ulak98 15 Aralık 2019 10:09
Dünyanın hiç bir yerinde akademik ilanların çoğunda olduğu gibi bozulmuş bir sistem yoktur. Benzeri akademik ilanlarda hemen hemen hepsinde alınacak kişiler önceden bellidir. Yani çoğunlukla gerçekte öyle bir elemana ihtiyaç olduğu için değil, alınacak kişinin öyle bir kadroya ihtiyacı olduğu için bu ilanlar veriliyor. Başka kişiler müracaat etmesin diye de ona göre de kriterler konuyor. Bu sistemi bilen herkes bunu biliyor. Hatta ilan çalışması yaparken, yanlışlık olmasın diye alınacak kişilerin isimleri yazılmış, daha sonrada silmeyi unuttukları için kriterlerin karşısında isimleri yazılı halde ilana çıkıldığı bile görülmüştür. Öbür yandan çok ihtiyaç olmasına rağmen kendilerince istemedikleri elemanlar girmesin diye kadro olmasına rağmen kasten ilana çıkılmamaktadır. Veya da istemedikleri elamanın müracaatını önlemek için kriterler konulmaktadır. Onlara göre doçent olmuş bir Dr. Öğretim üyesine doçent kadrosu vermeyerek intikam alındığı sanılmaktadır. Yani rektörler üniversiteleri babalarının çiftliği sanmakta, üst makamlarda bunu bilmelerine rağmen göz göre ülke yararı yok sayılarak göz yummaktadırlar. Bu ülkede Dr. Öğr. Üyesi kadrosu kasten verilmeyen yüzlerce genç bilim insanı, doçent olmuş yüzlerce Dr. Öğretim üyesi, Prof olmuş yüzlerce doçent sırf birilerinin şahsı kinlerinden dolayı yıllarca alt kadrolarda çalıştırılmakta. Hatta doçent olmuş bilim insanlarının ünvandan kaynaklanan mali hakları verilmemektedir. Akademik kadrosu verilmediği için (Bartın Üniversitesinde olduğu gibi) canına kıyan insanlar var. Hadi önceden hayın FETÖ vardı, devletin kadrolarını kendi elemanlarına kullandırıyordu. Bir şekildede kendinden olmayan bilim insanlarından da intikam alıyorlardı. Şimdi bu yapılanların gerekçesi nedir. YÖK bu olanlara göz yumuyor. Bütün bu yapılanlar başta kul hakkıdır. Ülkemiz, üniversitelerimiz zarar görmekte, akademik görgü ve ahlakımıza halel getirmektedir. Sorumluları buradan göreve çağırıyoruz. Bu yapılanları durdurun. Geleceğin nesillerini yetiştiren akademik alanlar diğer alanlara benzemez. Bu uygulamaların acısı gelecekte çocuklarımızdan torunlarımızdan çıkması aşikardır. Bilim yuvası olması gereken üniversiteleri birilerinin şahsi çıkar ve husumetlerine heba etmeyin. Lütfen, gelecekte birilerinin bu yapılanları bahane ederek başka daha büyük hukuksuz uygulamalar yapmasına gerekçe oluşturmayın. Yapmayın, bu güzelim memleketimize yazıktır.
Şikayet Et