Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı?nca 4-5-6 Haziran 2004 tarihlerinde Ankara ve İstanbul?da Hesap Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır. Sınava katılabilmek için isteklilerin, gerekli belgelerle birlikte 14/5/2004 günü akşamına kadar Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı?na başvuruda bulunması gerekmektedir. Sınava ilişkin ayrıntılar için tıklayın.

İlan Giriş : 14 Nisan 2004 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Aşağıdaki ilana ve diğer tüm KPSS-A ilanlarına ilişkin görüş alış verişi için Forum bölümü KPSS-A kategorisini kullanabilirsiniz.

Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığından :

MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV DUYURUSU

Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı?nca 4-5-6 Haziran 2004 tarihlerinde Ankara ve İstanbul?da Hesap Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.

I - SINAVA KATILABİLME ŞARTLARI

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci ve Hesap Uzmanları Kurulu Kurulmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesinde yazılı nitelik ve şartlara sahip olmak,

b) i-ÖSYM tarafından 15-16 Kasım 2003 tarihlerinde yapılan "Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP54" bölümünde 80 KPSS puanının üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak,

ii - ÖSYM tarafından 6-7 Temmuz 2002 tarihlerinde yapılan "Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP54" bölümünde 80 KPSS puanının üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak,

c) Eğitim süresi en az dört yıl olan Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile aynı konularda eğitim veren ve bunlara eşitliği yetkili makamlarca kabul olunan benzeri yabancı fakülte veya yüksek okulların birinden mezun olmak,

d) Askerliğini yapmış, muaf veya tecilli bulunmak,

e) Sağlık durumunun yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olduğu tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu raporuyla tevsik olunmak,

f) Yapılacak soruşturma sonucunda Hesap Uzmanlığının gerektirdiği niteliklere sahip bulunmak,

g) Daha önce Hesap Uzman Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla bir kez katılmış olmak,

h) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile istenilen diğer belge ve bilgileri Kurul Başkanlığına vermiş bulunmak.

Sınava giriş şartlarını ve sınav konularını gösteren broşür ve "Giriş Sınavı Başvuru Belgesi", Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı Dikmen Caddesi Ek Hizmet Binası Kat: 3 ANKARA adresinden veya Hesap Uzmanları Ankara Grup Başkanlığı Atatürk Bulvarı No: 73 Kızılay-ANKARA, Hesap Uzmanları İstanbul Grup Başkanlığı Necatibey Cad. No: 59 Karaköy-İSTANBUL ve Hesap Uzmanları İzmir Grup Başkanlığı 1377 Sok. No:1 Kültür İşhanı Kat: 5 İZMİR adreslerinden, internet aracılığı ile www.huk.gov.tr adresinden temin edilebilir.

II - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Sınava katılabilmek için isteklilerin, gerekli belgelerle birlikte 14/5/2004 günü akşamına kadar Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı?na (Dikmen Caddesi, Ek Hizmet Binası Kat: 3 ANKARA) bizzat veya en geç bu tarihte Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı?na ulaşacak şekilde posta ile başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı bu tarihten sonra Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı?na ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır.

III - SINAV GİRİŞ BELGESİ

Sınava katılabilme şartlarını taşıyan adaylara Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığınca "Sınav Giriş Belgesi" verilir. Sınav giriş belgeleri 18/5/2004 günü akşamına kadar Kurul Başkanlığından elden verilecektir. Bu tarihten sonra elden alınmayan belgeler adayların adreslerine posta ile gönderilecektir. Sınava katılabilme şartlarını taşımayanlara sınav giriş belgesi verilmez ve gönderilmez. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı bir kimlik belgesi bulundurulması gerekmektedir.

IV - SINAV KONULARI

Yazılı ve Sözlü giriş sınavları aşağıda gösterilen bilim alanlarında yapılır. Sınavda adayların hukuki, iktisadi ve mali olay ve sorunları değerlendirmeleri, yorumlamaları ve çözüm yolları önermelerini sağlayacak sorulara da yer verilir.

1 - Kamu Maliyesi

? Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçe), ? Maliye Politikası , ? Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi.

2 - Ekonomi

? Ekonomi Teorisi ve Politikası (Mikro, Makro İktisat ve İktisadi Analiz), ? Para Teorisi ve Politikası, ? Uluslararası Ekonomi,

? Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar.

3 - İşletme

? İşletme Ekonomisi, ? İşletme Finansmanı.

4 - Hukuk

? Anayasa Hukukunun Genel Esasları, ? Medeni Hukuk ve Borçlar Hukukunun Genel Esasları, ? Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku)

5 - Muhasebe

? Genel Muhasebe, ? Mali Tablolar Analizi.

Yazılı sınavı kazananlar ayrıca Ankara?da sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağrılmazlar.

İlan olunur.