Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Planlama Uzman Yardımcısı Alımı İlanı

İlan Giriş : 18 Mart 2004 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Planlama Uzman Yardımcısı Alımı İlanı

Devlet Planlama Tekilat Mstearl Planlama Uzman Yardmcs Alm lan


Aadaki ilana ilikin gr al verii iin Forum blm KPSS-A kategorisini kullanabilirsiniz.


1) Devlet Planlama Tekilat Mstearlnda istihdam edilecek Planlama Uzman Yardmcs alm iin giri snav yaplacaktr.

Genel dare ve Teknik Hizmetler snflarnn 6, 7, 8 ve 9 uncu derecelerine atanacak toplam 43 adet mnhal kadro iin alnacak Planlama Uzman Yardmclarnn blm ve kontenjanlar u ekildedir.

Blm/ Adet
1- KTSAT 10
2- LETME 6
3- MALYE 1
4- HUKUK 6
5- STATSTK 2
6- ULUSLAR ARASI LKLER 2
7- SOSYOLOJ 1
8- ZRAAT MHENDSL 1
9-EHR VE BLGE PLANLAMASI 2
10-MATEMATK 1
11-ENDSTR MHENDSL 6
12-EVRE MHENDSL 1
13-KMYA MHENDSL 1
14-BLGSAYAR MHENDSL 1
15-ETM YNETM VE PLANLAMASI 1
16- ELEKTRONK,ELEKTRK-ELEKTRONK, ELEKTRONK VE HABERLEME, MHENDSLKLER 1
TOPLAM 43


2) Snava Katlma artlar ;
Planlama Uzman Yardmcl Snavna katlabilmek iin adaylarn;
a) 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel artlar tamas,
b) Planlama hizmetlerinin gerektirdii niteliklere sahip olmas,
c) En az 4 yllk eitim veren Yksek retim Kurumlar veya bunlara denklii kabul edilen yurtdndaki Yksek retim Kurumlarnn yukarda saylan blmlerinden mezun olmas veya dier blmlerden mezun olmakla birlikte bu bilim dallarnda yksek lisans yapm olmas,
d) Doum tarihinin 01.01.1974 ve sonras olmas,
e) 6-7 TEMMUZ 2002 veya 15-16 KASIM 2003 tarihlerinde yaplan KPSS sonu belgelerinde yabanc dil testinden (ngilizce, Almanca, Franszca) en az 30 soruya doru cevap verilmi olmas veya Kamu Personeli Yabanc Dil Snavndan en az C dzeyi veya TOEFL snavndan en az 173 puan alm olmak,

f) 6-7 Temmuz 2002 veya 15-16 KASIM 2003 tarihlerinde yaplan KPSSP04: puan trnden;
KTSAT alan iin 85 ve zeri puan alan ilk 200 aday
LETME alan iin 85 ve zeri puan alan ilk 120 aday
MALYE alan iin 85 ve zeri puan alan ilk 20 aday
HUKUK alan iin 80 ve zeri puan alan ilk 120 aday
STATSTK alan iin 80 ve zeri puan alan ilk 40 aday
ULUSLAR ARASI LKLER alan iin 85 ve zeri puan alan ilk 40 aday
SOSYOLOJ alan iin 70 ve zeri puan alan ilk 20 aday
ZRAAT MHENDSL alan iin 70 ve zeri puan alan ilk 20 aday
EHR BLGE PLANLAMASI alan iin 75 ve zeri puan alan ilk 40 aday
MATEMATK alan iin 85 ve zeri puan alan ilk 20 aday
ENDSTR MHENDSL alan iin 80 ve zeri puan alan ilk 120 aday
EVRE MHENDSL alan iin 80 ve zeri puan alan ilk 20 aday
KMYA MHENDSL alan iin 80 ve zeri puan alan ilk 20 aday
BLGSAYAR MHENDSL alan iin 85 ve zeri puan alan ilk 20 aday
ETM YNETM VE PLANLAMASI alan iin 70 ve zeri puan alan ilk 20 aday
ELEKTRONK,ELEKTRK-ELEKTRONK, ELEKTRONK VE HABERLEME, MHENDSLKLER alanlar iin 80 ve zeri puan alan ilk 20 aday;

Yaplacak olan yazl snava girmeye hak kazanacaktr. Ancak son sradaki adayla, ayn puan alm adaylar da yazl snava katlmaya hak kazanacaktr.

Snava katlmaya hak kazand tespit edilen adaylarn listesi 13 Nisan 2004 gnnden itibaren www.dpt.gov.tr nternet adresinde yaynlanacak ayrca ilgililer DPT Mstearlndan bizzat renebileceklerdir. Snava katlmaya hak kazanamayan adaylarn snav cretleri 14 Nisan - 14 Mays 2004 tarihleri arasnda bizzat mracaat etmeleri halinde iade edilecektir. Bu tarihten sonra mracaat edenlerin cretleri denmeyecektir.

Daha nce yaplan Planlama Uzman Yardmcl snavlarna en ok iki kez katlanlar bu snava alnmazlar.

3) stenen Belgeler ;
Snava gireceklerin, www.dpt.gov.tr nternet adresinden veya Devlet Planlama Tekilat Mstearl, Personel Dairesi Bakanl, Necatibey Cad. No: 108, 06100 Ankara adresinden alacaklar Bavuru Formunu doldurduktan sonra;
bu Form'a;
a) Yksek renim Diplomas veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti,
b) Nfus Czdannn noter tasdikli sureti,
c) KPSS Sonu belgesinin noter tasdikli sureti,
d) 3 adet yeni ekilmi 4,5X6 ebadnda vesikalk fotoraf,
e) zgemi
f) Vakflar Bankas'nn DPT Brosu 00158 00728 86033 94 numaral hesabna snav creti olarak 30.000.000.- TL. yatrldna dair dekontun asln,
ekleyerek 18/03/2004 tarihinden itibaren 02/04/2004 gn mesai bitimine (saat 18.00) kadar yukarda belirtilen adrese bavurmalar gerekmektedir. Bu belgeler asl ibraz edilmek kaydyla fotokopisi Personel Dairesi Bakanlnca tasdik edilebilir. Bu tarihten sonraki mracaatlar dikkate alnmayacaktr.

Eksik belge ve bilgileri bulunan bavurular ileme konulmayacaktr. Bavurular kabul edilip snava girmeyenler ile artlar uymad halde bavuru yapanlar veya eksik belgelerle bavuru yapanlara snav creti iade edilmeyecektir.

4) Yazl Snav ;
Yazl snav 18 NSAN PAZAR gn saat 10.00'da Ankara'da yaplacaktr. Adaylarn snava girecekleri yerlerin adresi 13 NSAN 2004 Sal gnnden itibaren www.dpt.gov.tr nternet adresinden ve Devlet Planlama Tekilat binas giriine aslacak ilan ile duyurulacak, ayrca tebligat yaplmayacaktr. Adaylarn snav saatinden en az yarm saat nce snava girecekleri yerde hazr bulunmalar ve yanlarnda fotorafl ve onayl kimlik belgesi (nfus czdan, src belgesi veya pasaport), yumuak kurun kalem ve silgi bulundurmalar gerekmektedir.

Yazl snav test eklinde yaplacaktr. Bu snavda adaylara kendi mesleki alanlarnda 40 soru, Genel ktisat alanndan da 10 soru olmak zere toplam 50 sorudan oluan bir test uygulanacaktr.

Deerlendirme doru cevaplar zerinden yaplacaktr. Sonular 27 NSAN 2004 gnnden itibaren www.dpt.gov.tr nternet adresinden ve Devlet Planlama Tekilat binas giriine aslacak ilan ile duyurulacak, ayrca tebligat yaplmayacaktr. Arlkl Standart Puan 70 ve daha yksek olan adaylardan en yksek puandan balamak zere, belirlenen kontenjanlarn 4 kat aday (en son sradaki aday ile ayn puan alan adaylar dahil) baarl saylarak szl snava girmeye hak kazanacaktr.

5) Szl Snav ;
Szl snav tarihi Mstearlmz tarafndan www.dpt.gov.tr nternet adresinden ve Devlet Planlama Tekilat binas giriine aslacak ilan ile duyurulacaktr. Bu snav adaylarn mezun olduu blm ile ilgili alan bilgilerinin yan sra genel kltr dzeyleri, muhakeme, kavray, ifade ve temsil kabiliyeti, davran ve tepkilerinin Planlama Uzmanlna uygunluunun deerlendirildii bir snav olacaktr. Bu snavda baarl olmak iin en az 70 puan almak gerekmektedir.

Yazl snavda baarl olan adaylarn szl snava katlabilmeleri iin, yukardaki belgelere ilave olarak aadaki belgeleri en ge szl snav tarihinden 3 gn nce Mstearlk Personel Dairesi Bakanlna teslim etmeleri gerekmektedir.

a) 5 adet vesikalk fotoraf
b) Adli sicil kayd
c) Grevini devaml yapmasna engel olabilecek vcut veya akl hastal veya vcut sakatl ile zrl bulunmadna dair resmi salk raporu
d) Erkekler iin askerlik grevini yaptn, bu grevden muaf olduunu veya en az 31.07.2004 tarihine kadar tecil ettirdiini gsterir belgenin noter tasdikli sureti.

6) Deerlendirme :
Nihai baar listesi,adaylarn snavda (KPSS snav, yazl snav ve szl snav) aldklar notlarn aritmetik ortalamas alnarak belirlenir. Kazanan adaylar kendilerine bildirilen tarihe kadar mracaat etmeleri halinde atamalar yaplr.

Mstearlk, baka bir kurumda almakta iken snav kazanan adaylarn, bu grevlerinde olumsuz sicil ve mtalaa ile disiplin cezalarn deerlendirme hakkn sakl tutar.

Bavuru ve ilemler srasnda geree aykr beyanda bulunduu tespit edilenlerin snavlar geersiz saylarak atamalar yaplmaz. Atamas yaplm olsa dahi iptal edilir.

Kamuoyuna duyurulur.

rtibat Telefon Numaralar: 0 (312) 294 69 16 294 69 17
0 (312) 294 69 66 294 69 48

Bavuru formu iin tklayn. (Word formatndadr)