Ege Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

18/06/2010 08:06:00
Yazdır

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ?NE

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan esaslar ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde istihdam edilmek üzere (giderleri Döner Sermaye gelirlerinden karşılanacaktır) KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için aşağıda belirtilen boş sözleşmeli personel pozisyonunun yazılı ve /veya sözlü sınav yapılmaksızın puan sırasına göre sözleşmeli personel alınacaktır.

ÜNVANI : ADET ARANILAN NİTELİKLER

Büro Personeli 4 Adet : 2 Yıllık Sağlık Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü mezunu olmak.

2008 yılı KPSS (B) grubu KPSSP93 puan türünden en az 80 ( Seksen ) ve üzeri puan almış olmak

NOT: Büro Personeli kadrosuna ataması yapılan personeller Tıp Fakültesi Hastanesi Fatura Koordinatörlüğü bünyesinde Veri kayıt ve faturalama işlerinde (Gerekli görülen durumlarda Nöbet usulü ) istihdam edilecektir.

Diğer Sağlık Personeli 1 Adet : 4 yıllık Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik ve Ebelik bölümü mezunu olmak.

Nöbet tutmasına ve İcap nöbetlerinde görev yerine hızla ulaşmasına engeli bulunmamak.

NOT: Diğer Sağlık Personeli kadrosuna ataması yapılacak personel İç Hastalıkları Anabilim dalında Hematoloji-Terapötik Aferez Merkezinde Kök Hücre aferezi ve plazmaferez alanında istihdam edilecektir.

Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

c) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya en az 1 yıl tecilli olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) 2008 yılı KPSS (B) grubu sınavlarından Lisans mezunları için 2008 yılı KPSSP3 puanı Önlisans mezunları içinde KPSSP93 esas alınacaktır.

f) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

g) - Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin ?Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.? Hükmüne uygun olması

İstenilen Belgeler:

1- Aranan nitelikler ve genel şartlar kısmında istenen belgeler

2- Başvuru dilekçesi

3- Öğrenim belgesi (Aslı veya onaylı fotokopisi)

4- 2 adet resim

5- 2008 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

6- Nüfus cüzdanı örneği

7- Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge

İsteklilerin; ilanın gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) Üniversitemiz http://hastane.ege.edu.tr adresindeki web sayfasında bulunan örnek başvuru dilekçesi ve istenilen belgeler ile birlikte Hastanemiz Döner Sermaye İşletmesi Sözleşmeli Personel Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

İşe alınmaya hak kazananların isimleri, 2 iş günü içinde http://hastane.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunduğu http://hastane.ege.edu.tr adresinde ilan edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 3 iş günü içerisinde Ege Üniversitesi Hastanemiz Döner Sermaye İşletmesi Sözleşmeli Personel Bürosuna şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

Ege Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi Sözleşmeli Personel Bürosu

Bu ilan 56,201 defa okundu. 16 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?