Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/42276/
Yazdırılma Tarihi : 01 Haziran 2023 Perşembe 01:49

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Haber Tarihi : 06 Haziran 2018 09:44
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İlanımız HÜRRİYET Gazetesinde 06/06/2018 tarihinde yayımlanmıştır. Son Müracat Tarihi: 20/06/2018 Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Süleyman

Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriterleri hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, Başvuru Formunu düzenleyerek ekleri ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına;

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar Başvuru Formunu düzenleyerek ekleri ile birlikte kadronun ilan edildiği birime başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR

Adayların ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adayların Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)

*** Tıp Fakültesi mezunu olma şartı aranmaz.

Başvuru Formalarına ve ayrıntılı bilgilere http://persdb.sdu.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden ulaşılabilir. İlanda belirtilen kadrolara müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir.

%20 kotası ile başvuru yapabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Ad.

Niteliği

Eczacılık

Fakültesi

Eczacılık

Meslek Bilimleri

Farmasotik

Botanik

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Farmosötik Botanik Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

Eğitim

Fakültesi

Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Profesör

1

1

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Eğitim Tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

Türk Ve İslam Sanatı

Profesör

1

1

II. Abdülhamit dönemi İmar ve Mimari konularda çalışmalar yapmış olmak.

Hukuk

Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Profesör

1

1

Ticari İşletme ve Denetim Alanında Çalışmalar Yapmış olmak.

İktisadi Ve İdari

Bilimler

Fakültesi

Maliye

Bütçe Ve Mali Planlama

Doçent

1

1

Bütçe ve Vergilendirme konularında çalışmaları olmak.

İktisadi Ve İdari

Bilimler

Fakültesi

Siyaset Bilimi

Ve Kamu Yönetimi

Yönetim

Bilimleri

Profesör

1

1

Türk Yönetim Tarihi ve Kamu Personel Yönetimi konularında çalışmaları olmak.

İktisadi Ve İdari

Bilimler

Fakültesi

Maliye

Mali Hukuk

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Vergisel teşvikler konusunda çalışmış olmak.

İlahiyat

Fakültesi

İslam Tarihi Ve Sanatları

İslam Tarihi

Profesör

1

1

Osmanlı Dönemi Hamid Sancağı Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Tekstil

Mühendisliği

Tekstil

Teknolojisi

Doçent

1

1

Kurutma Kontrol Sistemleri konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Jeoloji

Mühendisliği

Mineroloji

Petrografi

Doçent

1

1

Kromit, Mağmatizma ve Metamorfizma konularında yayınları olmak.

Mühendislik

Fakültesi

İnşaat

Mühendisliği

Mekanik

Doçent

1

1

Stabilite ve titreşim konularında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Gıda

Mühendisliği

Gıda Bilimleri

Doçent

1

1

Bakteriyosinler üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Çevre

Mühendisliği

Atık Yönetimi

Profesör

1

1

Posa üzerine çalışmalar yapmış olmak

Mühendislik

Fakültesi

Tekstil

Mühendisliği

Tekstil

Makinaları

Profesör

1

1

Enerji Teknolojileri ve Tekstil Malzemeleri konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak

Mühendislik

Fakültesi

Maden

Mühendisliği

Cevher

Hazırlama

Profesör

1

1

Kimyasal ve Biyolojik Kazanım alanında yayınları olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Gıda

Mühendisliği

Gıda

Teknolojisi

Profesör

1

1

Süt ve süt ürünleri üzerine çalışmaları olmak

Mühendislik

Fakültesi

Çevre

Mühendisliği

Çevre

Teknolojisi

Profesör

1

1

Membran konusunda çalışmalar yapmış olmak

Mühendislik

Fakültesi

Kimya

Mühendisliği

Temel İşlemler Ve

Termodinamik

Profesör

1

1

Nano Akışkanlar Konularında çalışma yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Halk Sağlığı Hemşireliği

Doçent

1

1

Gebelerde ve Yaşlılarda Düşme İle İlgili çalışma yapmış olmak.

Teknoloji

Fakültesi

Mekatronik

Mühendisliği

Mekatronik

Mühendisliği

Profesör

1

1

Hidrojen Üretimi alanında ve entegre enerji teknolojileri konularında çalışmaları olmak.

Teknoloji

Fakültesi

Mekatronik

Mühendisliği

Mekatronik

Mühendisliği

Profesör

1

1

Vakumlu yalıtım panelleri üzerine çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi

Farmakoloji

Doçent

1

1

Tıbbi Farmakoloji uzmanı olmak. Alfa lipoik asit ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

1

Hipertansif kriz hastalarında trombosit fonksiyonlarıyla ilgili çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Doçent

1

1

***Katyon kanalları üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Doçent

1

1

***Fizyoloji doktorası yapmış olmak. Uyku bozuklukları ve elektromanyetik alan konularında çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

1

Endometriyum kanserleri ile ilgili çalışması olmak. Tıbbi patoloji yeterlik belgesi sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

1

X ışını ve kontrast maddeler ile ilgili çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi

Biyokimya

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tıbbi Biyokimya uzmanı olmak. Gıda katkı maddeleri ile ilgili çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Nazal mukozada yara iyileşmesi üzerine çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıp Eğitimi Ve Bilişimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

***Tıp eğitimi alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Deneysel pnömoperiton modelleri ile ilgili çalışması olmak.

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri

Profesör

1

1

Doku kültürü teknikleri konusunda çalışmaları

olmak.


Kaynak : dpb