Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/1316/
Yazdırılma Tarihi : 21 Haziran 2024 Cuma 10:31

Dışişleri Bakanlığı Aday İdari Memur Alım İlanı

Haber Tarihi : 01 Ekim 2004 08:55
Dışişleri Bakanlığı Aday İdari Memur Alım İlanı

SINAVLA ADAY İDARİ MEMUR ALINACAKTIR

I. GENEL BİLGİLER

Bakanlığımıza, yarışma sınavıyla, 4 yıl süreli yüksek öğrenim kurumlarından mezun olan ve İngilizce, Fransızca, Almanca, Çince, Yunanca veya Arapça diline vakıf Genel İdari Hizmetler sınıfından 9. derece kadrolu, Çince, Yunanca ve Arapça?dan en çok 2?şer olmak üzere, azami 15 Aday İdari Memur alınacaktır. Bu dillerden birine ilave olarak, Rusça, Farsça, İspanyolca ya da İtalyanca dillerinden birini bilmek ise tercih sebebi sayılacaktır.

II. SINAVLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A. SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

1) 4 yıl süreli yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmak,

2) 2003 ve 2004 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS?nin "KPSSP68" puan türünden

a. İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden alınacak adayların asgari 85 (seksenbeş) puan,

b. Çince, Yunanca ve Arapça dillerinden alınacak adayların ise asgari 55 (ellibeş) puan, almış olmaları,

3) Çince, Yunanca ve Arapça dillerinden sınava girecek adaylar için KPDS Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tesbit Sınavı?ndan, sınav tarihinden 5 yıl öncesine kadar, en az 70 puan almış olmak, (Sınava girilen lisanda filoloji dalında 4 yıl süreli yüksek öğrenim görmüş adaylarda KPDS sınavına girme koşulu aranmayacaktır.)

4) Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel koşulları haiz olmak,

5) Sınav tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak (2 Kasım 1974 tarihinden sonra doğanlar),

gereklidir.

6) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden sınava başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puan alan 170 aday, Çince, Yunanca ve Arapça dillerinden sınava başvuran adaylardan ise KPSS sonuçlarına göre en yüksek puan alan 10?ar aday sınava çağrılacaktır. Sınava katılabilecek adaylar Bakanlığın Türkçe "web" sitesi (www.mfa.gov.tr) ile Bakanlık binasının girişinde ilan edilecek olup, kişilere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır. Sınava katılabilecek adaylara ilişkin ilanda, yazılı sınavın yer ve saati hakkında bilgilere de yer verilecektir.

B. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.

YAZILI SINAV (Baraj niteliğindedir) :

Sınav Konuları :

- Türkçe kompozisyon,

- Türkçe?den yabancı dile, yabancı dilden Türkçe?ye çeviri,

- Matematik

Sınav Tarihi : 2-3 Kasım 2004

Sınav Yeri : Ankara

SÖZLÜ SINAV :

Yazılı sınavlarda başarılı olan adaylar sözlü sınava davet edilecektir. Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılacak olup, sınavda adayların kabul edilecekleri görevlere uygunlukları ölçülecektir.

Sözlü sınav tarihleri, yazılı sınav sonucuyla birlikte duyurulacaktır.

III. SINAVLARA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER

1. BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular 7 Ekim 2004 Perşembe günü başlayacak ve 25 Ekim 2004 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecektir. Adayların ikinci maddede belirtilen belgelerle şahsen müracaat etmeleri gerekmekte olup, posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2. GEREKLİ BELGELER

a) Yükseköğrenim diploması ya da üniversite çıkış belgesinin aslı ve onaylı bir örneği (yurtdışında öğrenim görenler için ayrıca YÖK?ten alınmış denklik belgesi),

b) Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS sonuç belgesinin aslı ve onaylı bir örneği,

c) Çince, Yunanca ve Arapça dillerine ait KPDS sınav sonuç belgelerinin aslı ve onaylı bir örneği, (Sınava girilen lisanda filoloji dalında 4 yıllık yüksek öğrenim gören adaylar bakımından KPDS sınav sonuç belgesi ibrazı koşulu bulunmamaktadır.)

d) Nüfus hüviyet cüzdanı aslı ve onaylı bir örneği,

e) Son 6 ayda çekilmiş iki adet renkli fotoğraf,

Yazılı eleme sınavlarını kazanacak adaylardan bilahare tamamlayıcı belgeler istenecektir.

IV. SINAV BAŞVURUSU VE İLAVE BİLGİ İÇİN MÜRACAAT EDİLEBİLECEK YER

Dışişleri Bakanlığı

Personel Dairesi Başkanlığı

Balgat/ANKARA

Tel: (312) 292 13 86-87-88-89-90

İlanen duyurulur.