Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz Koruma Memuru, Aşçı ve Kaloriferci alım ilanı

İlan Giriş : 09 Mart 2004 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz Koruma Memuru, Aşçı ve Kaloriferci alım ilanı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Mdrl nfaz Koruma Memuru, A ve Kaloriferci alm ilan

CEZA VE TEVKFEVLER GENEL MDRL

SINAV LANI

1. Adalet Bakanl tara kadrolarnda mnhal bulunan ve aada yeri, snf ve derecesi belirtilen 686 infaz ve koruma memurluu, 9 a ve 8 kaloriferci olmak zere toplam 703 kadroya, adalet komisyonlarnca yaplacak szl snav ve mlkat sonucuna gre aktan atama yaplacaktr.

2. Adalet komisyonlarnca yaplacak szl snav ve mlkata,

Bavurularda;
17.10.1999 ve 12.12.1999 tarihlerinde yaplan Devlet Memurluu Snavlarnda (DMS) veya 06-07 Temmuz 2002 tarihlerinde yaplan Kamu Personeli Seme Snav (KPSS)nda, lisans mezunlar iin KPSSP3, n lisans mezunlar iin KPSSP93, ortaretim mezunlar iin KPSSP94 puan trnden 70 ve daha yukar puan alm olma art aranacaktr.

07-08 Temmuz 2001 tarihinde yaplan Kurumlar in Merkezi Eleme Snav (KMS)nn, geerlilik sresi sona erdiinden, bu snava ilikin bavurular kabul edilmeyecektir.

I. Genel artlar :

a. Trk vatanda olmak,

b. Kamu haklarndan mahrum bulunmamak,

c. Taksirli sular ve aada saylan sular dnda tecil edilmi hkmler hari olmak zere, ar hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uram olsalar bile Devletin ahsiyetine kar ilenen sularla, zimmet, ihtils, irtikp, rvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, inanc ktye kullanma, dolanl iflas gibi yz kzartc veya eref ve haysiyeti krc sutan veya istimal ve istihlk kaakl hari kaaklk,resm ihale ve alm satmlara fesat kartrma, Devlet srlarn aa vurma sularndan dolay hkml bulunmamak,

II.zel artlar:

A- nfaz ve Koruma Memuru Kadrolarna Atanabilmek in;

a. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b. Erkek adaylar iin, 1111 sayl Askerlik Kanununun 10 uncu maddesinin (9) nolu bendi kapsamna girenler hari olmak zere, onay tarihinde askerlik hizmetini fiilen tamamlam olmak,

c. Yazl snav tarihi itibariyle 18 yan doldurmu 30 yan bitirmemi olmak,

d. Erkeklerde 170 cm., kadnlarda 160 cm.den ksa boylu olmamak,

e. Gvenlik soruturmas olumlu sonulanmak,

f. Grevini devaml yapmasna engel olabilecek vcut veya akl hastal veya vcut sakatl ile zrl olmadn; alk, krlk, topallk, iitme kayb, ehrede sabit eser, uzuv noksanl, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadn; Ceza ve Tevkifevleri Genel Mdrlnce blge hastaneleri olarak belirlenecek Salk Bakanlna bal tam teekkll Devlet hastanelerinden alacaklar salk kurulu raporu ile belgelemek,

g. Boyu ile kilosu arasndaki fark 13den fazla, 17den az olmamak,

B- Kaloriferci ve A Kadrolarna Atanabilmek in;

a. En az ilkretim okulu (ortaokul) mezunu olmak,

b. Halk eitim mdrlklerinin veya dier resmi kurum veya kurulularn dzenledii kurslardan mezun olmak veya ilgili branta sertifika sahibi olmak,

c. Erkek adaylar iin, 1111 sayl Askerlik Kanununun 10 uncu maddesinin (9) nolu bendi kapsamna girenler hari olmak zere, onay tarihinde askerlik hizmetini fiilen tamamlam olmak,

d. Yazl snav tarihi itibariyle 18 yan doldurmu 35 yan bitirmemi olmak,

e. Gvenlik soruturmas olumlu sonulanmak,

f. Grevini devaml yapmasna engel olabilecek vcut veya akl hastal veya vcut sakatl ile zrl olmadn; alk, krlk, topallk, iitme kayb, ehrede sabit eser, uzuv noksanl, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadn; Ceza ve Tevkifevleri Genel Mdrlnce blge hastaneleri olarak belirlenecek Salk Bakanlna bal tam teekkll Devlet hastanelerinden alacaklar salk kurulu raporu ile belgelemek,

3. Bavuru yeri ve ekli:

Bavurularn ilgili adalet komisyonu bakanlklarna veya buralara gnderilmek zere mahall Cumhuriyet Basavclklarna yaplmas gerekmekte olup, mahall Cumhuriyet Basavclklarna yaplan bavurulara ilikin evrak, masraf ilgilisinden alnmak suretiyle ayn gn acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu bakanlna gnderilecektir. Posta ile veya dier iletiim aralaryla yaplan bavurular ile sresinde ilgili komisyona ulamayan bavurular kabul edilmeyecektir.

Adaylarn yalnzca bir adalet komisyonunun yapaca szl snav ile mlkata katlmalar mmkn olup, birden fazla komisyona bavurulmas durumunda bavurular geersiz saylacak, bu ekilde snava girenler kazanm olsalar dahi atamalar yaplmayacaktr.

4. Bavuru tarihi: Bavurular 30 Mart 2004 Sal gn balayp 15 Nisan 2004 Perembe gn mesai saati bitiminde sona erecektir.

5. Snav yeri: lgili adalet komisyonlardr.

6. nfaz ve koruma memurlar iin boy ve kilo art ile Adalet Bakanl Memur Snav, Atama ve Nakil Ynetmeliinin 5 ve 6 nc maddesinin 5 inci bendinde belirtilen dier artlar tamayanlar szl snav ile mlkata alnmayacaktr. Yine a ve kaloriferci iin ayn ynetmeliin 5 ve 6 nc maddesinin 9 ve 18 inci bentlerinde belirtilen dier artlar tamayanlar szl snav ile mlkata alnmayacaktr.

7. Snav tarihi ve saati: nfaz ve koruma memurlar iin boy ve kilo lm ile tm unvanlardaki adaylar iin szl snav ve mlkat 26 Nisan 2004 tarihinde balamak suretiyle yaplacak bavuru saysna gre en ge 30 Nisan 2004 Cuma gn sonuna kadar bitirilecektir. Belirlenen tarihte herhangi bir nedenle snava katlmayanlarn mazeretleri kabul edilmeyecektir.

8. Bavuru iin gerekli belgeler:

a. Bavuru yerinde verilecek EK- 1 bavuru formu,

b. Nfus czdan fotokopisi,

c. renim durumlarn gsterir belgenin asl veya komisyon bakanl, ilgili retim kurumu yada noterden rnei,

d. Diploma yabanc lkelerden alnm ise asl veya noterden onayl rneiyle birlikte denkliinin kabul edildiine dair yetkili kurumca verilecek onayl belge,

e. Adl sicil kayd,

f. Son ay iinde ekilmi 2 adet vesikalk fotoraf,

g. DMS, KPS snav sonu belgesi,

verilmesi gerekir.

9. Aktan atama suretiyle atama yaplacak mnhal bulunan 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 nc derece infaz ve koruma memurluu, kaloriferci ve a kadrolarnn adalet komisyonu bazndaki yerleri aada gsterilmitir.

2004 YILI N AIKTAN ATAMA ZNLERNN CEZAEVLERNE DAITIMINI GSTERR LSTE N TIKLAYINIZ