Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/42211/
Yazdırılma Tarihi : 30 Mayıs 2024 Perşembe 07:00

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 33 Akademik Personel Alacak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 33 Akademik Personel Alacak.

Haber Tarihi : 31 Mayıs 2018 03:02
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 33 Akademik Personel Alacak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

31.05.2018 tarihinde 30437 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan Üniversitemiz öğretim üyesi ilanının 3 nolu notlar kısmında yer alan "Doktor Öğretim Üyeleri Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavlarından birisinden en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olması gerekir." şartının kaldırılması Rektörlüğümüzce uygun görülmüştür.

İlan olunur.

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarına (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe

Özgeçmiş

2 adet fotoğraf

Nüfus cüzdanı sureti

Yabancı Dil Belgesi

Askerlik durum belgesi

Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)

Doçentlik belgesinin tasdikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için)

Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi)

Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi (bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim - öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar.

Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Doçentler ve Doktor Öğretim Üyeleri 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranlar 1 adet dosyayı Rektörlük Personel Daire Başkanlığına diğerlerini ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.

NOT:

- Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.

- Doktor Öğretim Üyeleri Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavlarından birisinden en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olması gerekir.

- İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

- Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.

- %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 15. günün mesai bitimine kadar Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

SIRA NO

BİRİM

BÖLÜM

ABD

UNVAN

DRC.

AÇIKLAMA

1

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Profesör

1

Dağıtımcı liderlik ve değer temelli liderlik konularında çalışmalar yapmış olmak.

2

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Profesör

1

Bireyi tanıma teknikleri, kariyer danışmanlığı, internet ve sosyal medya bağımlılığı konularında çalışmaları olmak.

3

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

Doçent

2

Alt manifoldların Gauss dönüşümleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

4

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Doktor Öğretim Üyesi

3

Mesleki öğrenme toplulukları, iş doyumu ve fakülte yaşam niteliği konularında çalışmaları olmak.

5

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Doktor Öğretim Üyesi

3

Canlı okuyucu ve bilgisayar destekli okumanın görme engelli öğrencilerin test başarıları üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması konusunda çalışma yapmış olmak.

6

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Türkiye Türkçesinde somut ölçü bildiren ifadeler konusunda çalışma yapmış olmak.

7

Fen - Edebiyat Fakültesi

Fizik

Atom ve Moleküler Fiziği

Doçent

1

İyonize radyasyonun tıptaki uygulamaları üzerine çalışmalar yapmış olmak ve dozimetri alanında yurt dışında çalışmalar yapmış olmak.

8

Fen - Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Doktor Öğretim Üyesi

3

Halk dindarlığı ve kadın kimliği konularında çalışma yapmış olmak.

9

Fen - Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Doktor Öğretim Üyesi

3

Antik Yunan ve Roma döneminde Kapadokia Bölgesi üzerine çalışma yapmış olmak.

10

Fen - Edebiyat Fakültesi

Antropoloji

Paleoantropoloji

Doktor Öğretim Üyesi

3

Geçmişte yaşamış insanlar üzerinde paleopatolojik çalışmalar yapmış olmak.

11

Fen - Edebiyat Fakültesi

Antropoloji

Paleoantropoloji

Doktor Öğretim Üyesi

3

İskelet, kafatası ve diş varyasyonları üzerinden Anadolu toplumlarının biyolojik akrabalık ilişkileri konusunda çalışma yapmış olmak.

12

Fen - Edebiyat Fakültesi

Matematik

Topoloji

Doktor Öğretim Üyesi

3

Topoloji alanında çalışma yapmış olmak.

13

Fen - Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatında toplumcu gerçeklik ve milli kimlik inşası konularında çalışma yapmış olmak.

14

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Doktor Öğretim Üyesi

3

Diz osteoartritli hastalarda kapalı kinetik zincir egzersizleri ve açık kinetik zincir egzersizlerinin karşılaştırılması üzerine çalışma yapmış olmak.

15

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Profesör

1

Çalışma iktisadı, az gelişmişlik ve kalkınma ekonomisi konularında çalışma yapmış olmak.

16

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Siyasi Tarih

Doktor Öğretim Üyesi

3

Basra Körfezi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

17

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Siyasi Tarih

Doktor Öğretim Üyesi

3

Afrika - Çin ilişkileri ve genel anlamda Afrika ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

18

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Doktor Öğretim Üyesi

3

Kuran'da insan sorumluluğu ve Tefsir kuralları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

19

Sağlık Yüksekokulu

Ebelik

Ebelik

Doktor Öğretim Üyesi

3

Sitogenetik alanında çalışmalar yapmış olmak.

20

Sağlık Yüksekokulu

Ebelik

Ebelik

Doktor Öğretim Üyesi

3

Doğum şekillerine göre annelerde kaygı düzeylerinin değerlendirilmesi konusunda çalışma yapmış olmak

21

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

Doktor Öğretim Üyesi

3

Multiple Sklerozlu hastalara verilen psikoeğitimin stresle baş etme, psikiyatrik belirtiler ve yaşam kalitesi üzerine etkisi konusunda çalışma yapmış olmak

22

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

İnşaat

İnşaat Teknolojisi Pr.

Doktor Öğretim Üyesi

3

Lif ve mineral takviyeli polimer kompozitler üzerine çalışma yapmış olmak.

23

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doçent

2

Protein saflaştırma ve karakterizasyonu, gen tedavisi ve aşı amaçlı DNA taşıyıcı sistemleri geliştirilmesi alanlarında çalışmaları olmak.

24

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doktor Öğretim Üyesi

3

Acil servise başvuran yaşlı hastalarda klinik izlem ve deliryum ile ilişkili çalışması olmak.

25

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

3

Umblikal damarlar ile yenidoğanın büyüme parametreleri arasındaki ilişki alanında çalışması olmak.

26

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp Tedavi ve Rehabilitasyon

Doktor Öğretim Üyesi

3

Ekstremite biyomekaniği alanında çalışması olmak.

27

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

3

Yoğunbakım yandal uzmanı olmak ve enteral nutrisyonun ile etkileri ilgili çalışmalar yapmış olmak.

28

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doktor Öğretim Üyesi

3

Spinal kord iskemi - reperfüzyon hasarı ve postoperatif perikardiyal adezyon üzerine çalışması olmak.

29

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Doktor Öğretim Üyesi

3

Venöz sinus trombozu, aterosklerotik karotis arter stenozu üzerine çalışması olmak ve uyku sertifikası olmak.

30

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Spor Hekimliği

Doktor Öğretim Üyesi

3

Statik germelerinin izokinetik kuvvet ve sıçrama üzerine etkileri alanında çalışması olmak.

31

Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma

Entomoloji

Profesör

1

Entomopatojenik funguslar ve bakteriler konusunda çalışmaları olmak.

32

Ziraat Fakültesi

Tarımsal Biyoteknoloji

Bitkisel Biyoteknoloji

Doktor Öğretim Üyesi

3

Moleküler Biyoteknoloji ve Aerobiyoloji alanında çalışma yapmış olmak.

33

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Devreler ve Sistemler

Doktor Öğretim Üyesi

3

Sinyal işleme konusunda alt uzay yöntemleri kullanılarak işaret kodlama konusunda çalışmalar yapmış olmak.


Kaynak : dpb