Yorum Yap

Yorum yazmanız için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için tıklayın, üye iseniz lütfen oturum açın.

Yorumlar

7. maddeye DİKKAT edin Teşekkülümüz işçi alımlarında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ? İşe göndermede öncelikli olanlar? başlıklı 5. maddesinde yer alan;

?(1) Kamu kurum ve kuruluşlarının açık iş taleplerinin karşılanması için gönderilecek listelerde Kurum tarafından aşağıda sayılanlara öncelik hakkı tanınır:

a) Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar ile terörle mücadelede üstün başarılarından dolayı komutanlarınca takdire layık görülen yedek subay, erbaş ve erler.

b) Tabii afetlerden zarar gören afetzedeler.

c) 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına giren madenlerin çıkartılması veya bunun için gerekli olan işletme ve arama faaliyetleri sebebiyle taşınmaz malları tamamen kamulaştırılanlar.

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında çalışırken, disiplin soruşturması veya 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendi gereğince hizmet akdinin feshi dışında bir neden ile iş akdi feshedilenler.

(2) Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, askerî hastanelerce kendilerine verilen sağlık kurulu raporu ve terörle mücadelede yaralandığını belgeleyen komutanlık yazısıyla; terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarı nedeniyle takdire layık görülenler ise asgarî tugay komutanlıklarınca, Jandarma Genel Komutanlığı için asgarî alay komutanlıklarınca kendilerine verilen takdir belgeleriyle durumlarını belgelendirir.

(3) Gerek ikamet için kullanılan binalar ile diğer binalardaki hasar, gerekse istihsal araç ve kaynaklarının kaybı nedeniyle geçim imkanını kaybeden afetzedeler, valiliklerce tespit edilir. Tabii afetler nedeniyle işe göndermede öncelik hakkı tanınması uygulamasının başlatılması ve anılan haktan yararlanma süresi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilir.

(4) 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına giren madenlerin çıkartılması veya bunun için gerekli olan işletme ve arama faaliyetleri sebebiyle taşınmaz malları tamamen kamulaştırılanlara tanınan öncelik hakkı, sadece kamulaştırmayı yapan kamu kurum ve kuruluşlarının kamulaştırmanın yapıldığı yerdeki işçi taleplerinde geçerlidir. Bu kişilerin, durumlarını kamulaştırmayı yapan kamu kurum ve kuruluşundan alacakları ve kamulaştırma tarihi ile tapuda kayıtlı taşınmazlarının tamamen kamulaştırıldığını gösteren bir belge ile ispatlaması gerekir. Hak sahibinin, öncelik hakkından yararlanmak istememesi hâlinde, hak sahibi yerine eşi veya çocuklarından biri de hak sahibinin muvafakatiyle bu haktan yararlanabilir.

(5) Birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen öncelik hakkından yararlanacaklar, durumlarını daha önce çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları belgeyle ispatlamak zorundadır.

(6) Öncelik hakkına sahip olanlardan, davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında başvuruda bulunmayan, başvuruda bulunduğu hâlde sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsü

bir devlet kurumu olan eti bor işletmeleri (eskişehir -kırka fabrikası) işçi alımındaki usulsüzlük. kpss puanı ile alıcaz diye işkur a ilan veriyorlar oysaki fabrikanın istimlakettiği yerlerden tarla bağışlayan kişileri alıp diyer kişileri mağdur ediyorlar

evet arkadaşım mezun oldugun bölümle ilgili ama önce bi özgeçmişi soruyorlar sonra da bölümünle ilgili 5 veya 6 adet soru 1 ve3 tanede güncel soru soruyorlar okadar kolay bilebileceğin sorular sen yeterki sıralamanın içine gir yedeklerde olursan hiç şansın yok fazla zorlama derim.

evet maaş düşük ama sonuçta kamuya tabisin ben eti madene gittim içeriye sokmuyorlar ama branşına göre seni işletmenin bir yerine yerleştiriyorlar ve orada çalışıyorsun kamu işçisi olarak.özelleşirse tabi iki yılda bir kamu sen tabi olduğun için bütün haklarını ödüyorlar.istifa edersen yok. tabi orada çalışma şartlarıda zor.çünkü borun bütün kimyasal özellikleri orada işleniyor.borax borik asit

arkadaşlar mülakatta neler soruluyo fikri olan var mı bölümle alakalı soru soruluyo mu?

Arkadaşlar balıkesir ve eskişehire alım var ama en önemlisi maaş 1090 tl dir inanmayanlar eti madeni arasın sorsun haberiniz olsun