Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/217/
Yazdırılma Tarihi : 20 Haziran 2024 Perşembe 12:15

SSK Sözleşmeli Personel Alım İlanı (DMS sonuçları kullanıldı) (2001)

Haber Tarihi : 15 Nisan 2003 00:00
SSK Sözleşmeli Personel Alım İlanı (DMS sonuçları kullanıldı) (2001)

SSK bazlar DMS sonularna gre olmak ve szlemeli personel pozisyonunda altrlmak zere Uzman Tabip, Tabip, Di Tabibi, Eczac, Psikolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Hemire, Ebe, Laborant, Biyolog, Odyolog ve Salk Teknisyeni(Anestezi Rntgen, Anjiografi, EEG, EKG, Odyoloji, Dip Proses) alacak.(Son Ba:25/12/2001)


alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl Sosyal Sigortalar Kurumu Bakanl Salk leri Genel Mdrlnden DuyuruKurumumuz salk tesislerinde szlemeli altrlmak zereUzman Tabip, Tabip, Di Tabibi, Eczac, Psikolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Hemire, Ebe, Laborant, Biyolog, Odyolog ve Salk Teknisyeni(Anestezi Rntgen, Anjiografi, EEG, EKG, Odyoloji, Dip Proses) alnacaktr. Uzman tabip, Tabip, Di Tabibi ve Eczaclar yapacaklar tercihlere gre, dier salk personelinden 17.10.1999 tarihinde SYM tarafndan yaplan devlet memurluu snavnda (DMS) 50 ve daha zeri puan alanlar, tercih ve puan sralamasna gre yerletirileceklerdir. Kurumumuz salk tesislerinde szlemeli salk personelinin saylar ile nvan baznda atanlacak nitelerin dalmn gsteriri listeler Kurum hastane batabipliklerin kaplarna aslmak ve kurum WEB sayfasnda ilan edilmek suretiyle duyurulcaktr. (Kadrolar grmek iin tklayn.)

ADAYLARDA ARANILACAK ARTLAR
a)Genel artlar
657 sayl Kanunun 48. maddesinde aranan artlar tamak
b)zel artlar
1-)Uzman tabip, Tabip, Di Tabibi ve Eczc dnda kalan dier salk personelinin, 17.10.1999 tarihinde SYM tarafndan yaplan Devlet memurluu snavnda (DMS) 50 ve zeri puan almak. Yukarda belirtilen unvanlara atanabilmek iin adaylarn Meslek liseleri veya 2 yada 4 yllk renim veren yksekokul veya fakltelerin branlar ile ilgili bir blmden mezun olmalar arttr. 2 yada 4 yllk yksekokullarn Biyolog nvanna haiz olanlar ile Tbbi Laboratuar blm mezunlar ve salk Meslek liselerinin Laborant blm mezunlar laborant olarak atanabilirler.
2-)Herhangi bir kuruluta mecburi hizmet ykmll bulunmamak
ATAMAYA ESAS BELGELER
1)Nfus Czdan Sureti(Noter tasdikli)
2)Cumhuriyet savclndan alnacak sabka kayt belgesi
3)Tahsil belgesi (Noter tasdikli)
4)Uzmanlk belgesi(Noter tasdikli)
5)Salk raporu(Hkmet tabipliinden)
6)4 adet 4.5*6 ebadnda vesikalk fotograf
7)DMS sonu belgesinin asl veya noter tasdikli sureti

Salk leri Genel Mdrl Personel ve Eitim Daire Bakanlndan veya kurum hastanesi Batabipliklerinden temin edilecek Talep tercih formalarn adaylar tarafndan eksiksiz olarak doldurulmas ve atama esas belgeler ile birlikte bu formlarn 06.12.2001-14.12.2001 (mesai sonu) tarihleri arasnda ayn Daire Bakanlna teslim edilmesi gerekmektedir.

Uzman tabip, Tabip, Di Tabibi ve Eczac nvanl adaylarn ilan edilen yerlerden be yer iin yapacaklar tercihlerinden tercih sras dikkate alnarak yerletirme ilemi yaplacak, bir yerin birden fazla aday tarafndan tercih edilmesi durumunda kura ekimine tabi tutulacaklardr.

Uzman tabip, Tabip, Di Tabibi ve Eczaclar dnda kalan salk personelinden DMS snav sonucu 50 ve daha yukar puan alanlar tercih ve puan sralamsna gre yerletirilecektir. Bu yerletirme ileminde ayn puan alan ve tercih srasnda ayn niteyi tercih eden adaylara DMS snav kazand belgesindeki baar srasna gre ncelik verilecektir.

Szlemeli personel, pozisyonun tahsis edildii salk nitesinde altrlacaktr. Her ne ad altnda olursa olsun hi bir ekilde pozisyonun tahsis edildii salk nitesi dnda altrlmayacak ve grevlendirilmeyecektir. Bu nedenle adaylarn tercihlerini yaparken bu hususu gz nnde bulundurmalar gerekmektedir. Yerletirme leminin sonucu Salk ileri Genel Mdrl ve Hastane Batabiplikleri giri kaplarnda ilanen duyurulacaktr.


MEMURLAR STES AIKLAMALARI


1-)Sosyal Sigortalar Kurumunun, ayn 24 bavurular balayacak olan ve Devlet Personel Bakanlnda yerletirmesi yaplacak olan 5. DMS yerletirmelerinde kadrolar bulunmamaktadr.

2-)SSK'da szlemeli pozisyonda ie balayan bir memur eer ayn 24'n de balayacak olan DMS bavurular kapsamnda bir ie de yerletirilirse, 657 sayl Kanundaki bekleme srelerine tabi olmakszn istifa ederek DMS kapsamnda yerletirilmeyi hakkettii kadrolara geebilir.