Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Memur Alım İlanı

23/03/2004 00:00:00
Yazdır

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NCA 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA TABİ OLARAK İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE
PERSONEL ALINACAKTIR

1. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı ile Bağlı Birlik ve Kurumlarında istihdam edilmek üzere "Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak aşağıda sınıfı, derecesi, tahsili, atandırılacağı il adı ve miktarları yazılı unvanlardan açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

2. ALINACAK MEMUR KADROLARI

İL ADI SINIFI UNVANI
KADRO DERECESİ
ALINACAK PERSONEL MİKTARI
PERSONELDE ARANILAN NİTELİKLER
Ankara GNİHZ Uzman
9
2
Fakültelerin Arşivcilik/Dokümantasyon ve Enformasyon Bölümü mezunu olmak (Osmanlıca bilmek tercih sebebidir)
Ankara TEKHZ Mühendis
9
1
Fakültelerin Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunu ve Erkek Olmak
Ankara TEKHZ Mühendis
8
2
Fakültelerin Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
Ankara TEKHZ Mühendis
8
1
Fakültelerin Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
Ankara TEKHZ Mühendis
8
1
Fakültelerin Elektrik Mühendisliği/Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
Ankara TEKHZ Mühendis
8
1
Fakültelerin İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
Ankara TEKHZ Mühendis
8
1
Fakültelerin Makina Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
Balıkesir SAĞHZ Eczacı
8
1
Fakültelerin Eczacılık Bölümü mezunu olmak
Çanakkale SAĞHZ Psikolog
8
1
Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü/Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunu olmak
Hatay TEKHZ Tekniker
9
1
Meslek Yüksek Okullarının Tapu Kadastro/Harita Kadastro Bölümü Mezunu ve erkek olmak
Hatay TEKHZ Bilgisayar Programcısı
10
1
Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar Programcılığı Bölümü mezunu olmak
Hatay SAĞ.HZ Hemşire
8
2
Fakültelerin Hemşirelik Bölümü mezunu olmak
Hatay SAĞHZ Psikolog
8
1
Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü/Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunu olmak
İçel TEKHZ Tekniker
9
1
Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar Donanımı Bölümü mezunu olmak
İçel GNİHZ Uzman
9
1
Hukuk Fakültesi mezunu olmak
İçel SAĞHZ Eczacı
8
1
Fakültelerin Eczacılık Bölümü mezunu olmak
İstanbul GNİHZ Uzman
9
3
Fakültelerin Tarih Bölümü (Sonçağ) mezunu olmak ve Osmanlıca bilmek
İstanbul TEKHZ Uzman
9
1
Fakültelerin Fotograf/Fotograf ve Video Bölümü mezunu olmak
İstanbul TEKHZ Kimyager
8
1
Fakültelerin Kimya Bölümü mezunu olmak
İstanbul TEKHZ Mühendis
8
5
Fakültelerin Elektronik Mühendisilği bölümü mezunu olmak
İstanbul TEKHZ Mühendis
8
1
Fakültelerin İnşaat Mühendisilği bölümü mezunu olmak
İstanbul TEKHİZ Mühendis
8
1
Fakültelerin Elektrik Mühendisliği/Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
İstanbul TEKHZ Mühendis
8
1
Fakültelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
İstanbul TEKHİZ Gemi İnş.Mühendisi
8
3
Fakültelerin Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
İstanbul TEKHİZ Jeoloji Mühendisi
8
3
Fakültelerin Jeoloji Mühendisliği Bölümü mezunu ve erkek olmak
İstanbul SAĞHZ İçmimar
8
1
Fakültelerin İç Mimarlık Bölümü mezunu olmak
İstanbul TEKHZ Teknisyen
12
1
Tapu Kadastro Meslek Lisesi mezunu olmak
İstanbul SAĞHZ Psikolog
8
2
Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü/Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunu olmak
İstanbul EĞTÖĞHZ Öğretmen
9
2
Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği Bölümü/Pedagojik Formasyon Programını Başarı ile Tamamlamış Olmak Şartıyla İngiliz Dili ve Edebiyatı-Amerikan Kültürü ve Edebiyatı/Mütercim-Tercümanlık-İngiliz Dil Bölümü mezunu olmak
İstanbul EĞTÖĞHZ Öğretmen
9
1
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/Ana Bilim Dalı-Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü/AnaBilim Dalı mezunu olmak
İzmir TEKHZ Tekniker
9
1
Meslek Yüksek Okullarının Elektrik Bölümü mezunu olmak
İzmir TEKHZ Tekniker
9
1
Meslek Yüksek Okullarının Elektronik Bölümü mezunu olmak
İzmir TEKHZ Teknisyen
12
1
Tapu Kadastro Meslek Lisesi mezunu olmak
İzmir TEKHZ Mühendis
8
1
Fakültelerin Makina Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
İzmir TEKHZ Mühendis
8
1
Fakültelerin Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
İzmir TEKHZ Mimar
8
1
Fakültelerin Mimarlık Bölümü mezunu olmak
İzmir SAĞHZ Psikolog
8
1
Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü/Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunu olmak
İzmir SAĞHZ Eczacı
8
1
Fakültelerin Eczacılık Bölümü mezunu olmak
Kocaeli SAĞHIZ Bilgisayar Programcısı
10
4
Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar Programcılığı Bölümü mezunu olmak
Kocaeli GNİHZ Muhasebeci
9
1
Fakültelerin Maliye/Muhasebe-Finansman/İktisat/İşletme Bölümü mezunu olmak
Kocaeli TEKHIZ Tekniker
9
2
Meslek Yüksek Okullarının Tapu Kadastro/Harita Kadastro Bölümü Mezunu ve Erkek olmak
Kocaeli TEKHIZ Tekniker
9
2
Meslek Yüksek Okullarının Makina Bölümü mezunu olmak
Kocaeli TEKHIZ Tekniker
9
1
Meslek Yüksek Okullarının Elektrik Bölümü mezunu olmak
Kocaeli TEKHIZ Mühendis
8
2
Fakültelerin Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
Kocaeli TEKHIZ Mühendis
8
2
Fakültelerin Elektrik Mühendisliği/Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
Kocaeli SAĞHZ Psikolog
8
2
Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü/Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunu olmak
Kocaeli SAĞHZ Eczacı
8
1
Fakültelerin Eczacılık Bölümü mezunu olmak
Kocaeli SAĞHZ Veteriner
8
1
Veterinerlik Fakültesi Bölümü mezunu olmak
Kocaeli EĞTÖĞHZ Öğretmen
9
2
Fakültelerin Okul Öncesi Öğretmenliği/Çocuk Gelişim ve Eğitim Öğretmenliği/Pedagojik Formasyon Programını Başarı ile Tamamlamış Olmak Şartıyla Çocuk Gelişim ve Eğitim Bölümü mezunu olmak
Muğla TEKHZ Mühendis
8
1
Fakültelerin Elektrik Mühendisliği/Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
Muğla TEKHZ Mühendis
8
1
Fakültelerin İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
Muğla TEKHIZ Mimar
8
1
Fakültelerin Mimarlık Bölümü mezunu olmak
Muğla EĞTÖĞHZ Öğretmen
9
2
Fakültelerin Okul Öncesi Öğretmenliği/Çocuk Gelişim ve Eğitim Öğretmenliği/Pedagojik Formasyon Programını Başarı ile Tamamlamış Olmak Şartıyla Çocuk Gelişim ve Eğitim Bölümü mezunu olmak
Bartın TEKHIZ Tekniker
9
1
Meslek Yüksek Okullarının Makina Bölümü mezunu olmak
Bartın TEKHIZ Tekniker
9
1
Meslek Yüksek Okullarının Elektrik Bölümü mezunu olmak
Zonguldak TEKHIZ Mühendis
8
1
Fakültelerin Elektrik Mühendisliği/Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
Zonguldak TEKHIZ Mühendis
8
1
Fakültelerin Makina Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
Zonguldak TEKHIZ Mimar
8
1
Fakültelerin İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
Zonguldak TEKHIZ Mimar
8
1
Fakültelerin Mimarlık Bölümü mezunu olmak
Yalova GNİHZ Muhasebeci
9
1
Fakültelerin Maliye-Muhasebe-Finansman/İktisat/İşletme Bölümü mezunu olmak

3. BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR
a. 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak (A bendinin 6 incı fıkrası hariç)
b. ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan devlet memuru alım sınavlarına iştirak etmiş olmak (DMS puanına göre müracaat edecek adayların 70 ve üstünde not almış olmaları gerekmektedir),
c. Müracaat tarihi itibari ile (22 NİSAN 2004) 19 yaşından gün almış, 35 yaşından gün almamış olmak,
d. Herhangi bir kamu kurumu ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak,
e. Sevk edilecekleri Askeri Hastaneden "Sivil Memur Adayı Olur" kararlı rapor almış olmak,
f. Yaptırılacak güvenlik tahkikatı sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak,
g. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak (1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu maddesinin 9 uncu fıkrası uyarınca askerlik hizmetinden muaf olanlar hariç),

4. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
a. Merkezi Sınav sonuç belgesi aslı ve fotokopisi,
b. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,
c. Son iki ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotograf,
d. Diploma veya çıkış belgesi aslı ve fotokopisi,
e. Erkek adaylar için askerlik terhis belgesi aslı ve fotokopisi,
f. Cumhuriyet Savcılığı Adli Sicil Belgesi (Son 1 (bir) ay içinde alınmış.),

5. BAŞVURU YERİ, TARİH VE SAATİ
a. Adaylar 21-22 NİSAN 2004 tarihlerinde, 09.30-17.00 saatleri arasında istenilen belgelerle birlikte, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Bakanlıklar-ANKARA)'na şahsen başvuracaklardır.
b. Son başvuru tarihi 22 NİSAN 2004 saat 17.00'dir.
c. Sınav yeri ve zamanı ile ilgili bilgiler başvuru esnasında adaylara bildirilecektir.

6. DİĞER HUSUSLAR
Değerlendirmeye tabi tutulacak miktarı yukarıda yazılı unvanların karşısında belirtilen miktarların 6 katını geçmeyecektir.

 

 

Bu ilan 14,613 defa okundu.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Taşeron personelin, işçi kadrosuna geçirilmesini;