Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

İlan Giriş : 23 Mart 2004 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu  Enerji Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı
T.C.
ENERJ PYASASI DZENLEME KURUMU
ENERJ UZMAN YARDIMCILII GR SINAV DUYURUSU

Enerji Piyasas Dzenleme Kurumunca 9/5/2004 tarihinde Ankarada Enerji Uzman Yardmcl Giri Snav yaplacaktr.

1) SINAVA KATILABLME ARTLARI
a) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel artlar tamak,
b) 01/01/2004 tarihi itibariyle 30 yan doldurmam olmak,
c) En az drt yl sreli eitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, iletme ve mhendislik faklteleri ile bunlara denklii Yksekretim Kurulu tarafndan onaylanm yabanc okullardan mezun olmak,
d) Erkek adaylar iin askerlik grevini yapm, muaf veya tecilli bulunmak,
e) i-renci Seme ve Yerletirme Merkezi tarafndan 6-7 Temmuz 2002 tarihinde yaplan Kamu Personel Seme Snav (2002-KPSS) sonularna gre KPSSP 90 puan trnden 75, KPSSP 91 puan trnden 80 puann zerinde olmak,
ii- renci Seme ve Yerletirme Merkezi tarafndan 15-16 Kasm 2003 tarihinde A Grubu Kadrolar iin Kamu Personel Seme Snav ( 2003 KPSS-A GRUBU)sonularna gre KPSSP6 puan trnden 75, KPSSP103 ve KPSSP104 puan trlerinden 80 puann zerinde olmak,
kaydyla puan en yksek adaydan balamak zere renim dallarna ayrlan kontenjann on kat aday ierisine girmek.(Giri Snavna katlacak en son adayla eit puan alm adaylarn tm giri snavna arlacaktr.)
f) Sresi ierisinde bavurmak ve Giri Snav iin istenen belgeleri Kuruma vermi bulunmak,

2) BAVURU EKL VE YER
Giri Snavna katlabilmek iin isteklilerin, gerekli belgelerle birlikte en ge 26/4/2004 gn mesai saati bitimine kadar Enerji Piyasas Dzenleme Kurumunun (Ziyabey Cad. No:19 Balgat/ ANKARA ) adresine ahsen veya en ge bu tarihte Enerji Piyasas Dzenleme Kurumuna ulaacak ekilde posta ile bavurmalar gerekmektedir. Postadaki gecikme nedeniyle sresinde ulamayan bavurular dikkate alnmayacaktr.

3) SINAVA GRTE STENECEK BELGELER
a) Kurumdan veya http://www.epdk.gov.tr adresinden temin edilecek talep Formu,
b) Yksek renim Diploma veya Mezuniyet belgesinin asl veya onayl sureti,
c) 4,5x6 ebadnda iki adet vesikalk fotoraf,
d) KPSS sonu belgesi,
e) Erkek adaylarn askerlik grevlerini yaptn, tecilli olduunu veya muaf olduunu gsterir belgenin asl veya onayl sureti,

4) SINAVA GR BELGES
Giri snavna katlmak iin mracaat eden adaylar ile giri snavna arlacaklarn listesi 29/4/2004 tarihinden itibaren Kurumun http://www.epdk.gov.tr Internet adresinden duyurulacaktr.
Snava katlma bavurular uygun grlen adaylara Enerji Piyasas Dzenleme Kurumunca Snava Katlm Belgesi verilir. Snava Katlm Belgesi 5-7/5/2004 tarihlerinde mesai saati ierisinde ahsen mracaat edilmek suretiyle Kurumdan alnabilecektir. Bu belgede snav yeri ve saati belirtilir. Snava ancak bu belgeyi ibraz etmek suretiyle girilebilir. Snavda Snav Katlm Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanlmak zere nfus czdan veya src belgesi gibi fotorafl ve onayl kimlik belgesi bulundurulur.
Snava katlamayacak mracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmaz.

5) KURUMA ALINACAK UZMAN YARDIMCILARININ RENM DALLARI VE KONTENJANLARI
Kuruma alnacak 20 adet Enerji Uzman Yardmcsnn renim dal itibariyle kontenjan dalm aadaki ekildedir.
Hukuk Fakltesi ( 5 adet )
Mhendislik Faklteleri ( 7 adet )
7 adedin Programlar itibariyle Dalm;
Elektrik Mhendisi, Elektrik-Elektronik Mhendisi, naat Mhendisi ( 2 adet )
Petrol ve Gaz Mhendisi (2 adet )
Endstri Mhendisi (1 adet )
evre Mhendisi, Kimya Mhendisi ( 1 adet )
Jeodezi ve Fotogrametri Mhendisi (Harita Mhendisi )( 1 adet )
Siyasal Bilgiler, ktisat, letme ve ktisadi ve dari Bilimler Faklteleri ( 8 adet )

6) RENM DALLARI TBARYLE SINAV KONULARI VE AIRLIKLARI
Yabanc Dil ( ngilizce, Almanca, Franszca dillerinden birisi) % 30
Genel Kltr ve Yetenek % 20
Alan Bilgisi % 50
renim Dal tibariyle Alan Bilgisi Konular;
Hukuk Fakltesi : Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk ( Temel kavramlar, Borlar, Eya), Medeni Usul Hukuku, Ticaret Hukuku ( Ticari letme, irketler, Rekabet Hukuku ), dare Hukuku ve dari Yarg, Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku ve Avrupa Birlii Hukuku
Mhendislik Faklteleri : Temel Mhendislik konular ( Matematik, Fizik, Kimya )
Siyasal Bilgiler, ktisat, letme ve ktisadi ve dari Bilimler Faklteleri : Kamu Maliyesi ( Kamu gelir ve gideri, Kamu borlar, Bte, Maliye politikas ve Vergi hukuku), Ekonomi ( Mikro Makro ktisat, ktisadi Analiz, Para Teori ve Politikas, Uluslar aras ktisat, Trkiye Ekonomisi), letme ( letme ekonomisi letme finansman), Hukuk (Hukuka giri, Medeni hukuk, Borlar hukuku, Ticaret hukuku, dare hukuku), Muhasebe ( Genel muhasebe, Mali tablolar Analizi), Uluslar aras likiler ( Trkiye Avrupa Birlii likileri, Avrupa Entegrasyon ve Topluluk hukuku )

7) DEERLENDRME
Giri Snav yazl ve szl olmak zere iki aamaldr. Yazl snavda baarl olabilmek iin snav konularnn her birinden 100 tam puan zerinden en az 70 puan almak gerekir. Yazl snav notu snav konular ve arlklarna gre belirlenir. Adaylar en yksek puan alandan balamak zere yukardan aaya sralanr. Yazl snavda baarl olamayanlar szl snava alnmazlar. Yazl snavda baarl olanlar puan en yksek adaydan balamak zere renim dallar itibariyle ayrlan kontenjann kat aday ierisine girmeleri halinde Ankarada szl snava arlr. ( Szl snava arlacak en son adayla eit puan alm adaylar da Szl snava arlr.)

8) SZL SINAV
Szl snav tarihi, yeri, saati ve istenecek belgeler ile snava ilikin dier hususlar, szl snava alnacaklara snav tarihinden en az 15 gn nce bildirilecektir.

lan olunur.

Bavuru formu iin tklayn.