Yıldız Teknik Ünv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

19/01/2010 16:52:00
Yazdır

YTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2009-2010 BAHAR YARIYILI

LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsünün aşağıda belirtilen anabilim dallarına 2009?2010 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı için Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. Programlar ve kontenjanlar Ek-1?de verilmiştir.

ÖNEMLİ TARİHLER

Başvuru 18-22 Ocak 2010 Saat 09:00-16:30 Çukursaray-Fen Bilimleri Enstitüsü F 18 no?lu salon
Yabancı Dil Yeterlik Sınavı 29 Ocak 2010 Cuma günü Saat: 10:00 YILDIZ YERLEŞKESİ (Yapı İşletmesi Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuran öğrencilerin sınavı 13.00?da yapılacaktır.)
Başvuru sırasında tamamlanamayan evrakın Enstitüye tesliminin son günü (eksik evrak) 03 Şubat 2010
Mülakat 08-11 Şubat 2010
Kazananların İlanı 12 Şubat 2010
Kesin Kayıt 15-18 Şubat 2010 . Bu tarihler arasında ?asıl? listede adı bulunan öğrencilerin kayıtları, ? Kesin Kayıt Randevu Çizelgesi ?nde belirtilen günlerde, 09:00-16:30 saatleri arasında Çukursaray-Fen Bilimleri Enstitüsü F 18 no?lu salonda yapılacaktır.
Ders Muafiyeti Başvuruları 15-19 Şubat 2010 tarihleri arasında, kayıt yapılan anabilim dalı başkanlığına yapılacaktır.
Yedek kaydı 19 Şubat 2010 (Yedek kontenjanları, 18 Şubat 2010 saat 18:00'da Enstitü panolarında ve web sayfasında ilan edilecektir.)

BAŞVURULAR

Başvurular 18-22 Ocak 2010 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu tarihler arasında istenilen başvuru evrakından herhangi biri eksik olan öğrencinin başvurusu koşullu olarak kabul edilecektir. Başvurusu koşullu kabul edilen öğrencilerden, 03 Şubat 2010 tarihine kadar belgelerini tamamlamayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvurular aşağıdaki Randevu Çizelgesi?ne göre yapılacaktır. Çizelge, 1. tercihlere göre düzenlenmiştir. Başvuru günlerine uymanız önemle rica olunur.

Başvuru Randevu Çizelgesi

BAŞVURU TARİHİ YÜKSEK LİSANS DOKTORA
18 Ocak 2010 Biyoloji , Fizik, Kimya, Matematik, İstatistik, Kimya Mühendisliği Kimya, Matematik, Kimya Mühendisliği, Biyomühendislik
19 Ocak 2010 Harita Müh., İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği Harita Müh., İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği
20 Ocak 2010 Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Müh., Elektronik ve Hab. Müh., Kontrol ve Otomasyon Müh., Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Müh., Elektronik ve Hab. Müh., Kontrol ve Otomasyon Müh., Metalurji ve Malzeme Mühendisliği,
21 Ocak 2010 Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama
22 Ocak 2010 Makine Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Makine Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği

Başvuru için Gerekli Belgeler

1. Başvuru formu

FBE web sayfasından alacağınız başvuru formunu (1 sayfa) doldurunuz ve fotoğrafınızı yapıştırınız.

Yüksek lisans programlarına başvuranlar, en fazla 2, doktora programlarına başvuranlar ise tek tercih yapabilirler. İki tercih yapmışsanız, başvuru formundan bir fotokopi çekerek aslına ekleyiniz. (Her biri farklı Anabilim Dalı?na gönderileceğinden iki adet başvuru formu gerekmektedir.)

2. Diploma

Yüksek lisans başvurusu için lisans diplomasının aslı ve fotokopisi, doktora başvurusu için yüksek lisans diplomasının aslı ve fotokopisi bulundurulacak, aslı ile fotokopisi karşılaştırılacak, aslı iade edilecek, fotokopisi alınacaktır. Hangi lisans programından mezun olanların hangi yüksek lisans programına, hangi yüksek lisans programından mezun olanların hangi doktora programına başvurabileceğini gösteren liste Ek-1?de verilmiştir.

Ek-1?deki koşulları sağlayamayanların başvuruları alınmayacaktır.

Yabancı ülkelerden mezun olanlar için, YÖK?ten alınmış diploma eşdeğerlik belgesi gerekmektedir. YÖK?ten alınmış diploma eşdeğerlik belgesi olmayanların başvuruları alınmayacaktır.

3. Transkript

Transkriptin aslı ve fotokopisi bulundurulacak, aslı ile fotokopisi karşılaştırılacak, aslı iade edilecek, fotokopisi alınacaktır.

Yüksek lisansa başvurabilmek için istenilen en az lisans not ortalamasının, doktora programlarına başvurabilmek için istenilen en az yüksek lisans not ortalamasının sağlanması gerekmektedir. Bu ortalamaları, Enstitümüz web sayfasında, Enstitü panolarındaki ilanda veya Ek-1?de bulabilirsiniz.

İstenilen en az not ortalamasını sağlayamayanların başvuruları alınmayacaktır.

4. ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) belgesi

ALES belgesi aslı ve fotokopisi bulundurulacak, aslı ile fotokopisi karşılaştırılacak, aslı iade edilecek, fotokopisi alınacaktır.

Yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilmek için istenilen en az ALES (sayısal) puanları, kontenjan duyurusunda, Enstitünün web sayfasında, Enstitü panolarında, ve Ek-1?de açıklanmıştır.

ALES belgesi ile eşdeğer belgelerin geçerlilik süresi 3 yıldır.

a) Yüksek lisans eğitimine Enstitümüzde ya da başka bir yükseköğretim kurumunda başlayanlardan eğitimini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek doktora eğitimine başvuranların,

b) Yüksek lisans eğitimine başladıktan sonra kayıtlarının silinmesi nedeniyle eğitime en fazla bir yarıyıl ara verenlerin,

c) veya bir yüksek lisans programını tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek yeniden başka bir programa başvuran adayların önceki ALES belgeleri geçerlidir. Ancak en az ALES (sayısal) puan koşulunu sağlamaları gereklidir.

· ALES belgesine eşdeğer belgeler ve karşılıkları aşağıda belirtilmektedir.

ALES (SAYISAL) GRE (SAYISAL PUAN) GMAT
55 610 450
70 685 500

· İstenen en az ALES puanını sağlayamayanların başvuruları alınmayacaktır.

5. Fotoğraf

· 1 adet fotoğraf, başvuru sırasında giriş belgesine yapıştırılacaktır.

6. Yabancı Dil Belgesi

Doktora başvurularında;

· Üniversite Senatosu?nca geçerliliği kabul edilen yabancı dil sınavları ve gerekli olan taban puanları aşağıdaki çizelgede belirtilmiştir. 2 Haziran 2007 tarih ve 26540 sayılı Resmi Gazete?de yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği?nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmış bulunanlar ile Yüksek Lisans eğitimine başlamış olanlar ve bir Yüksek Lisans diploması almak suretiyle Doktora eğitimine başlayacak olanlardan ÜDS sınavında 55 puan almış olma şartı aranmaz. Bu durumda olanlara eski yönetmelik hükümleri uygulanır. (Eski yönetmeliğe göre 50 puan almış olma şartı aranır.)

· Doktora başvurularında YTÜ yabancı dil sınavı geçerli değildir.

Yüksek lisans başvurularında;

· Üniversite Senatosu?nca geçerliliği kabul edilen yabancı dil sınavları ve gerekli olan taban puanları aşağıdaki çizelgede belirtilmiştir.

· Başvurusu kabul edilen ancak, yabancı dil muafiyet belgelerinden herhangi birine sahip olmayan adaylar yabancı dil yeterlik sınavına alınacaktır. YTÜ yabancı dil yeterlilik sınavından 60 ve üstü puan alan adaylar, yabancı dil yeterlik koşulunu sağlamış olurlar.

· Yabancı Diller Yüksekokulu?nca yapılan yabancı dil sınav belgelerinin geçerlilik süresi, ait olduğu sınav tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.

Yüksek lisans ve doktora başvurularında, geçerliliği kabul edilen yabancı dil sınavları ve istenilen taban puanları

Kısaltma Yabancı Dil Sınav Adı Yüksek Lisans Taban Puanı Doktora Taban Puanı
YTÜ YTÜ Yüksek Lisans Yabancı Dil Yeterlik Sınavı 60 -
ÜDS Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı 50 55
KPDS Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 50 55
TOEFL-IBT Test of English as a Foreign Language-Internet Based 50 55
TOEFL-CBT Test of English as a Foreign Language-Computer Based 130 134
TOEFL-PBT Test of English as a Foreign Language-Paper Based 450 453
IELTS International English Language Testing Systems 5.0 5.5

YTÜ YABANCI DİL YETERLİK SINAVI

Başvurusu kabul edilen ancak, yukarıda belirtilen yabancı dil muafiyet belgelerinden herhangi birine sahip olmayan Yüksek Lisans adayları için Yabancı Diller Yüksekokulu?nca 29 Ocak 2010 Cuma günü Saat 10.00?da yabancı dil sınavı yapılacaktır. İngilizce Yeterlik Sınavının yapılacağı sınav salonunu en geç 28 Ocak 2009 tarihine kadar Üniversitemizin Yabancı Diller Yüksekokulu?nun internet sayfasından (http://www.ybd.yildiz.edu.tr) öğrenebilirsiniz. Bu konuda telefonla bilgi verilememektedir. İngilizce, Almanca ya da Fransızca dillerinin birinden yapılan bu sınavda 100 üzerinden en az 60 puan alanlar yabancı dilden başarılı sayılırlar.

Başvuru sırasında Enstitümüzce tarafınıza verilecek olan ?Lisansüstü Öğrenci Aday Kartı? ile resmi ve onaylı kimlik belgesi (sadece nüfus cüzdanı, ehliyet ya da pasaport) olmayan öğrenciler yabancı dil sınavına alınmayacaktır.

Bu sınavda başarısız olan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

MÜLAKAT

Başvuruları kabul edilen, geçerli yabancı dil belgesi olan bütün adaylar 08-11 Şubat 2010 tarihleri arasında mülakata alınacaktır. Mülakat günleri, saatleri ve yerleri programlara göre belirlenmiştir. Programların mülakat günleri, saatleri ve yerleri Enstitü panolarından ve web sayfasından (http://www.fbe.yildiz.edu.tr) öğrenilebilir.

Mülakata katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.

BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMASI

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü, ALES puanı, lisans başarı düzeyi ve mülakat sonuçları değerlendirilerek yapılır. Adayların sıralamaya esas başarı notu;

(0.50 * ALES puanı + 0.20 * lisans ağırlıklı not ortalaması + 0.30 * mülakat notu)

formülüyle hesaplanır. Başarı notlarına göre, adaylar sıralanarak kontenjan doluncaya kadar programlara yerleştirilir. Ancak bir adayın sıralamada yer alabilmesi için başarı notunun en az 60 (altmış) olması gerekir. Başarı notu eşit olanlarda, lisans not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.

Doktora programlarına öğrenci kabulü, ALES puanı, yüksek lisans başarı düzeyi ve mülakat sonuçları değerlendirilerek yapılır. Adayların sıralamaya esas başarı notu;

(0.50 * ALES puanı + 0.20 * yüksek lisans ağırlıklı not ortalaması + 0.30 * mülakat notu)

formülüyle hesaplanır. Başarı notlarına göre, adaylar sıralanarak kontenjan doluncaya kadar programlara yerleştirilir. Ancak bir adayın sıralamada yer alabilmesi için başarı notunun en az 70 (yetmiş) olması gerekir. Başarı notu eşit olanlarda, yüksek lisans not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.

KESİN KAYIT

?YÖK Yürütme Kurulu?nun 15/07/2005 tarihli kararı uyarınca aynı anda iki lisansüstü programda öğrenim görülmesi yasaklanmıştır.

Kesin kayıt 15-18 Şubat 2010 tarihleri arasında, aşağıdaki ?Randevu Çizelgesi?ne göre yapılacaktır. Kayıt günlerine uymanız önemle rica olunur. Yedek kayıt tarihi 19 Şubat 2010?dur.

KESİN KAYIT TARİHİ YÜKSEK LİSANS DOKTORA
15 Şubat 2010 Biyoloji , Fizik, Kimya, Matematik, İstatistik, Kimya Mühendisliği Kimya, Matematik, Kimya Mühendisliği, Biyomühendislik
16 Şubat 2010 Harita Müh., İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği Harita Müh., İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği
17 Şubat 2010 Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Müh., Elektronik ve Hab. Müh., Kontrol ve Otomasyon Müh., Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Müh., Elektronik ve Hab. Müh., Kontrol ve Otomasyon Müh., Metalurji ve Malzeme Mühendisliği,
18 Şubat 2010 Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kayıt işlemleri sırasında aşağıda belirtilen belgelerin getirilmesi gerekmektedir.

1. Diploma aslı ve 2 adet fotokopisi

Diploma aslı gereklidir ve kesin kayıtta alınır. Eğitim süresi sonuna kadar öğrenciye diplomasının aslı verilmemektedir. Askerlik tecil işlemleri için Askerlik Daire Başkanlıkları?nca diplomanın aslı ve noter onaylı bir örneği istenmektedir. Bu veya başka nedenlerle kesin kayıt işlemlerini izleyen günlerde, diplomanın aslına gereksinim duyulabileceği dikkate alınarak, noter onaylı kopyalarının diploma sahibinde bulundurulması gerekmektedir.

2. Transkriptin (not belgesi) aslı

3. ALES belgesinin aslı

4. Nüfus cüzdanı fotokopisi (üzerinde TC kimlik numarası yoksa, TC kimlik numarasını gösterir belge)

5. 2 adet fotoğraf (fotoğrafların arkasına ad, soyad, program adı yazılmalıdır)

6. 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı öğrenci katkı payı makbuzunun aslı (Bakanlar Kurulu kararı ile yıllık alınmaktadır). Kaydınızın yapılabilmesi için, 15-18 Şubat 2010 tarihleri arasında (yedek listeden kaydı yapılan öğrencilerin ise 19 Şubat 2010 tarihinde), Türkiye genelinde, İş Bankası şubelerinden, adınızı, soyadınızı ve kayıt olacağınız programın adını belirterek, Yıldız Teknik Üniversitesi İş Bankası Şubesinin 1199 3084382 no?lu hesabına, öğrenci katkı payını ödemeniz gerekmektedir. Ödenecek miktar, kayıt haftasında http://www.yildiz.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

YEDEK ADAYLARIN KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

Yedek adayların kesin kayıtları 19 Şubat 2010 günü yapılacaktır. Yedek adayların 19 Şubat 2010 günü saat 09:00?dan itibaren Fen Bilimleri Enstitüsü?nde bulunmaları gerekmektedir. 09:00-09:30 saatlerinde bütün programların 1. yedek adaylarının kesin kaydı yapılacak, bu öğrenciler bu saat diliminde kesin kayıt yaptırmazlarsa haklarını yitireceklerdir. 09:30-10:00 saatlerinde 2. yedek sırasındaki adayların kesin kayıtları yapılacak, kontenjanlar doluncaya kadar yarımşar saatlik aralıklarla bu işleme devam edilecektir.

2009-2010 BAHAR YARIYILI DERS KAYIT İŞLEMLERİ

Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerin 2009-2010 Bahar yarıyılı ders kayıtları, 15-18 Şubat 2010 tarihleri arasında, kayıt yaptırdığınız anabilim dalı başkanlığınca yapılacaktır. Bu tarihler arasında, derse yazılma işlemini, ders alma formu doldurarak ve GSIS programından seçerek gerçekleştirmelisiniz. Ders alma işlemleri GSIS programında gerçekleştirilmediği durumda, anılan dönem için öğrenci ders almamış sayılacak, yönetmeliğin 19. maddesi uygulanacak ve kayıt silme işlemi gerçekleştirilecektir.

DERS MUAFİYETİ İÇİN BAŞVURU İŞLEMLERİ

Ders muafiyeti isteğinde bulunacak öğrencilerin, kayıt oldukları tarihi izleyen 15 gün içinde ilgili anabilim dalı başkanlığına bir dilekçe, onaylı not durum belgesi ve onaylı ders içerikleri ile başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

ASKERLİK SEVK TEHİRİ YAPTIRMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER

Askerlik sevk tehiri öğrenci başvurusu olmadan, Enstitümüzce yapılmamaktadır. Sevk tehiri yaptırmak isteyen kayıtlı öğrenciler aşağıdaki belgeler ile 20 Mart 2010 tarihine kadar Enstitümüze başvurmalıdırlar.

Askerlik Durum Belgesi

· Bu belgeyi almak için bağlı bulunduğunuz Askerlik Şubesinden askerlik kararı aldırmanız gerekmektedir. Karar aldırmak için gerekli bilgi ve belgelere, http://www.msb.gov.tr adresinden, askere alma başlığı altında ulaşabilirsiniz. Karar alma işlemi sonunda ?Askerlik Durum Belgesi? size verilecektir.

Askerlik Sevk Tehir Dilekçesi

· Dilekçe örneğini, Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasından alabilirsiniz.

Anabilim Dalı Programı     Önerilen Kontenjan İstenen en az ALES AGNO Hangi Bölümden Öğrenci Kabul Edileceği
Kimya Mühendisliği *Kimya Mühendisliği *Yüksek Lisans Tezli 12 55 2,5 Kimya Müh., Kimya ve Biyoloji Müh., Biyomühendislik, Çevre Müh., Endüstri Müh., Enerji Müh., Gıda Müh., Makine Müh., Malzeme Müh., Metalürji Müh., Petrol Müh., Polimer Müh., Proses ve Enerji Müh.
Doktora   3 55 3,0 Kimya Müh., Kimya ve Biyoloji Müh., Biyomühendislik, Çevre Müh., Endüstri Müh., Enerji Müh., Gıda Müh., Makine Müh., Malzeme Müh., Metalürji Müh., Petrol Müh., Polimer Müh., Proses ve Enerji Müh.
Çevre Mühendisliği *Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans Tezli 10 55 2,3 Çevre Müh., İnşaat Müh., Kimya Müh., Makine Müh., Endüstri Müh., Meteoroloji Müh., Su Ürünleri Müh., Biyoloji,
Doktora   5 55 2.7 Çevre Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği *Bilgisayar Mühendisliği *Yüksek Lisans Tezli 10 60 2,7 Bilgisayar Müh., Elektrik Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh., Endüstri Müh., Matematik Müh., Yazılım Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Sistem Mühendisliği
Doktora   3 60 3.0 Bilgisayar Mühendisliği
Biyomühendislik Biyomühendislik Doktora   5 55 2.7 Biyomühendislik, Sitoloji ve Embriyoloji Bölümü
Metalürji ve Mal. Müh. Malzeme Yüksek Lisans Tezli 5 55 2.3 Metalürji ve Malzeme Müh., Metalürji Müh., Malzeme Müh., Makine Müh., Endüstri Müh., Uçak ve Havacılık Müh., Gemi İnşaatı Müh., Fizik Müh., Elektrik Müh.
Doktora   2 60 2.7 Metalürji ve Malzeme Müh., Metalürji Müh., Malzeme Müh., Makine Müh., Endüstri Müh., Uçak ve Havacılık Müh., Gemi İnşaatı Müh., Fizik Müh., Elektrik Müh.
Üretim Yüksek Lisans Tezli 5 55 2.3 Tüm Mühendislik Dalları
Doktora   2 60 2.7 Üretim ya da Malzeme programlarında eğitim gören tüm yüksek lisans mezunları
Şehir ve Bölge Planlama Şehir Planlama Doktora   5 55 2.7 Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım, Jeodezi ve Fotogrametri Müh., İktisat, Ekonomi, Ekonometri, İşletme, Hukuk, Kamu Yönetimi, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Sosyal Antropoloji, İstatistik, Siyaset Çalışmaları, Gayrimenkul Geliştirme, Disiplinlerarası Programlar, Tüm yüksek lisans programları
Kentsel Mekan Organizasyonu ve Tas. Yüksek Lisans Tezli 10 55 2.3 Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım, Jeodezi ve Fotogrametri Müh., İktisat, Ekonomi, Ekonometri, İşletme, Hukuk, Kamu Yönetimi, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Sosyal Antropoloji, İstatistik, Siyaset Çalışmaları, Gayrimenkul Geliştirme, Disiplinlerarası Programlar, Tüm lisans programları
Kentsel Dönüşüm ve Planlama Yüksek Lisans Tezli 10 55 2.3
Kentsel Koruma ve Planlama Yüksek Lisans Tezli 10 55 2.3
Peyzaj Planlama Yüksek Lisans Tezli 10 55 2.3 Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım
Elektrik Mühendisliği Elektrik Tesisleri Yüksek Lisans Tezli 5 55 2.5 Elektrik Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik Müh., Bilgisayar Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh., Kontrol Müh.
Doktora   2 55 2.7 Elektrik Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik Müh., Bilgisayar Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh., Kontrol Müh., Elektrik Tesisleri, Elektrik Mak. ve Güç Elektroniği, Kontrol ve Otomasyon
Elektrik Makineleri ve Güç Elektroniği Yüksek Lisans Tezli 5 55 2.5 Elektrik Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik Müh., Bilgisayar Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh., Kontrol Müh., Mekatronik Müh.
    Doktora   2 55 2.7 Elektrik Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik Müh., Bilgisayar Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh., Kontrol Müh., Mekatronik Müh., Elektrik Tesisleri, Elektrik Mak. ve Güç Elektroniği, Kontrol ve Otomasyon
Matematik Matematik Yüksek Lisans Tezli 12 55 2.5 Matematik, Matematik Müh., İstatistik, Eğitim Fak.-Matematik İlköğretim ve Ortaöğretim Öğretmenliği Bölümü, Matematik-Bilgisayar
Doktora   3 55 2.7 Matematik, Matematik Müh., İstatistik
Makine Mühendisliği Isı Proses Yüksek Lisans Tezli 5 55 2.6 Makine Müh., Uçak Müh., Kimya Müh., Gemi Makinaları Müh., Gemi İnşaatı Müh., Gemi İnş. ve Gemi Makineleri Müh.,
Doktora   8 70 2,7 Makine Müh., Uçak Müh., Kimya Müh., Gemi İnş. ve Gemi Makineleri Müh., Gemi Makineleri Müh., Gemi İnşaatı Müh.
Enerji Yüksek Lisans Tezli 10 55 2.6 Makine Müh., Gemi İnşaatı Müh., Gemi İnş. ve Gemi Makineleri Müh., Gemi Makineleri Müh., Uçak Müh., Otomotiv Müh.
Doktora   1 60 2.7 Makine Müh., Uçak Müh., Gemi İnş. ve Gemi Makineleri Müh., Gemi Mak. Müh., Gemi İnş. Müh., Otomotiv Müh.
Konstrüksiyon Yüksek Lisans Tezli 5 55 2.6 Makine Müh., Gemi Makineleri Müh., Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh., Uçak Müh.
İmal Usulleri Doktora   2 60 2.7 Makine Müh., Endüstri Müh., Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh., Gemi İnşaatı Müh., Uçak Müh.,
Makine Teo. ve Kont. Yüksek Lisans   3 60 2.6 Makine Müh., Endüstri Müh., Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh., Uçak Müh. Mekatronik Müh., Kontrol Müh. , Elektrik Müh., Elektronik Müh.
Doktora   1 65 2.8 Makine Müh., Endüstri Müh., Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh., Uçak Müh. Mekatronik Müh., Kontrol Müh. , Elektrik Müh., Elektronik Müh.
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Yüksek Lisans Tezli 8 60 2.5 Gemi İnşaatı Müh., Deniz Teknolojisi Müh., Gemi Makine İşletme Müh., Makine Müh., Uçak Müh., Endüstri Müh., Deniz Harp Okulu (Makine Müh., Gemi İnş.Müh., Endüstri Müh.)
Doktora   1 60 2.7 Gemi İnşaatı Müh., Deniz Teknolojisi Müh., Gemi Makine İşletme Müh., Makine Müh., Uçak Müh., Endüstri Müh.
Fizik *Fizik Yüksek Lisans Tezli 5 55 2.3 Fizik, Fizik Müh., Fizik Öğretmenliği
İstatistik İstatistik Yüksek Lisans   10 55 2.5 İstatistik, İşletme, İktisat, Ekonometri, Matematik, Matematik Müh., İşletme Müh., Çevre Müh., Endüstri Müh.
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Haberleşme Yüksek Lisans   5 55 2.7 Elektronik ve Haberleşme Müh., Elektronik Müh., Haberleşme Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Mikroelektronik Müh., Telekominikasyon Müh.
Doktora   2 55 2.7 Elektronik ve Haberleşme Müh., Elektronik Müh., Haberleşme Müh., Elektrik-Elektronik Müh.
İnşaat Mühendisliği Yapı Yüksek Lisans Tezli 10 65 2.7 İnşaat Müh.
Doktora   4 65 3.0 İnşaat Müh.
Hidrolik Yüksek Lisans   10 55 2.4 İnşaat Müh.
Geoteknik Doktora   2 60 3.0 İnşaat Müh./Geoteknik
Yapı İşletmesi Yüksek Lisans (2. Öğretim) Tezsiz 23 55 2.3 Mimarlık ve Mühendislik Bölümleri
**Kıyı ve Liman Mühendisliği   Tezli 10 55 2.4 İnşaat Müh., Çevre Müh., Jeofizik Müh., Jeoloji Müh.
Mimarlık Yapı Yüksek Lisans Tezli 16 60 2,5 Mimarlık
Doktora   2 65 3.0 Mimarlık
Mimarlık Tarihi ve Kuramı Doktora   1 55 2.7 Mimarlık, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Tarih, Endüstri Tasarımı, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı, Müzecilik, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Türkiyat Araştırmaları Ens., Antropoloji, Sosyoloji, Mimarlık Tarihi, Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
Bina Araştırma ve Planlama Doktora   2 55 2.7 Mimarlık
Mimari Tasarım Yüksek Lisans Tezli 10 55 2.3 Mimarlık
Doktora   3 55 2.7 Mimarlık
Harita Mühendisliği Geomatik Yüksek Lisans   10 60 2.5 Jeodezi ve Fotogrametri Müh., Harita Müh.
Doktora   4 60 2.7 Jeodezi ve Fotogrametri Müh., Harita Müh.
*Uzaktan Algılama ve CBS Yüksek Lisans   10 60 2.5 Jeodezi ve Fotogrametri Müh., Harita Müh., Jeoloji Müh., Şehir ve Bölge Planlama, Matematik Müh., Elektronik Müh., Mimarlık, Ziraat Müh., Kamu Yönetimi, İnşaat Müh., Jeofizik Müh., Orman Müh., Bilgisayar Müh., Çevre Müh., Hidrojeoloji, Coğrafya
Doktora   3 60 2.7 Jeodezi ve Fotogrametri Müh., Harita Müh., Jeoloji Müh., Şehir ve Bölge Planlama, Matematik Müh., Elektronik Müh., Mimarlık, Ziraat Müh., Kamu Yönetimi, İnşaat Müh., Jeofizik Müh., Orman Müh., Bilgisayar Müh., Çevre Müh., Hidrojeoloji, Coğrafya
Endüstri Mühendisliği *Endüstri Mühendisliği Doktora   3 65 3.0 Endüstri Müh., Sistem Müh., Bilgisayar Müh., Makine Müh./İmal Usulleri
Kimya Anorganik Kimya Yüksek Lisans Tezli 8 55 2.3 Kimya, Kimya Müh., Eğitim Fakültesi Kimya
Doktora   4 55 2.7 Kimya, Kimya Müh., Seramik Müh.
Analitik Kimya Yüksek Lisans Tezli 3 55 2.3 Kimya, Kimya Müh
Doktora   2 55 2.7 Kimya, Kimya Müh
Fizikokimya Yüksek Lisans Tezli 10 55 2.3 Kimya, Kimya Müh
Doktora   2 55 2.7 Kimya, Kimya Müh
Organik Kimya Yüksek Lisans Tezli 5 55 2.3 Kimya, Kimya Müh.,
Doktora   1 55 2.7 Kimya, Kimya Müh.,
Biyokimya Yüksek Lisans Tezli 3 55 2.3 Kimya, Kimya Müh., Biyoloji
Doktora   1 55 2.7 Kimya, Kimya Müh., Biyoloji
Biyoloji Biyoloji Yüksek Lisans Tezli 2 55 2.3 Kimya, Eczacılık, Biyoloji, Biyoloji Öğretmenliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Veterinerlik, Tıbbi Biyoloji, Ziraat Fakültelerinin Bitki ve Hayvan Islahı ile ilgili Lisans Prog.
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği   Yüksek Lisans Tezli 15 55 2.5 Elektrik Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik Müh., Elektronik ve Hab. Müh., Mekatronik Müh., Bilgisayar Müh., Makine Müh., Uçak ve Uzay Müh., Kontrol Müh., Matematik Müh., Matematik, Endüstri Müh., Yazılım Müh., Kimya Müh., Biyomedikal Müh.
  Doktora   5 55 2.7 Elektrik Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik Müh., Elektronik ve Hab. Müh., Mekatronik Müh., Bilgisayar Müh., Elektrik Tesisleri, Elektrik Mak. ve Güç Elektroniği, Kontrol ve Otomasyon, Makine Teo. ve Kontrol, Kontrol Müh., Matematik Müh., Matematik, Endüstri Müh., Yazılım Müh., Enformatik, Kimya Müh., Biyomedikal Müh.

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı

Başvuru koşulları için Tıklayınız

Kontenjanlar için Tıklayınız

Bu ilan 14,691 defa okundu.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?