Stajyer Vaizlik, Stajyer Kur?an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayımlık Yeterlik Belgesi Sınav Duyurusu

İlan Giriş : 05 Mart 2004 12:52, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Stajyer Vaizlik, Stajyer Kur?an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayımlık Yeterlik Belgesi Sınav Duyurusu

Diyanet leri Bakanl Stajyer Vaizlik, Stajyer Kuran Kursu reticilii, mam-Hatiplik ve Mezzin-Kaymlk Yeterlik Bbelgesi Snav Duyurusu

DYANET LER BAKANLIINDAN DUYURU

lan Tarihi: 05.03.2004

1. Diyanet leri Bakanl Snav, Atama, Nakil ve Grevde Ykselme Ynetmelii 14.maddesinin (a) bendi gereince Stajyer Vaizlik, Stajyer Kuran Kursu reticilii, mam-Hatiplik ve Mezzin-Kaymlk yeterlik belgesi verilmek zere aada belirtilen konulardan szl ve uygulamal snav ile mlakat yaplacaktr.

Bu snavlarda baarl olanlara verilecek yeterlik belgesi KPSS snavn kazanp OSYM tarafndan greve yerletirilmesi srasnda,

Halen herhangi bir kamu kurum ve kuruluunda 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi alanlardan bu snavlara katlp baarl olanlara verilecek Yeterlik Belgeleri ise, Bakanlmzca atanmalar uygun grlmesi halinde kullanlacaktr.

2. Snava katlmak isteyen adaylarda aranan artlar, 657 Sayl Devlet Memurlar Kanununun deiik 48. maddesinde saylan genel artlar ile birlikte;

a. Stajyer Vaizlik iin;

1- Drt yllk dini yksek renim yapm olmak.

2- Bayan olmak.

3- Herhangi bir kamu kurum ve kurulularnda 657 sayl Kanuna tabi olarak memur statsnde alr olmamak.

b. Stajyer Kuran Kursu reticilii iin;

1- Dini yksek renim yapm olmak veya mam-Hatip Lisesi mezunu ve Hafz olmak.

2- Bayan olmak.

c. mam-Hatiplik iin;

1- Dini yksek renim yapm veya mam-Hatip Lisesi mezunu olmak.

2- mam-Hatiplik yapmaya mani bir zr bulunmamak.

d. Mezzin-Kayymlk iin;

1- Lise ve dengi veya lkretim mezunu ve Hafz olmak.

Ancak mam-Hatip Lisesi mezunlar iin hafzlk art aranmaz.

Ayrca, bu snavlara halen lahiyat Fakltesi, lahiyat Meslek Yksekokulu (nlisans) ve mam-Hatip Lisesi son snf rencileri de katlabileceklerdir.

Adaylar artlar tamalar halinde alan bu snavlardan sadece bir tanesine ve bir yerde katlabilecektir.

3. Adaylar i talep formlarn il veya ile mftlklerinden temin edebileceklerdir.

4. Bu artlar tayan isteklilerin Talep Formlarn aadaki belgeler ile birlikte 21.05.2004 tarihi mesai saati bitimine kadar, stajyer Vaizlik Yeterlik Belgesi almak isteyenler Diyanet leri Bakanl Personel Daire Bakanlna, stajyer Kuran Kursu reticilii, mam-Hatiplik ve Mezzin-Kayymlk Yeterlik Belgesi almak isteyenler ise hangi snava gireceklerini i talep formunda belirtmek suretiyle 21.05.2004 tarihi mesai saati bitimine kadar bulunduklar l Mftlklerine bavuracaklardr.

5. Halen kamu kurum ve kurulularnda Devlet Memuru olarak alanlardan duyuruda belirtilen artlar tayanlar da istemeleri halinde Stajyer Kuran Kursu reticilii, mam-Hatiplik ve Mezzin-Kayymlk Yeterlik Belgesi Snavna katlabileceklerdir.

6. Verilen Yeterlik Belgesi hangi grev iin verilmi ise o grev iin geerli olacaktr.

7. Duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan ve 21.05.2004 tarihinden sonra yaplacak mracaatlar ile postada vaki gecikmeler dikkate alnmayacaktr.

8. Stajyer Vaizlik snav Bakanlk merkezinde, dierleri ise Blge l Mftlklerinde 02.06.2004 tarihinde balayacaktr. Snav tarihleri ve snava girecei yer Snava Giri Belgesi nde belirtilecektir.

9. Stajyer Vaizlik Yeterlik Belgesi Snavna mracaat edenlerin snava giri belgeleri snav gn Bakanlka, Kuran Kursu reticilii, mam-Hatiplik ve Mezzin-Kayymlk Yeterlik Belgesi Snavna mracaat edenlerin snava giri belgeleri ise mracaat ettikleri l Mftlklerince (Ek-3) listeye uygun olarak snav tarihini de gsterecek ekilde verilecektir.

10. Adaylar snava alnabilmeleri iin Snava Giri Belgeleri ile birlikte kimlik belgelerini yanlarnda bulunduracaklardr.

11. Snav, Atama, Nakil ve Grevde Ykselme Ynetmeliinin 18 nci maddesi gereince szl ve uygulamal snav ile mlakat ayr ayr 100 tam puan zerinden deerlendirilecek ve baarl saylmak iin her birinden en az 70er puan alnmas arttr.

Talep Formuna Eklenecek Belgeler

a. renim durumlarn gsterir diploma veya belgenin Noterce tasdikli sureti.

b. 2 adet vesikalk fotoraf.

Vaizlik Snav Konular

a Kuran- Kerim

b Arapa

c. Tefsir

d Hadis

e Kelam

f Fkh

g Dini ve Mesleki Genel Kltr

h Bakanlk ve Devlet Memurlar ile ilgili mevzuat


Kuran Kursu reticilii ve mam-Hatiplik Snav Konular

a Kuran- Kerim

b Akaid

c Fkh (badet Konular)

d Siyer ve Ahlak

e Hitabet


Mezzin-Kayymlk Snav Konular

a Kuran- Kerim

b Akaid

c Fkh (badet Konular)

d Ezan ve kamet