ulak98 12 Aralık 2019 09:15
Dünyanın hiç bir yerinde akademik ilanların çoğunda olduğu gibi bozulmuş bir sistem yoktur. Benzeri akademik ilanlarda hemen hemen hepsinde alınacak kişiler önceden bellidir. Yani çoğunlukla gerçekte öyle bir elemana ihtiyaç olduğu için değil, alınacak kişinin öyle bir kadroya ihtiyacı olduğu için bu ilanlar veriliyor. Başka kişiler müracaat etmesin diye de ona göre de kriterler konuyor. Bu sistemi bilen herkes bunu biliyor. Hatta ilan çalışması yaparken, yanlışlık olmasın diye alınacak kişilerin isimleri yazılmış, daha sonrada silmeyi unuttukları için kriterlerin karşısında isimleri yazılı halde ilana çıkıldığı bile görülmüştür. Öbür yandan çok ihtiyaç olmasına rağmen kendilerince istemedikleri elemanlar girmesin diye kadro olmasına rağmen kasten ilana çıkılmamaktadır. Veya da istemedikleri elamanın müracaatını önlemek için kriterler konulmakta. Onlara göre doçent olmuş bir Dr. Öğretim üyesine doçent kadrosu vermeyerek intikam alındığı sanılmaktadır. Yani rektörler üniversiteleri babalarının çiftliği sanmakta, üst makamlarda bunu bilmelerine rağmen göz göre ülke yararı yok sayılarak göz yummaktadırlar. Bu ülkede yıllarca kasten Dr. Öğr. Üyesi kadrosu kasten verilmeyen genç bilim insanı, doçent olmuş yüzlerce Dr. Öğretim üyesi, Prof olmuş yüzlerce doçent sırf birilerinin şahsı kinlerinden dolayı alt kadrolarda çalıştırılmaktadır. Hadi önceden hayın FETÖ vardı, devletin kadrolarını kendi elemanlarına kullandırıyordu. Şimdi bu yapılanların gerekçesi nedir. YÖK bu olanlara göz yumuyor. Bütün bu yapılanlar başta kul hakkıdır. Ülkemiz, üniversitelerimiz zarar görmekte, akademik görgü ve ahlakımıza halel getirmektedir. Sorumluları buradan göreve çağırıyoruz. Bu yapılanları durdurun. Bu uygulamaların acısı gelecekte çocuklarımızdan torunlarımızdan çıkması aşikardır. Bilim yuvası olması gereken üniversiteleri birilerinin şahsi çıkar ve husumetlerine heba etmeyin. Yapmayın, bu güzelim memleketimize yazıktır. Lütfen gelecekte birilerinin bu yapılanları bahane ederek başka daha büyük hukuksuz uygulamalar yapmasına gerekçe oluşturmayın.
Şikayet Et
ayhandlm 11 Aralık 2019 09:34
bence hangi alanda alım yapılacağıda buraya yazılmalı aksi takdirde 2 saat ilgili üniversitenin sayfasında ilanı bulamıyoruz
Şikayet Et