Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/44871/
Yazdırılma Tarihi : 30 Mayıs 2024 Perşembe 06:39

Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi

Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.

Haber Tarihi : 12 Mart 2019 01:01
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi

DÜZELTME İLANI

1 Mart ve 07 Mart 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan öğretim üyesi ilanlarımıza ait kadrolar aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. İlanen Duyurulur.

Birim

Bölüm

Anabilim

Dalı/Program

Unvan

Der.

Adet

Özel Şartlar

Sason Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal

Üretim

Organik Tarım

Dr.Öğr.

Üyesi

4

1

Biyoloji alanında doktora yapmış olup, "Enzim

Karakterizasyonu, Bitki Morfolojisi ve Moleküler Filogenisi İle Doku

Kültürü" konularında bilimsel çalışmalar yapmış

olmak.

Sason Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal

Üretim

Tıbbi ve

Aromatik

Bitkiler

Dr.Öğr.

Üyesi

5

1

İLANDAN

KALDIRILMIŞTIR.

Sağlık

Yüksekokulu

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Dr.Öğr.

Üyesi

3

1

İLANDAN

KALDIRILMIŞTIR.

Sağlık

Yüksekokulu

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Dr.Öğr.

Üyesi

3

1

İLANDAN

KALDIRILMIŞTIR.

DÜZELTME İLANI

Yükseköğretim Yürütme Kurutunun 20 02 2019 tarihli kararı gereği Üniversitelere gönderilen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27.02.2019 tarih ve 16146 sayılı yatısına istinaden 01 03 2019 tarihli Resmi gazetede ilan edilen öğretim üyesi kadrolarım ızdar aşağıda belirtilenlerin ilanları iptal edilmiştir Diğer Kadrolara müracaatlar devam etmektedir. Hanen duyurulur.

İLANDAN KALDIRILAN KADROLAR

S.NO

Birim

Bolüm

Anabilim Dalı/Program

Unvan

Der.

Adet

Özel Şartlar

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FİZİK

YÜKSEK ENERJİ VE PLAZMA FİZİĞİ

PROFESÖR

1

1

İLANDAN KALDIRILMIŞTIR.

2

FLN'E DEBİ YAT FAKÜLTESİ

FİZİK

MATEMATİKSEL FİZİK

PROFESÖR

1

1

İLANDAN KALDIRILMIŞTIR,

3

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FİZİK

MATEMATİKSEL FİZİK

DOÇENT

1

1

İLANDAN KALDIRILMIŞTIR.

4

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

YENİ TÜRK EDEBİYATI

DOÇENT

1

1

İLANDAN KALDIRILMIŞTIR.

5

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

HALKBİLİMİ

DOÇENT

1

1

İLANDAN KALDIRILMIŞTIR.

6

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK

TOPOLOJİ

DOÇENT

1

1

İLANDAN KALDIRILMIŞTIR.

7

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ

DOÇENT

1

1

İLANDAN KALDIRILMIŞTIR.

3

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

GENEL BİYOLOJİ

DR ÜĞR.UYESİ

1

KANCAN KALDIRILMIŞTIR.

9

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

HİDROBİYOLOJİ

DR ÖĞR.UYESI

1

1

İLANDAN KALDIRILMIŞTIR.

10

FEN-6 DEBİ YAT FAKÜLTESİ

FİZİK

GENEL FİZİK

DR.ÖĞR. ÜYESİ

3

1

İLANDAN KALDIRILMIŞTIR.

11

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK

MATEMATİKSEL FİZİK

DR.ÖĞR. ÜYESİ

5

1

İLANDAN KALDIRILMIŞTIR.

12

İKTİSADI VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

TİCARET HUKUKU

DOÇENT

3

1

İLANDAN KALDIRILMIŞTIR,

13

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

DR.ÖCR.ÜYESİ

4

1

İLANDAN KALDIRILMIŞTIR.

14

ISLAMI İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

ARAP DİLİ VE BELAGATI

PROFESÖR

1

1

İLANDAN KALDIRILMIŞTIR,

15

ISLAMI İLİMLER FAKÜLTESİ

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

İSLAM FELSEFESİ

PROFESÖR

1

1

İLANDAN KALDIRILMIŞTIR.

16

İSLAM İLİMLER FAKÜLTESİ

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI

TÜRK İSLAM EDEBİYATI VE İSLAM SANATLARI

DOÇENT

3

1

İLANDAN KALDIRILMIŞTIR,

17

MÜHENDİSLİK-M İMARLIK FAKÜLTESİ

inşaat mühendisliği

ULAŞTIRMA

PROFESÖR

1

1

İLANDAN KALDIRILMIŞTIR.

10

MÜHENDİŞLİK-M İMARLIK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

YAPI

PROFESÖR

1

İLANDAN KALDIRILMIŞTIR.

19

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

DR.ÖĞR. ÜYESİ

4

1

İLANDAN KALDIRILMIŞTIR.

20

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

DOÇENT

3

1

İLANDAN KALDIRILMIŞTIR.

21

SASAON MESLEK YÜKSEKOKULU

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM

ORGANİK TARİM

DRÖĞR.ÜYESİ

4

1

İLANDAN KALDIRILMIŞTIR.

İLANI OEVAM EDEN KADROLAR

$.Nq

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı/Program

Unvan

Der.

Adet

özel Şartlar

I

FEN-EDE8IYAT FAKÜLTESİ

KÜLTÜR VARLIKLARI KORUMA VE ONARIM

KÜLTÜR VARLIKLARI KORUMA VE ONARIM

PROFESÖR

1

1

Küturel Mras konuşurda bAmsel çakşmlar yepmış ölmek

2

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ

KLASİK ARKEOLOJİ

OOÇFNT

1

1

Arkooc,! BAm atan ndan doçemkk unvan m akr ş olup. Artueometn AnabAm Damda doktora yapmış olmak

3

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ

ORTAÇAĞ ARKEOLOJİSİ

DOÇENT

3

1

Artceokşı veya Sanat Tart» Bokanlerlnin Ortaçağ Anadolu Beytine». SetçıkJu Be-/ı«ier donemi veya bsetar m çağdaşı kUtüılertn Affcecloyı Alannda Doktora Yapmış va Bu Atanlarda Doçent unvanına amış olmak.

4

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SANAT TARİHİ

SANAT TARİHİ

DR OGR ÜYESİ

5

1

Sanat Tarta alarunda doktora yapmış ok» Kala Manamı konutunda bAmsel çalışmalar yapmış olmak.

5

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

SİNEMA VE TELEVİZYON

SİNEMA VE TELEVİZYON

PROFESÖR

1

1

Sinema va Televizyon alanmda doktora (sanatta yeterli* > yapmış ötmek

e

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

MÜZİK

MÜZİK

PROFESÖR

1

1

Müafc alan oda doçent* unvanır» almış ok», aym alanda doktora (sanana yetartkk) yapmış olmak

7

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

RESİM

RESİM

PROFESÖR

1

1

Resm alanında doçent* unvanım atmış ok» aym alanda doktora (sanatta yeter**) yapmış olmak

B

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

SİNEMA VE TELEVİZYON

SİNEMA VE TELEVİZYON

DOÇENT

2

1

Sinema va Televizyon alanında doçent* umanım almış olmak

e

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

RESİM

MM*

DR OGR UYFSI

5

1

Resen alamnda doktora (sanatta yeten * > yapmış oknak

ıo

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

SİNEMA VE TELEVİZYON

SİNEMA VE TELEVİZYON

DROGR ÜYESİ

S

T

lığa atanda doktora yapmış ok» smama alarmda yayın yapmış olmak.

11

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

SİNEMA VE TELEVİZYON

SİNEMA VE TELEVİZYON

DR OGR J V E SI

5

1

Ilga alanda doktora yapmış ok» arama alamnda yayın yapmış olmak.

12

iktisadi vf idari RJl İMİ fr fakültesi

ULUSLARARASI İLtÇKİLFR

SİYASİ TARİH

PROFFSDR

1

1

Sryası Tart» AnabAm Dakmas doçenti* tnvamm atmış ok». aym alanda esma» çalışmalar yapmış olmak

13

İktisadi ve idari bilimler fakültesi

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SİYASİ TARİH

DOÇENT

S

1

Sryası Tartı Anab4en Daknda doçenti* »ayvanım almış ok», aym alanda bAmsel çalışmalar yapmış olmak

14

İKTİSADI VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

YÖNETİM BİLİMLERİ

DOÇENT

3

1

iktisadı ve Idan Simle» FaküRasetdaiu bdumlenn t»ince doçent* unvanır» almış ok». "HsAukın Üstünlüğü ve Yonetışm te Kalkınma Arasındaki Ikşkr konusunda bAmsel çal şma'ar yapmış

OtK^k

15

İKTİSADI VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SİYASİ TARİH

DR OGR ÜYESİ

5

T

Uluslar »-ası Guvenkk alanında doktora yapm ş olup "Demokrat* Sisteme» ve iç Güvem«k Yapılanmalarının KarşUşlır.lmas." konusunda bAmsel çalışmalar yapmış olmak

16

MÜHENDİSLİK MİMkRUK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

HİDROLİK

PROFESÖR

1

1

İnşaat MıZıenois' ğ alanında doçercık unvanım almış ok». Hıdrci* anaCArn daimda bAmsel çalışmalar yapmış olmak

17

MÜHENDISLİK-MİMARUK FAKÜLTESİ

PEIROL VL [X>GAL(İAZ MUHLNDISllGl

PETROL ARAMA

PROFESÖR

1

1

Petrol ve Doğa gaz Muhendskğı veya Kimya kkttenddSğı atananda DoçanHk unvanım almış olmak.

16

MUHENDISLİK-MIMARLIK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MUHCNOISUGI

8ilgisayar mühendisliği

KURAMSAL TEMELLERİ

PROFESÖR

1

1

LUgsayar Muhendskğ' veya E lektn*-Elektron* Muhendskğı alanında doçenti* ırrvamm akmş ok». İşaret İşleme konuşunda bAmsel çalışmalar yapmış olmak

19

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

YÜKSEKOKULU

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

DOÇENT

3

2

Uga atanda doktora yapmış ok», aym alanda doçenti* «nvamm atmış oknak

20

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

YÜKSEKOKULU

ANRENOLÜK EĞİTİMİ

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

DOÇENT

2

1

ıigA atanda doktora yapmış ok», aym alanda doçent* ınvamm atmış oknak

21

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

TURİZM VF OTEL İŞLETMECİLİĞİ

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ

DOÇENT

3

1

Tunzm a'anında doktora yapmış ok». Tırizm Brkm Dalında doçent* Knramn akmş olmak

22

TURİZM IŞLETMECMJGi VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

TURİZM REHBERLİĞİ

TURİZM REHBERLİĞİ

DR OGR ÜYESİ

4

1

Tunsi Rebbertğı veya Tunzm Renceriığ lisans mezunu ok» Tırzm Alan.nda doktora yapmış oknak.

23

SAÜLIK YÜKSE KOKULU

ÇOCUK GELİŞİMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ

DR OGR ÜYESİ

1

T» Fakültesi Lisans mezızu ok» ÇoctA ve Ergen Ruh Sağlğı alamnda uzmarAk yaprruş olmak

24

saGlik yüksekokulu

ÇOCUK GELİŞİMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ

DR OGR ÜYESİ

1

Eğitimde Psıköc, k Hizmetler alanında doktora yapmış oluo Çocuk fcğıbnn ve Ps*ok))isa alanlarında t» imsel ça <şnsalar yapmış olmak

25

saGlik yüksekokulu

ÇOCUK GELİŞİMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ

DR ÖĞR ÜYESİ

3

l

Çocuk gelişeni atanında doktora yapmış oknak veya Çocuk Eğemi YOneami ve Denetmı alanlarında bı imsel ça rşmalar yapmış olmak

26

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

DR OGR ÜYESİ

3

1

Fızyoterap ve RehabAtasyen ockmu tsans meztnu ok». EngaA çocuklarda Fıakaei Aksvıte atarlarında bı imsel ça >şmalar yaomış olmak

27

saGlik yüksekokulu

fizyoterapi VE REHABİLİTASYON

FLZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

DR ÖĞR ÜYESİ

3

i

Hemşre* tsana mezunu ok». İç Hastalıkları Hemşeakğı atanında doktora yapmış olmak.

28

HASANKEYF MESLKE YÜKSEKOKULU

OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ

AŞÇIUK

DR OGR ÜYESİ

S

1

Tunzm tştetrnecAğı veya Gastronomı ve Mutlak Sanatları AnabAm Dalımn brvıde doktora yapmış okran

29

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

DR.0ĞR ÜYESİ

1

1

Analitik Kimya Anabilirn Dalında doklara yapmış olup, "Kanser Tedaisinde Kullanılan İlaçların Elsktrçıkımyasal Özellikleri" konuşunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak,

30

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

TIB 01 H İZM ETLER VE TEKNİKLER

OPTİSYENLİK

DR ÜğR, ÜYESİ

s

1

Sağlık Bilimleri lisansiyeri olup. Görme Optiği alanında doktora yapmış olmak.

31

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

TIB 01 H İZM ETLER VE TEKNİ KLER

TIBBI DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

OR.ÜĞR ÜYESİ

s

2

Sağlık İdaresi veya Sağlık Yönetimi Mezunu Olup, Bilgi ve Belge Yönelimi Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

32

KOZLUK MESLEK YÜKSEKOKULU

MUHASEBE VE VERGİ

MUHASEBEVEVERGİ uygulamalar

ORÜĞR ÜYESİ

5

1

Uluslararası Ticaret alanında doktora yapmış olmak.

33

MESLEK YÜKSEKOKULU

MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Makine Mühendisliği Bilim alanında doçentlik unvanını almış olup, "Otomotiv" alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak,

34

MESLEK YÜKSEKOKULU

MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ

MAKİNE

DOÇENT

1

1

Makine Mühendisliği Bilim alanında doçentlik unvanını almış olup, "Kcmpozit Boruların Darba Davranışları" konusunda Mimul çatışmalar yapmış olmak.

35

MESLEK YÜKSEKOKULU

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEKNOLOJİSİ

SONDAJ TEKNOLOJİSİ

DOÇENT

2

1

Yer Bilimleri Mühendisliği Bilim Dalında doçentlik unvanını almış olup, "Oiyajenez Melamorfızma" konuşunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak,

36

MESLEK YÜKSEKOKULU

KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ

RAFİNERİ YE PETRO KİMYA TEKNOLOJİSİ

DR.0GR ÜYESİ

3

1

Analitik Kimya alanında doktora yapmış olup, "Karma Mod Kromotografık Sabit Fazlar ve HPLC Uygulamaları" korusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

37

MESLEK YÜKSEKOKULU

KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ

RAFİNERİ VE PETRO KİMYA TEKNOLOJİSİ

DH-OGP, ÜYESİ

5

1

Kimya lisans mezunu o'mak, Organik Kimya Anabilim Dalında ytıksek lisans ve doktora yapmış olup, 'Kırai vı Tfozot Bileşiklerin Sentezi ve AntNiral Aktivite" konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

38

MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRONİ K VE OTOMASYON

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

LİRÜĞR.LIYES'

3

1

Elekirik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olup. "Parelei Aktif Güç Filtreleri" konusunda bilimsel çalışma'ar yapmış olmak.

39

MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRONİKTE OTOMASYON

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

DR.ÜĞR.ÜYESİ

3

1

Eleklrık-Elektronık Mühendisliği Anabıhm Dalında doktora yapmış olup. "Rüzgar Türbinlerinin Akıllı Kontrolü" konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak,

40

MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRONİK VE OTOMASYON

ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ

DROĞR.ÜYESI

1

1

Eleklrık-Elektronık Mühendisliği Anadilim Dalı Telekomünikasyon Bilim Dalında doktora yapmış olup, "Görüntülü Şifreleme' konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

41

MESLEK YÜKSEKOKULU

FİNANS-BANKACtLIK VE SİGORTACILIK

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

droGr.üyesI

2

1

Işleime Anabilim Dalı Üretim Yönelimi ve Pazarlama Bilim Dalında doktora yapmış olup, "Salın Alma Davranışları" konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Bankacılık alanında beş yıl deneyim sahibi olmak,

42

MESLEK YÜKSEKOKULU

MUHASEBEYE VERGİ

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

0R.OĞR ÜYESİ

2

1

İşletme Anabilim Dalında doktora yapmış olup. "Örgütsel Adalet, İş Tatmini ve Performans Arasındaki llişkr konusunda bilimsel çalışma'ar yapmış olmak.

43

MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTİRİK VE ENERJİ

GAZVE TESİSATI TEKNOLOJİSİ

DR.ÜĞRÜYESİ

3

1

Makine Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olup, "Kaynak1* konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

44

MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTİRİK VE ENERJİ

ELEKTİRK

droGr.üyes l

1

1

Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olup, "Güç Sistemlerinde Ekonomik Analiz" konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

45

MESLEK YÜKSEKOKULU

ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK

HİZMETLERİ

ÇOCUK GELİŞİMİ

droGr.üyes l

3

1

Çocuk İstismarı alanında doktora yapmış olmak.

48

MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ

DROÜR ÜYESİ

4

1

Yazılım Mühendsiiiği Anabilim daimde doktora yapmış olup, Video Analizi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

47

MESLEK YÜKSEKOKULU

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEKNOLOJİSİ

SONDAJ TEKNOLOJİSİ

DR.ÜĞR.ÜYESİ

5

1

Petrol ve Doğalgaz alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olup, Petrol ve Gaz Yatakları konusunda bilimsel çalışma'ar yapmış olmak.

48

SASAON MESLEK YÜKSEKOKULU

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER

DR 5ĞR ÜYESİ

S

1

Biyoloji Anabilim Dalında doktora yapmış olup, 'Resveratrol Kurkumin ve Kapsaisinn Molekuler Mekanizmaları İle İlgili İn Vivo" konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak,

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547, 2914 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik esasları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'un 48. maddesindeki genel hükümler, ilanda belirtilen diğer koşullar ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan Ek-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (Dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 5 nüsha dosya CD/DVD ortamında da gönderilebilecektir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine: özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Akademik Yükseltilmeye Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan Ek-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (Dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 3 nüsha dosya CD/DVD ortamında da gönderilebilecektir.)

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları programı belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora/ uzmanlık belgesi), 2 adet fotoğraf, yayın listesi, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan Ek-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına (Dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 3 nüsha dosya CD/DVD ortamında da gönderilebilecektir.) başvuracaklardır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartlan taşımaları gerekmektedir.

3. Müracaat eden adayların öğretim üyeliği kadrolarına başvuru ile ilgili Batman Üniversitesi Akademik Yükseltilmeve Atanma Kriterleri Yönergesinde belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Ön Değerlendirme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4. Yapılan başvurular ilan edilen kadro derecesine haiz olması gerekmektedir.

5. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecektir.

6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7. Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunanların atamaları yapılmayacaktır.

ç. Başvuru süresi bu İlanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (01/03/2019-15/03/2019) olup, Başvurular şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi İçinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

9. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

İLANEN DUYURULUR.

İlan Başlangıç Tarihi: Ü1.03.2019

Son Başvuru Tarihi : 15.03.2019

S.No

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı/Program

Unvan

Der.

Adet

Özel Şartlar

1

FEN-EDESİYAT FAKÜLTESİ

KÜLTÜR VARLIKLARI KORUMA VE ONARIM

KÜLTÜR VARLIKLARI KORUMA VE ONARIM

PROFESÖR

1

1

Kültürel Miras konusunda bilimsel çalışmlar yapmış olmak.

2

FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ

FİZİK

YÜKSEK ENERJİ VE PLAZMA FİZİĞİ

PROFESÖR

1

Fizik alanında doçentlik unvanı almış olup, parçacık fenomenolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

3

FEN-E DEBİ YAT FAKÜLTESİ

FİZİK

MATEMATİKSEL FİZİK

PROFESÖR

1

1

Fizik alanında doçentlik unvanı almış olup, d iyot parametrelerinin Gauss dağılımlarının incelenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

*

FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ

FİZİK

MATEMATİKSEL FİZİK

DOÇENT

Fizik alanında doçentlik unvanı almış olup, ikili ve üçlü sıvı kristal karışımlarda faz geçiş parametreleri üzerinde çalışmalar yapmış olmak

5

FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ

KLASİK ARKEOLOJİ

DOÇENT

1

1

Arkeoloji Bilim alanından doçentlik unvanını almış olup. Arkeometri Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

6

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ

ORTAÇAĞ ARKEOLOJİSİ

DOÇENT

3

Arkeoloji veya Sanat Tarihi Bölümlerinin Ortaçağ. Anadolu Beylikler. Selçuklu Beylikler dönemi veya bunların çağdaşı kültürlerin Arkeoloji Alanında Doktora Yapmış ve Bu Alanlarda Doçent unvanını almış olmak,

7

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

YENİ TÜRK EDEBİYATI

DOÇENT

1

1

Türk Dili ve Edebiyatı alanında doçentlik unvanını almış olup, İkinci Yeni Şiiri, Cumhuriyet öncesi Yeni

Türk Şiiri ve Türk Romanı Konusunda bilimsel çalışmaları olmak,

e

FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

HALK BİLİMİ

DOÇENT

1

1

Türk Dili ve Edebiyatı atanında doçenttik unvanını almış olup, "Türk Destanları ve Türkiye Dışındaki Türk Halk Edebiyatı" konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

9

FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK

TOPOLOJİ

DOÇENT

1

Matematik alanında doçentlik unvanını almış olup, "Belirsiz Kümeler ve Belirsizlik Teorisi" konusunda bilimsel çalışmlar yapmış olmak.

10

FEN-EDEB1YAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

MOLEKULER BİYOLOJİ

DOÇENT

1

1

Motenıaer 8iyotO|i Arabam Doiırdd doçer-t k unvanı atmış okıp. 'Biktenyeı Muta emle Testten ve Anümıkrooıyoi Aktrvıte Testleri' konuannda Mense çalı} ma lor yapmış clmak

11

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

GENEL BİYOLOJİ

DROGR üyesi

1

Bıyofcıp abıranda lisan*, yüksek louıns vn doktora yapmış olı*). "(Vtkılnrde Stres rıTyotojası. Antıoksadan

12

FEN-EDEB1YAT FAKÜLTESİ

RJYOIOII

HİDROBİYOLOJİ

OR OGR ÜYESİ

1

1

ö yco-.ı alannda doktora yapmı* okıp. "Macroheterocera (Lepidoptera)" konusunda Mimsal çakşmtar yapmış oknak

13

rrN-rorniYAT fakültesi

rızK

GENEL TIZIK

DR OGR ÜYESİ

3

1

Fizik a ananda doktora yapma* olup. Güneş aadyasyonu. radon aktivasyonu ve empedans konuannda ça açmalar yapma* olmak

14

EEN-EDEBtYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK

MATEMATİKSEL FIZBL

DR OGR ÜYESİ

5

1

Matematik atanında doktora yapmış okp, "Operatör Parçalama YontarrterT konusunca Ollmael ça aşmalar yapma* olmak

15

FFN-FDFBIYAT FAKÜLTESİ

SANAT TARİHİ

SANAT TARİHİ

OR OGR ÜYESİ

Sanat Tarihi a ananda dnUtva yapma* Olup. Kale M markı konusunda balamael çal şmalaı yapmış nlrrut<

18

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

SİNEMA VE TELEVİZYON

SINFMA VE TEl EVİZYON

PROFESÖR

1

1

17

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

MOBK

MÜZİK

PROFESÖR

1

1

Müzik atanında doçentlk unvanını almaş ekip. aynı alan la doktora isanalla yeler W*) yaşın ış oknak

18

GUZFl SANATLAR FAKÜLTESİ

RFSIM

RFSIM

PROFESÖR

1

Resim alanında doçendk unvanını almış olup, aynı alanda doktora (sanatta yeterlilik) yapmış atmak

19

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

SİNEMA VE TELEVİZYON

SİNEMA VE TELEVİZYON

DOÇENT

2

1

20

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

RESİM

RESİM

DR OGR ÜYESİ

5

Revm alanında doktora (sanatta yeterMk) yapm * olmak

21

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

SİNEMA VE TELEVİZYON

SİNEMA VE TELEVİZYON

OR OGR ÜYESİ

3

22

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

SİNEMA VE TELEVİZYON

SİNEMA VE TELEVİZYON

DR OGR ÜYESİ

5

1

İyili alanda dcktora yapım* olup, sanrına alanında yayın yapanı* olmak

23

İKTİSADI VE İDARİ BİLİMLER

FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SIYASI TARH

PROFESÖR

1

*

Sıyası Tanrı Anabil m Dalındo doçent* unvanını almı* olup, aynı alanda Mmtet çalışmalar yapmış olmak

24

İKTİSADI VE İDARİ BİLİMLER

FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SIYASI TARH

DOÇENT

3

olmak

25

İKIİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

FAKÜLTESİ

işletme

TİCARET HUKUKU

DOÇENT

3

1

iktisadı ve Man Bilimler Fakuitesmoekı boijmlenn bnnde doçentlik unvanını atmış olup. 'Çok Ortaklı Anonm Şaketer ve Hasse Senedi SetspkÇı Planı' korusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

28

İKTİSADI VE İDARİ BİLİMLER

FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

YÜNETM BM.İMLERİ

DOÇENT

3

1

kteadı ve Man Bıkmler rakültesmdekı boijmlenn birinde doçenti* unvanını almış dup. 'Hukukun

Ustu kığtı ve Yönetişim ite Kakınma Atasındaki Ibşki' konusunda LAnıset çalışmalar yapmış olmak

27

İKTİSADI VE İDARİ BİLİMLER

FAKÜLTESİ

İŞLETME

YÖNE TM VE ORGANİZASYON

DR OGR ÜYESİ

4

1

Iğılı AnsCıhmdai nda doktora yapmış olup. "Örgütsel Sesszlk" konuşanda bı imsel çat şma yapmış otr-ıak

28

İKTİSADI VE İDARİ BR.MLER

FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SİYASI TARH

DROGR ÜYESİ

S

1

Uluslararası Güvenlik atanında doktora yapmış olup. "Demokrat* Sistemler ve İç Güvenlik Yapılanmalarının Karşılaştırılması" konusunda blimsel çakışmalar yapmış olmak.

29

ISlAMI İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BLIMLERI

ARAP OİU VE BELAGATI

PROFESÖR

1

1

Arap Dili ve Belagatı oonından doçent* unvanını almış olmak.

30

ISLAMİ İL MLER FAKÜLTESİ

FELSEFE VE DİN BlUMLERl

İSLAM FELSEFESİ

PROFESÖR

1

1

İslam Fescfcsi atonındor doçentlik unvanını okrvş olmak

31

ISLAMİIL MLER FAKÜLTESİ

İSLAM TARHI VE SANATLARI

TÜRK İSLAM EDEBİYATI VE İSLAM SANATLARI

DOÇENT

3

1

32

MÜHLNOİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

HİDROLİK

PROFESÖR

1

1

İnşaat Mjhendıstg. alanında eoçenttt unvanım elmşoiup HidroMu anabkm cai nda bilimse çalışmalar yapmış olmak

33

MUHENDISUK-MIMARUK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

ULAŞTIRMA

PROFESÖR

1

1

İnşaat Mjhondıtiçı alanında coçcrtt* unvanım almış olup Ulattı rma anabam dainca ollımsoi çalınmalar yapmış olmak

34

MOHENDISlIK-MIMARlIK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

YAPI

PROFESÖR

1

yapmış olmak

35

MÜHENOİSUİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

PETROL VE DOĞALCAZ

MÜHENDİSLİĞİ

PETROL ARAMA

PROFESCR

1

36

MUHENOISUK-MIMARLIK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

KURAMSAL TEMELLERİ

PROFESÖR

1

1

37

nrnrN röiTiMi ve spor YÜKSEKOKULU

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

DOÇENT

3

2

bgıiı alanda doktora yapm ş olup, aynı a anda doçentlik unvanın almış olmak

38

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ANRENOLUK EGITM

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

OOÇENT

2

1

kgılı alanda doktora yapmş olup, aynı a anda doçentlik unvann almış olmak

33

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ

DOÇFNT

3

1

Tunzm alanında dok'ora yapmış olup Tunzm Bilim Dalında doçenti* ınvarvm a mş olmak

40

TURİZM İŞLE TMECİLİGI VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

TURİZM REHBERLİĞİ

TURİZM REHBERLİĞİ

DR OCR ÜYESİ

4

1

Tunst Rchbcrlıg veya Turizm Rchtcr*g lisans mezuna olup. Turizm Alanında doktora yapmış olmak

41

turizm İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

ĞASTRONOMI VE MUTFAK SANATLARI

ĞASTRONOMI VE MUTFAK SANATLARI

DR OGR ÜYESİ

4

Tunzm Işletme&lığı lisan* mazuru olup, Turizm alanında doktora yapmş olmak

42

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

(»ASTRONOMİ VE MUII AK SANATLARI

?ASTRONOMİ VI MU 11 AK SANATLARI

DOÇENT

3

1

Gıda Mırvm, ^ı vryn turizm nlnnında doçertlık unvanını nrmış dmnk

43

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

ÇOCUK GELİŞİMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ

DR OGR ÜYESİ

1

1

Tp akut esi Lisans mezunu olup. Çocuk ve Ergen Ruh Sagi ğı alanında u2marlık yapmış dmak.

44

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

ÇOCUK GELİŞİMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ

DR OGR ÜYESİ

1

1

E31| inde Psikok»)* Hizmetler alanında d oktur a yapmış akıp. Çocuk Eğ tanı ve Psikotopsa alanlarında Mimael çal şmalar yapmış olmak

45

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

ÇOCUK GELİŞİMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ

DR OĞR ÜYESİ

3

1

ÇoaA gelişimi alanında dodora yapmış olmak veya Çotuk Egiım Yönetimi ve Denefamı a lan an nda Mimael çal »malar yapmış olmak

46

SAĞIIK YÜKSEKOKULU

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

TIZYOTERAPI VE REHABİLİTASYON

DR OĞR ÜYESİ

3

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bolumu lisans mezunu olup. Engeli çocuklarda Fiziksel Aktivite alanlarında

47

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

DR OĞR ÜYESİ

3

Hemşrekk ı.sans mezunu olup, tç Hastalıktan Hemşeekfiı alanında ooHczn yapm ş omak

HASANKEYF MESLKE YÜKSEKOKULU

OTEL LOKANTA VE İKRAM

HI/MI TLERI

AŞÇI IK

DR OĞR ÜYESİ

5

Tınrrr İşletmecilı£ veya Ga*t*onomi ve Mutfak Sanattan AnaMm Cninin bamdn doktora yapmış olmak

49

SAĞLIK HlZMETLERl MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBI HİZMETLER VE TEKNİKLER

TIBBI LABCRATUVAR TEKNİKLERİ

DR OGR ÜYESİ

1

Analitik Kimya Anabrırr Dalında doktora yapmış okp 'Kanser Tedavisinde Kullanılan lıaçiann

E otlrokmyasal Ozoikton" konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

50

SAĞLIK HlZMETLERl MESLEK YÜKSEKOKULU

TIB3I HİZMETLER VE TEKNİKLER

OPTSYENÜK

DR OĞR ÜYESİ

5

1

Sağlık Bkmlcrı Isansiyen oljp. Görme Optg sanında doktora yapmş olmak

51

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBI HİZMETLER VE TEKNİKLER

TIBBI DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

DR OCR ÜYESİ

S

Z

Sağlık İdaresi veya Sağhk Yönetim Mezunu Olup. Bilgi ve Belge Y öneren AnaMım Palında yıfcaek bsans vo coktora yapmış omak

52

KOZLUK MESLEK YÜKSEKOKULU

MUHASEBE VE VERGİ

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALAR

DR OĞR ÜYESİ

5

1

Uluslararası Ticaret alanında ooktora yapmış olmak

53

MESLEK YÜKSEKOKULU

MOTOR-U ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Makine Mirherdrtlıfr Bıbn alarmda doçentlik unvarını akmış oljp, "Otomokv* alanında blırnel çalışmalar yapmış olmak

54

MESLEK YÜKSEKOKULU

MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ

MAKİNE

DOÇENT

1

1

Makine Mirfecdnliğı Bıkn alarmda doçentlik unvarını almış oljp 'Kompozıt Boruların Darbe

Davranışlar' konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak

55

MESLEK YÜKSEKOKULU

MADENCİLİK VE MADEN ÇKARMA TEKNOLOJİSİ

SONDAJ TEKNOLOJİSİ

DOÇENT

2

1

ver BAmlen Muhendeb> Bıbm Dal nda doçentlik uıvanmı akmış olup. "Dryajenez Metarrorfızma" konusunda barmsol çalışmalar yapmış ckrak

56

MCSLCK YÜKSEKOKULU

KM YA VE KMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ

RAFİNERİ VE PETRO KİMYA TEKNOLOJİSİ

DR OĞR ÜYESİ

3

1

Analılık Kmya alanında doktora yapmış oljp, "Karma Mod Kromotografk Saat Fazlar ve HPLC Uygdamalan* konusunda bnmsel çakşmala' yapm ş olmak

57

MESLEK YÜKSEKOKULU

KMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ

RAFİNERİ VE PETRO KİMYA TEKNOLOJİSİ

DR OĞR ÜYESİ

S

1

Kimya ksans mennu olmak OıgarA Kmya Anatam Dalında yüksek bsars ve doktora yapmış oljp.

Kral ve Tnazd BıieşıkJem Sentezi ve Antjvrai Aktrvee* konusunda bhmsel çalışmalar yapmış okmak

53

MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRONİK VE OTOMASYON

E.EKTRONİK TEKMOLOJİS

DR OĞR ÜYESİ

3

1

ElekVık-Eektronk Muhertdrelı^ Anabfcm Dal nda doktora yapmış olup. "Pardel Aktı4 Güç Filtreleri" konusunda bemsel çalışmalar yapmış olmak

59

MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRONİK VE OTOMASYON

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

DR OGK LYfcül

3

1

Elektnk-Eiektronk Mıherxbslı£ Anabfcm Daknda doktora yapmış olup. "Rüzgar Türbünlennın Akılı Kontrolü' konusunda bümsel çal şmalar yapmış olmak

60

MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRONİK VE OTOMASYON

ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ

DR OĞR ÜYESİ

1

1

Elektık-Eektronk Mühendislik Anabfcm Dal Telekomünikasyon Bikm Dal nda doktora yapmış olup 'Görüntülü Şifreleme* konuşurda bilimsel çalışmalar yapmış olmak

61

MESLEK YÜKSEKOKULU

riNANS-OANKACILIK VE SIGORTACM.IK

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

DR OĞR LYCEI

2

1

İşletme Anabilm Dalı Üretim Yönetim ve Pazarlama Bil m Dalnca doktora yapm ş olup. "Satın Akma Davran ştar " konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak Bankacılık alanında beş y İ deneyen saNb olmak.

62

MESLEK YÜKSEKOKULU

MUHASEBE VE VERGİ

MUHASEBE VE VERGİ

UYGULAMALARI

DR OĞR LYESI

2

1

İşletme Anabilm Daimde doktora yapmış olup. "Örgütsel Adalet, iş Tatmin ve Performans Arası ndakı lişkf konusunda Mimsel çalışmalar yapmış olmak

63

MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTİRİK VE ENERJİ

GA7 VE TESİSATI TEKNOLOJSI

DR OGR ÜYESİ

3

1

Makine Muker ArabAm Dalında ooktora yapmış ckrp. 'Kaynak* konusunda b< imsel çakşmalar yapmış olmak

64

MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTİRİK VE ENERJİ

ELEKTIRK

DR OGR ÜYESİ

1

1

Elektnk Mühendisimi Ara bilim Dalında doktora yapmış olup, *Güç Sistemlerinde Ekonomik Analız* konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak

65

MESLEK YÜKSEKOKULU

ÇOCLK BAKIMI VE GENÇLK HİZMETLERİ

ÇOCLK GELİŞİMİ

DR OĞR ÜYESİ

3

1

Çocuk İstismarı alanında doktora yapmış olmak

&5

MESLEK YÜKSEKOKULU

BLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ

DR OĞR ÜYESİ

4

1

vazılım Mühendulgi Anabtlım dalında doktora yapmış dup. Video Analizi konusunda Sfcmsel çalışmalar yapmış olmak

67

MESLEK YÜKSEKOKULU

MADENCİLİK VE MADEN ÇKARMA TEKNOLOJİSİ

SONDAJ TEKNOLOJİSİ

DR OĞR ÜYESİ

5

1

Petrol ve Doğakşrz ezanında lisans yüksek Isans ve doktora yapmış otop. Petıot ve Gaz YeUMaıı korusunda bilimsel çalışmalar yapmış ckrak

63

SASAON MFSl EK YÜKSEKOKULU

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM

TfiBİ VF AROMATİK PUTKll ER

DR OĞR ÜYESİ

S

1

Bıyoioıı AnasArn Dalında doktora yapmış olup. "Resveratrol Korkunun ve Kapsaısınm Motekder Mekanizmaları İle Igı ı İn Vıvo" konuşurda tslımsol çalışmalar yapmış olmak

69

SASAON MESLEK YÜKSEKOKULU

BTKISEL VE HAYVANSAL URETM

ORGAN K TARIM

DR OĞR ÜYESİ

4

1

Biyotojı atarında doktora yapmış olup. 'Enzim Karakterizasyonu, Btkı Morfoojısı ve Motekuer Ftogenisı le Doku Kültürü" konulan nda bilimsel çakşmalar yapmış dmak


Kaynak : Resmi gazete