Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/1386/
Yazdırılma Tarihi : 20 Haziran 2024 Perşembe 11:07

Merkez Bankası Memur Alım İlanı

Haber Tarihi : 05 Kasım 2004 18:46
Merkez Bankası Memur Alım İlanı

Aşağıdaki ilana ilişkin görüş alış verişi için Forum Bölümü KPSS kategorilerini kullanabilirsiniz.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NA MEMUR ALINACAKTIR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası teşkilatında (İdare Merkezi, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İskenderun, İstanbul, İzmir, İzmit, Kayseri, Konya, Malatya, Mersin, Samsun, Trabzon ve Van Şubelerinde) çalıştırılmak üzere sınavla Memur alınacaktır.

1- ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

a) Türkiye'de veya yurt dışında, denkliği Yükseköğretim Kurulu?nca tanınmış en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının, iktisat, işletme, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakültelerine dahil programlar ile bankacılık, hukuk, muhasebe, istatistik, bankacılık ve finans, matematik, halkla ilişkiler ve turizm işletmeciliği programlarında lisans ya da yüksek lisans eğitimi almış olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 10, 11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı?nda 75 ve üzerinde KPSSP1 puanı almış ve yabancı dilden en az 36 soruyu doğru olarak cevaplamış olmak,

c) Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, (12.11.1974 ve daha sonra doğanlar. Bankamız çalışanları için bu şart aranmaz.)

d) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Memurları Yönetmeliği'nin 10. maddesinde belirtilen diğer koşulları taşımak,

2- SINAVLAR

KPSSP1 puanı en yüksek adaydan başlayarak, belirlenecek kontenjanın üç katı kadar aday Ankara?da sözlü sınav-mülakata tabi tutulacaktır.

Sözlü sınav-mülakata katılacak adaylar www.tcmb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Sözlü sınav-mülakatın tarihi ve yeri adaylara daha sonra yazılı olarak bildirilecektir.

3- BİLGİ ALMA VE BAŞVURU

Bilgi almak isteyenler Ankara?da T.C. Merkez Bankası Personel Yönetimi Müdürlüğü (İstiklal Cad.No.10 Ulus/ANKARA)?ne ve Bankamızın yukarıda belirtilen şubelerine şahsen başvurabilirler.

Aday Olmak İsteyenler
a) Nüfus Hüviyet Cüzdanının aslı ile birlikte bir fotokopisini,

b) Öğrenim belgesinin aslı ile birlikte bir fotokopisini,

c) KPSS sonuç belgesinin aslı ile birlikte bir fotokopisini,

d) 4,5 x 6 cm. boyutunda iki fotoğrafı,

en geç 12 Kasım 2004 Cuma günü çalışma saati sonuna kadar Bankamız Personel Yönetimi Müdürlüğü ile Şubelerine bizzat vermeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.