Atatürk Ünv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

08/07/2010 14:44:00
Yazdır

T.C.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ?NDEN

2010-2011 öğretim yılında öğretim yılında Yüksek Lisans Programına Fakültelerin Tarih Bölümü mezunları, Bilimsel Hazırlık Sınıfı için lisans diploması olanlar ve Doktora programına Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitülerinde ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı?nda Yüksek Lisans yapmış olanlar ile Harp Akademileri Mezunları başvurabilir.

Anabilim Dalı Yüksek Lisans Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık (Tarih Bölümü Mezunu Olmayanlar İçin) Doktora
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 15 7 10

Başvuru için Gerekli Evrak ve şartlar

1- Bir adet fotoğraf

2- Yüksek Lisans için Lisans, Doktora için Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi

3- Yüksek Lisansa başvuranlar için lisans, doktoraya başvuranlar için lisans ve yüksek lisans not ortalamalarına gösteren transkript (Atatürk Üniversitesi eski mezunlarının da lisans transkriptleri 4?lü sisteme göre çevrilmesi gerekmektedir)

4- 2007 Sonbahar dönemi ve sonrası onaylı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi?nin sureti (Başvurulan programın türünde ALES?ten en az 55 puan almış olanlar, Bilimsel Hazırlık, Yüksek Lisans ve Doktora programına müracaat edebilirler)

5- Doktora programına müracaat edeceklerin ÜDS veya KPDS?den en az 55 puan veya eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından belirtilen puanların karşılığı puanları almış olmaları gerekmektedir.

6- Dört yıllık lisans diploması ile doktora programına müracaat edeceklerin başvurdukları programın türünde ALES?ten en az 80, ÜDS veya KPDS?den en az 55 puana sahip olmaları gerekmektedir.

7- Lisansüstü programlara başvururken transkripti dörtlük sisteme göre düzenlenmiş adayların dörtlük sistemdeki notlarının 100?lük sistemdeki karşılıkları, Yükseköğretim Kurulu?nun 05.09.2008 tarih ve 24853 sayılı kararı gereğince kabul edilen ?Not Dönüşüm Tablosu? üzerinden yapılacaktır.

8- Yüksek lisans ve Bilimsel Hazırlık programına başvuracakların ALES puanının % 60?ı, lisans mezuniyet ortalamasının % 40?ının toplamı en az 55 puan olmalıdır. Kazananların belirlenmesinde en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan içinde kalanlar programa kabul edilirler.

9- Doktora programına başvuracakların ALES puanının % 60?ı Lisans mezuniyet ortalamasının % 20?si ve Yüksek lisans mezuniyet ortalamasının % 20?si en az 65, lisans mezuniyetiyle doğrudan doktoraya müracaat eden adayların ALES puanının % 60?ı mezuniyet not ortalamasının % 40?ı en az 90 puan olmalıdır.

10- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü?nün Vakıfbank Üniversite Şubesindeki TR400001500158007293604016 nolu hesabına 50 (Elli) TL yatırıldığına dair dekont.

11- Başvurular 19 Temmuz 2010 tarihinde başlayıp 18 Ağustos 2010 tarihine kadar devam edecektir.

12- Müracaatlar Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü?ne yapılacaktır.

13- Postayla başvuru kabul edilmeyecektir.

14- Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 23-28 Ağustos 2010 tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilirler.

Kesin Kayıt Esnasında İstenen Belgeler

1- 4 adet fotoğraf

2- Tasdikli lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi veya diploma

3- Nüfus cüzdan örneği

4- ALES Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı sureti

5- Harç dekontu

6- Herhangi bir Enstitüde yüksek lisans yada doktora programına kayıtlı olmadığına dair dilekçe

7- KPDS, ÜDS, TOEFL, IELTS veya bunlara eşdeğer tasdikli sınav sonuç belgesi

8- Erkek öğrenciler için askerlik şubesinden alınacak askerlik durum belgesi


Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı

Başvuru Koşulları ve Kontenjanlar İçin Tıklayınız


Sosyal Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı

Başvuru Koşulları ve Kontenjanlar İçin Tıklayınız


Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı

Başvuru Koşulları ve Kontenjanlar İçin Tıklayınız

Bu ilan 22,321 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Taşeron personelin, işçi kadrosuna geçirilmesini;