

MÜZİKOLOJİ

PROFESÖR

1

Müzik alanında Doçent unvanı almış olmak. Armoni

konusunda çalışmalar yapmış olmak.

ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU

32

HEMŞİRELİK

DOĞUM VE

KADIN

HASTALIKLARI

HEMŞİRELİĞİ

PROFESÖR

1

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Gebelikte stres üriner inkontinansı

önlemeye yönelik çalışma yapmış olmak.

33

HEMŞİRELİK

İÇ

HASTALIKLARI

HEMŞİRELİĞİ

DOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

1

İç Hastalıkları Hemşireliği anabilim dalında doktora yapmış olmak. KOAH'lı bireylere uygulanan progresif gevşeme

egzersizlerinin dispne ve anksiyete düzeyine etkisi üzerine

çalışma yapmış olmak.

34

HEMŞİRELİK

ÇOCUK SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI

HEMŞİRELİĞİ

DOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği anabilim dalında doktora yapmış olmak.

35

HEMŞİRELİK

CERRAHİ

HASTALIKLAR

HEMŞİRELİĞİ

DOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

1

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği anabilim dalında doktora yapmış olmak. Ameliyat sonrası ağrı, kaygı ve ayak masajı konuları üzerinde çalışmış olmak.

36

HEMŞİRELİK

HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

DOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

1

Halk Sağlığı Hemşireliği anabilim dalında doktora yapmış

olmak.

37

HEMŞİRELİK

HEMŞİRELİK

YÖNETİMİ

DOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

1

Hemşirelik Yönetimi anabilim dalında doktora yapmış olmak.

38

HEMŞİRELİK

HEMŞİRELİK

ESASLARI

DOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

1

Hemşirelik Esasları anabilim dalında doktora yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

39

ANTRENÖRLÜK

EĞİTİMİ

SPOR SAĞLIK

BİLİMLERİ

DOÇENT

1

Spor Bilimleri alanında Doçent unvanı almış olmak. Sporcu beslenmesinde glisemik indeks, bağımlılık, hareket ve antrenman bilimleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

40

FİNANS,

BANKACILIK VE

SİGORTACILIK

BANKACILIK

VE

SİGORTACILIK

DOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

1

İşletme anabilim dalında Doktora yapmış olmak. Online tüketici davranışı ve mobil bankacılık konularında çalışmalar yapmış olmak.

41

PAZARLAMA VE REKLAMCILIK

PAZARLAMA

DOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

1

İşletme anabilim dalında Doktora yapmış olmak. Kredi derecelendirme kuruluşlarının verdikleri ülke kredi notunun işletmelerin ihracat performansına etkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?