Fırat Üniversitesi Akademik Personel İlanı

İlan Giriş : 15 Nisan 2003 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Fırat Üniversitesi Akademik Personel İlanı

Frat niversitesi Akademik Personel lan

lan Tarihi: 08.04.2003

niversitemiz faklte ve yksekokullarna 2547 sayl Kanun ile retim yeliine Ykseltilme ve Atama Ynetmeliinin ilgili maddeleri uyarnca retim eleman alnacaktr.
1- Profesr ve Doent kadrolar devaml statdedir.
2- Profer, Doent ve Yardmc Doent kadrolarna atamalarda, niversitemiz Senatosunun 19.04.2002 tarih ve 2001-2002/10-8 sayl kararoyla kabul edilen "retim yeliine Ykselme ve Atama lkelerindeki" esaslar uygulanacaktr.
3- Tm adaylarn, ilan tarihinden itibaren 15 gn ierisinde atanmak istedikleri kadroyu belirten bir dileke ile Rektrlmze bavurmalar, dilkelerine zgemi, renim belgesi, onayl nfus czdan rnei ve 2 adet fotoraf eklemeleri,
4- Profesr kadrolarna bavuran adaylarn, zgemilerini, doentlik baar belgelerini, bilimsel yaynlarn, kongre-konferans teblileri ile bunlara yaplan atflar, eitim-retim faaliyetlerini, ynetimlerinde devam eden ve biten lisansst almalarn, niversite veya leri Teknoloji Enstitlerine katklarn kapsayan 6 adet dosyay Rektrlk Personel Daire Bakanlna teslim etmeleri,
5- Doent kadrosuna bavuracak adaylarn, Doentlik baar belgelerini, zgemilerini, bilimsel alma ve yaynlarn kapsayan 4 adet dosyay Rektrlk Personel Daire Bakanlna teslim etmeleri,
6- Yardmc Doent kadrosuna bavuracak adaylarn, doktora ve varsa yabanc dil baar belgeleri (KPDS veya DS'den 65 veya daha yukar) ile bilimsel yayn ve almalarn kapsayan 4 adet dosyay eklemeleri gerekmektedir.
7- Son bavuru tarihi: 21 Nisans 2003 pazartesi gn mesai bitimine kadardr.
8-Yardmc Doent adaylarnn yabanc dil snavlar 24 Nisans 2003 Perembe gn saat 10:00'da Fen-Edebiyat fakltesinde yaplacaktr.
9-Sresi iinde yaplmayan mracaatlar kabul edilmeyecek, postada meydana gelen gecikmeler dikkate alnmayacaktr.

FAKLTE BLM UNVAN ADET/ DERECE AIKLAMALAR
Eitim Fakltesi Snf retmenlii Yrd. Do. 1/4 Eitim bilimleri alannda doktoral
Eitim Fakltesi Okulncesi Eitimi Yrd. Do. 1/4 -
Eitim Fakltesi Sosyal Bilgiler Eitimi Yrd. Do. 1/4 Sanat tarihi doktoral
Eitim Fakltesi Trke Eitimi Yrd. Do. 1/4 Mu Eitim Fak. de grevlendirilecek
Eitim Fakltesi Eitim Prog. ve retimi Yrd. Do. 1/4 (15.08.2003) -
Fen-Edebiyat Fakltesi Uygulamal Matematik Yrd. Do. 2/3 -
Fen-Edebiyat Fakltesi Uygulamal Matematik Yrd. Do. 1/3 (06.06.2003) -
Fen-Edebiyat Fakltesi Mat. Temelleri ve Mat. Lojik Yrd. Do. 1/3 -
Fen-Edebiyat Fakltesi Cebir ve Saylar Teorisi Yrd. Do. 1/3 -
Fen-Edebiyat Fakltesi Nkleer Fizik Prof. 1/1 -
Fen-Edebiyat Fakltesi Kathal Fizii Yrd. Do. 1/3 (15.08.2003) -
Fen-Edebiyat Fakltesi Genel Biyoloji Yrd. Do. 1/3 (12.07.2003) -
Fen-Edebiyat Fakltesi Yeni Trk Edebiyat Prof. 1/1 -
Fen-Edebiyat Fakltesi Eski trk Edebiyat Do. 1/1 -
Fen-Edebiyat Fakltesi Yakna tarihi Prof. 1/1 -
Fen-Edebiyat Fakltesi Ortaa Tarihi Yrd. Do. 1/4 -
Fen-Edebiyat Fakltesi Genel Trk Tarihi Yrd. Do. 1/3 (01.08.2003) -
Fen-Edebiyat Fakltesi Genel Trk Tarihi Yrd. Do. 1/4 (01.08.2003) -
Fen-Edebiyat Fakltesi Trkiye Cumhuriyeti tarihi Yrd. Do. 1/3 (25.08.2003) -
Fen-Edebiyat Fakltesi Yenia Tarihi Yrd. Do. 1/3 (15.08.2003) -
Fen-Edebiyat Fakltesi Beeri ve ktisadi Corafya Yrd. Do. 1/3 (03.08.2003) -
lahiyat Fakltesi Kelam Yrd. Do. 1/3 (23.05.2003) -
Mhendislik Fakltesi Konstrksiyon ve malat Yrd. Do. 1/3 (31.08.2003) -
Mhendislik Fakltesi Termodinamik Prof. 1/1 -
Mhendislik Fakltesi Proses ve Reaktr Tasarm Prof. 1/1 -
Mhendislik Fakltesi Temel lemler ve Termodinamik Yrd. Do. 1/3 -
Mhendislik Fakltesi Maden Yataklar- Jeokimya Yrd. Do. 1/3 -
Mhendislik Fakltesi Elektrik Makinalar Prof. 1/1 -
Mhendislik Fakltesi Devreler ve Sistemler Prof. 1/1 -
Mhendislik Fakltesi Malzeme Bilimi Yrd. Do. 1/3 -
Mhendislik Fakltesi Malzeme Bilimi Do. 1/1 -
Mhendislik Fakltesi evre Bilimleri Yrd. Do. 1/3 (26.05.2003) -
Teknik Eitim Fakltesi Talal retim Eitimi Yrd. Do. 1/3 -
Teknik Eitim Fakltesi Mekanik Metalurji Eitimi Prof. 1/1 -
Tp Fakltesi mminoloji Yrd. Do. 1/3 -
Tp Fakltesi Anatomi Prof. 1/1 -
Tp Fakltesi Biyokimya Prof. 2/1 -
Tp Fakltesi Histoloji- Embriyoloji Yrd. Do. 1/3 -
Tp Fakltesi Fizyoloji Prof. 1/1 -
Tp Fakltesi Mikrobiyoloji Prof. 1/1 -
Tp Fakltesi Mikrobiyoloji Do. 1/1 -
Tp Fakltesi Adli Tp Yrd. Do. 1/3 -
Tp Fakltesi Nroloji Yrd. Do. 1/3 (25.07.2003) -
Tp Fakltesi Hastalklar Yrd. Do. 1/3 (21.08.2003) -
Tp Fakltesi Kardiyoloji Yrd. Do. 1/3 (25.08.2003) -
Tp Fakltesi Radyodiagnostik Yrd. Do. 1/3 (02.06.2003) -
Tp Fakltesi Radyodiagnostik Yrd. Do. 1/3 (10.07.2003) -
Tp Fakltesi ocuk Sa. ve Hast. Yrd. Do. 1/3 (21.08.2003) -
Tp Fakltesi Genel Cerrahi Do. 1/1 -
Tp Fakltesi Nroirurji Yrd. Do. 1/3 (13.05.2003) -
Tp Fakltesi Kadn Hast. ve Doum Yrd. Do. 1/3 (21.08.2003) -
Tp Fakltesi Gz Hastalklar Prof. 1/1 -
Tp Fakltesi Plastik ve Rekons. Cerrahi Prof. 1/1 -
Tp Fakltesi Kalp ve Damar Cerrahisi Yrd. Do. 1/3 (03.04.2003) -
Veteriner Fakltesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Prof. 1/1 -
Veteriner Fakltesi Biyokimya Prof. 1/1 -
Veteriner Fakltesi Cerrahi Yrd. Do. 1/3 (22.08.2003) -
Su rnleri Fakltesi Balklk Temel Bilimleri Yrd. Do. 1/3 -
Su rnleri Fakltesi Yetitiricilik Yrd. Do. 1/3 -
Su rnleri Fakltesi Deniz Biyolojisi Yrd. Do. 1/3 -
Su rnleri Fakltesi sular Biyolojisi Yrd. Do. 1/3 -
Sosyal Bilimler MYO Mahalli dareler Yrd. Do. 1/4 Kamu ynetimi doktoral
Bingl MYO - Yrd. Do. 1/5 (17.08.2003) -
Sivrice MYO - Yrd. Do. 1/4 (15.08.2003) -
Devlet Komservatuar - Yrd. Do. 1/3 (05.04.2003) -