Devlet Malları Uzman Yardımcılığı, Milli Emlak Uzman Yardımcılığı ve Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı

İlan Giriş : 18 Şubat 2004 12:46, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Devlet Malları Uzman Yardımcılığı, Milli Emlak Uzman Yardımcılığı ve Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı

Devlet Mallar Uzman Yardmcl, Milli Emlak Uzman Yardmcl ve Milli Emlak Denetmen Yardmcl Giri Snav lan

T.C.
MALYE BAKANLII
MLL EMLAK GENEL MDRL

Devlet Mallar Uzman Yardmcl, Milli Emlak Uzman Yardmcl ve Milli Emlak Denetmen Yardmcl, Giri Snavna Katlacaklar in Duyuru

Maliye Bakanl Milli Emlak Genel Mdrl'nce 18* adet Devlet Mallar Uzman Yardmcl, 100* adet Milli Emlak Uzman Yardmcl ve 50* adet Milli Emlak Denetmen Yardmcl kadrolarna atama yaplmak zere 15 Mays 2004 tarihinde Ankara`da giri snav yaplacaktr.

Snava Katlma artlar :
1- SYM tarafndan 6-7 Temmuz 2002 ve 15-16 Kasm 2003 tarihlerinde yaplan Kurumlar in Merkezi Eleme Kamu Personel Seme Snav (KPSS) Puan No: KPSSP:42 blmnden 75(yetmibe) ve daha yksek puan alm olmak (Snava katlma artlarn tayan ve usulne uygun olarak bavuranlarn saysnn 750 kiiden fazla olmas halinde, puan en yksek olan adaydan balamak zere ilk 750 aday giri snavna alnacaktr. Eit puan alm olmalar nedeniyle 750 nc sradaki aday saysnn birden fazla olmas halinde, bu adaylarn tm snava arlacaktr.)
2- 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel artlar haiz olmak.
3- niversitelerin 4 yl sre ile eitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, ktisat, letme, ktisadi ve dari Bilimler Fakltelerinden veya bunlara denklii yetkili makamlarca kabul edilen yurtii ve yurt dndaki 4 yl sreli faklte veya yksekokullardan birisini bitirmi olmak.
4- Giri snavnn yaplaca tarihte 30 yan doldurmam bulunmak.
5- Erkek adaylar iin askerliini yapm veya erteletmi olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak.
6- Grevini devaml yapmasna engel olabilecek vcut veya akl hastal veya vcut sakatl ile zrl bulunmamak.
7- Trkiye'nin tm yre, iklim ve yolculuk artlarnda grev yapabilecek durumda olmalar (Milli Emlak Denetmenlii iin).

Giri snavn kazanamayanlar ancak bir defa daha sonraki snavlardan birine katlabilir.

Snav Bavurusu :
Bavurular, en ge 02 Nisan 2004 tarihi mesai bitimine kadar, istenilen belgelerle birlikte, Maliye Bakanl Milli Emlak Genel Mdrl lkadm Cad. Dikmen Yolu Kara Harp Okulu Kava Dikmen/ANKARA adresine ahsen veya son bavuru tarihinde Bakanlmza ulaacak ekilde posta ile yaplabilir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alnmayacaktr.

Bavuru Srasnda stenecek Belgeler :
1- Talep Formu, (Sz konusu belge yukarda belirtilen adresten, l Defterdarlk Milli Emlak Mdrlklerinden veya internet zerinden "www.milliemlak.gov.tr" adresinden temin edilebilecektir.)
2- KPSS Snav Sonu Belgesi asl veya noter onayl fotokopisi.
3- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin asl veya noter onayl fotokopisi.
4- 2 adet vesikalk fotoraf.
5- Nfus czdanlarnn sureti ve aslnn arkal nl fotokopisi.
6- Yabanc okul mezunlar iin denklik belgesi.

Eksik belge ve bilgilerle yaplacak bavurular dikkate alnmayacaktr.

Giri Belgesi :
Aranlan artlar tayan ve istenilen belgeleri ibraz eden adaylara Milli Emlak Genel Mdrlnce, snav tarihi ve yerini belirten fotorafl "Snava Giri Belgesi" verilir. Snava Giri Belgeleri adaylarn haberleme adreslerine posta ile gnderilecektir. Snava girecek adaylar giri belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanlmak zere ayrca, nfus czdan veya src belgesi gibi fotorafl ve onayl zel kimlik belgesi bulunduracaklardr. Snava katlamayacak mracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktr.

Snav ekli ve Konular :
Giri snav yazl ve szl olarak iki aamada yaplacaktr.
Yazl snav konular:
a) Matematik ve statistik,
b) ktisat Grubu :
Makro ve Mikro ktisat,
Uluslararas Ekonomik likiler ve Kurulular.
c) Maliye Grubu:
Maliye Teorisi,
Maliye Politikas,
Kamu Maliyesi.
d) Hukuk Grubu:
Anayasa Hukuku,
dare Hukuku(Genel Hkmler-dari Yarg),
Ceza Hukuku(Genel Hkmler),
Ticaret Hukuku (Genel Hkmler-irketler-Kymetli Evrak),
Borlar Hukuku,
Medeni Hukuk(Aile Hukuku hari),
cra flas Hukuku (Genel Hkmler).

e) Muhasebe Grubu:
Genel Muhasebe.

f) Yabanc Dil (ngilizce, Franszca ve Almanca Dillerinden birisi), (Milli Emlak Denetmen Yardmcl hari)

Yazl Snav Sonularnn Deerlendirmesi ve Duyurulmas :
Yazl snav her unvan iin ayn oturumda gerekletirilir.

Yazl snavda baarl olamayanlar szl snava alnmazlar. Yazl snavda baarl saylmak iin 100 tam puan zerinden 70 puan almak gerekir. Snav sonular snav bitim tarihinden itibaren 30 gn iinde liste halinde uygun yerlere aslarak duyurulur.

Ayrca yazl snavda baarl olanlara szl snavn yeri, gn ve saati yazl olarak bildirilir.

Szl Snav Sonularnn Deerlendirilmesi :
Szl snavda baarl olabilmek iin 100 tam puan zerinden en az 70 puan almak gerekir.
Szl snava katlan her adaydan, szl snavda baarl olduu takdirde atanmak istedii unvanlarn tercih sralamasn belirtir imzal dileke alnr.

Giri Snav Sonular :
Giri snavnda baarl olan adaylarn hangi unvana atanmaya hak kazandklar, szl snava katlan her adaydan yazl olarak alnacak tercih sralamasn belirten dilekeleri de gz nne alnarak, kadro ve ihtiya durumuna gre snav kurulunca belirlenerek ilan olunur ve adaylara ayrca yazl olarak bildirilir.

lan olunur.

(*) Atama yaplabilecek bo kadro saylarnda ilgili makamlardan alnacak izinler erevesinde deiiklik olabilir.

Devlet Mallar Uzman Yardmcl, Milli Emlak Uzman Yardmcl Ve Milli Emlak Denetmen Yardmcl Giri Snav Talep Formu'nu indirmek iin tklaynz