İçişleri Bakanlığı APK Uzman Yardımcısı ve İl Planlama Uzman Yardımcısı Giriş Sınav İlanı

İlan Giriş : 29 Şubat 2004 05:38, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
İçişleri Bakanlığı APK Uzman Yardımcısı ve İl Planlama Uzman Yardımcısı Giriş Sınav İlanı

ileri Bakanl APK Uzman Yardmcs ve l Planlama Uzman Yardmcs Giri Snav lan

Aadaki ilana bavurmay dnyorsanz gr-al verii iin ltfen Forum blmnn KPSS-A kategorisini kullannz

L A N
LER BAKANLIINDAN

ileri Bakanl merkez ve tara tekilatnda Genel dare Hizmetleri Snfndan bo bulunan 5 adet APK Uzman Yardmcs ve 62 adet l Planlama Uzman Yardmcs kadrolarna Giri Snav (Szl Snav ) ile personel alnacaktr.

SINAVA KATILMA KOULLARI

1-Ekonomi, Maliye, Hukuk, dari Bilimler, letme ve statistik alanlarnda drt yl sreli Faklte veya Yksekokul mezunlarndan veya bunlara denklii Yksekretim Kurulu tarafndan kabul edilen yurt dndaki en az drt yl sreli Fakltelerden mezun olmak,
2-657 Sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel artlar tamak,
3- Son mracaat tarihi itibari ile 30 yan doldurmam olmak (12.04.1974den sonra doanlar)
4- Erkekler iin askerlikle ilgili bulunmamak, askerlik hizmetini yapm veya ertelemi veya yedek snfa geirilmi olmak.(Ancak, mracaat tarihinde askerlik hizmetinde bulunanlardan en ge 12.04.2004 tarihinde terhis olacaklar szl snava kabul edilirler. Bunlar Birliklerinden terhislerine ka gn kaldn bildirir tasdikli belgeyi ibraz etmek zorundadrlar.)
5- Aratrmac, dndn anlatabilme ve karsndakini inandrabilme yeteneine, analiz, sentez ve yorum gcne sahip olmak,
6- Memleketin her yerinde ve her trl iklim artlarnda grev yapmaya ve her trl vasta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli olmadn salk kurulu raporu ile belgelemi olmak,
7-2002-2003 yllarnda yaplan Kamu Personel Seme Snav (KPSSP 31) puan 70 ve zeri olmak,

BAVURU N STENLECEK BELGELER

1- Diploma veya mezun olduunu gsterir belgenin asl ve fotokopisi,
2- Nfus Czdan asl ve fotokopisi,
3- ( KPSSP 31) Sonu belgesinin asl ve fotokopisi,
4- Bakanlmz Personel Genel Mdrlnden temin edilerek doldurulmu resimli Talep Formu,
Snava katlabilmek iin Talep Formu ve istenilen Belgeler ile birlikte 29 Mart- 12 Nisan 2004 tarihleri arasnda alma saatleri iinde Personel Genel Mdrlnde bulunan Snav Brosuna bizzat mracaat edilecektir. Posta ile mracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAVURULARIN DEERLENDRLMES

Bavurular kabul edilenlerin (KPSSP 31) Puanlarna gre deerlendirilmeleri yaplarak en yksek puandan balamak zere ilan edilen kadronun 4 kat aday (268 kii) giri snavna girmeye hak kazanacaktr. 268 kii ile ayn puana sahip adaylarda giri snavna alnacaktr. Giri snavna (Szl) girmeye hak kazanan adaylarn isim listesi Bakanlka 16 Nisan 2004 tarihinde Bakanlk kaplarna aslmak suretiyle ve Bakanlmzn internet adresinden (www.icisleri.gov.tr.) yaynlanmak suretiyle ilan edilecektir.

GR SINAVI (SZL)

Szl snava alnacak adaylarn adreslerine tebligat yaplarak Szl snav tarihi bildirilecektir.

GR SINAVI (SZL) KONULARI

Ekonomi, Maliye, statistik, Hukuk, letme, dari Bilimler, nklap Tarihi, Trke ve Yabanc Dil.

SINAV DEERLENDRLMES

Szl snav sonunda 100 Puan zerinden yaplacak deerlendirme sonucunda; 70 puann altnda olmamak kaydyla en yksek puandan balamak zere baar sralamas yaplacak ve asil ve yedek liste belirlenecektir.

APK Uzman Yardmcl ve l Planlama Uzman Yardmclna atamalarda adaylarn tercihleri ve baar sras esas alnacaktr.
Asil olarak szl snav kazanan adaylarn Bakanlka belirlenecek bir tarihte atamalar yaplacaktr.

DER HUSUSLAR

Szl snava alnan ve kazananlardan, Talep Formunda geree aykr beyanda bulunduu tespit edilenlerin snavlar geersiz saylarak atamalar yaplmayacaktr. Bu durumda olanlarn atamas yaplm olsa dahi iptal edilecektir. Bunlar hibir hak talebinde bulunamayacaktr.