Devlet Gelir, Gelir Uzman ve Vergi Denetmen Yardımcılıkları Sınav İlanı

Gelirler Genel Müdürlüğü; Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı için 25; Gelir Uzman Yardımcılığı için 500; Vergi Denetmen Yardımcılığı için 400 olmak üzere toplam 925 kişi alacaktır. Yazılı ve sözlü aşamalarından oluşacak sınavın yazılı kısmı 17 Nisan 2004 tarihinde yapılacaktır. Yazılı sınava; ÖSYM tarafından yapılan 6- 7 Temmuz 2002 ve 15-16 Kasım 2003 KPSS (KPSSP 49) sınavından 75 ve daha yüksek puan almış olanlar başvurabilecek olup, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 2000 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 2000 aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 2000 inci sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.Son başvuru tarihi 20 Şubat 2004'tür.

İlan Giriş : 24 Ocak 2004 22:40, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Devlet Gelir, Gelir Uzman ve Vergi Denetmen Yardımcılıkları Sınav İlanı

Devlet Gelir, Gelir Uzman ve Vergi Denetmen Yardmclklar Snav lan

Gelirler Genel Mdrl; Devlet Gelir Uzman Yardmcl iin 25; Gelir Uzman Yardmcl iin 500; Vergi Denetmen Yardmcl iin 400 olmak zere toplam 925 kii alacaktr. Yazl ve szl aamalarndan oluacak snavn yazl ksm 17 Nisan 2004 tarihinde yaplacaktr. Yazl snava; SYM tarafndan yaplan 6- 7 Temmuz 2002 ve 15-16 Kasm 2003 KPSS (KPSSP 49) snavndan 75 ve daha yksek puan alm olanlar bavurabilecek olup, snava katlma artlarn tayan ve usulne uygun olarak bavuranlarn saysnn 2000 kiiden fazla olmas halinde, puan en yksek olan adaydan balamak zere ilk 2000 aday giri snavna alnacaktr. Eit puan alm olmalar nedeniyle 2000 inci sradaki aday saysnn birden fazla olmas halinde, bu adaylarn tm snava arlacaktr.Son bavuru tarihi 20 ubat 2004'tr.


Ltfen, aadaki ilana ilikin grleriniz ve deerlendirmeleriniz iin www.memurlar.org adresinde yer alan Forum blmn kullannz.


T.C.
MALYE BAKANLII

GELRLER GENEL MDRL DEVLET GELR UZMAN YARDIMCILII, GELR UZMAN YARDIMCILII VE VERG DENETMEN YARDIMCILII GR SINAVINA KATILACAKLAR N DUYURU

SINAV TARH : 17 Nisan 2004

SINAV YER : ANKARA

ATAMA YAPILABLECEK BO KADRO SAYISI

Genel dare Hizmetleri Snfnda yer alan Devlet Gelir Uzman Yardmcl, Gelir Uzman Yardmcl ve Vergi Denetmen Yardmcl kadrolar iin azami atama yaplabilecek bo kadro says;
Devlet Gelir Uzman Yardmcl iin 8 inci dereceden 10 adet,
9 uncu dereceden 15 adet olmak zere toplam 25* adet;

Gelir Uzman Yardmcl iin 8 inci dereceden 100 adet,
9 uncu dereceden 400 adet olmak zere toplam 500* adet;

Vergi Denetmen Yardmcl iin 8 inci dereceden 100 adet,
9 uncu dereceden 300 adet olmak zere toplam 400* adettir.

SINAVA KATILMA ARTLARI

1-SYM tarafndan 6-7 Temmuz 2002 ve 15-16 Kasm 2003 tarihlerinde yaplan Kamu Personel Seme Snav (KPSS) Puan No:KPSSP 49 blmnden 75 ve daha yksek puan alm olmak (Snava katlma artlarn tayan ve usulne uygun olarak bavuranlarn saysnn 2000 kiiden fazla olmas halinde, puan en yksek olan adaydan balamak zere ilk 2000 aday giri snavna alnacaktr. Eit puan alm olmalar nedeniyle 2000 inci sradaki aday saysnn birden fazla olmas halinde, bu adaylarn tm snava arlacaktr.),

2-657 sayl Devlet Memurlar Kanununun deiik 48 inci maddesinde belirtilen genel artlar tamak,

3-niversitelerin en az drt yl sre ile eitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, iletme ve idari bilimler faklte veya yksekokullar ile bunlara denklii yetkili makamlarca kabul edilen yurt ii ve yurt dndaki drt yl sreli faklte veya yksekokullardan birini bitirmi olmak,

4-Yazl snavn yaplaca yln Ocak ay banda 30 yan doldurmam bulunmak,

5-Erkeklerde askerliini yapm veya erteletmi olmak,

6-Grevini yapmasna engel olabilecek daimi vcut veya akl hastal veya vcut sakatl ile zrl bulunmamak,

7-Daha nce Devlet Gelir Uzman Yardmcl, Gelir Uzman Yardmcl ve Vergi Denetmen Yardmcl Giri Snavna katlmam veya en fazla iki kez katlm olmak,

8-Sresi iinde bavurmu ve bavuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermi bulunmak.

SINAV BAVURUSU

Bavurular 20 ubat 2004 Cuma gn mesai saati bitimine kadar Maliye Bakanl Gelirler Genel Mdrl Personel ubesi 10. Kat Bakanlklar/ANKARA adresine ahsen veya posta ile yaplabilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamannda ulamayan bavurular dikkate alnmayacaktr. (Memurlar.net) (stenilen belgeler Devlet Gelir Uzman Yardmcl,Gelir Uzman Yardmcl ve Vergi Denetmen Yardmcl Giri Snav Bavuru Belgesinde belirtilmitir.). Devlet Gelir Uzman Yardmcl, Gelir Uzman Yardmcl ve Vergi Denetmen Yardmcl Giri Snav Bavuru Belgesi yukarda belirtilen adresten veya Internet aracl ile http://www.gelirler.gov.tr adresinden temin edilebilir. (Ayrnt iin 0 312 415 33 35-50-51 no.lu telefonlardan bilgi alnabilir.)

SINAV GR BELGES

Snava girebileceklere Gelirler Genel Mdrlnce Snava Giri Belgesi verilir. Snava ancak bu belgeyi ibraz etmek suretiyle girilebilir. Snavda giri belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanlmak zere nfus czdan veya src belgesi gibi fotorafl ve onayl zel kimlik belgesi bulundurulacaktr. Snava katlamayacak mracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktr.

SINAV KONULARI

I-Atatrk lkeleri ve nklap Tarihi

II-Hukuk Gurubu
- dare Hukuku (Genel Hkmler-dari Yarg)
- Medeni Hukuk (Genel Hkmler)
- Borlar Hukuku
- Ticaret Hukuku (Genel Hkmler, irketler, Kymetli Evrak)
- Ceza Hukuku (Genel Hkmler)

III-ktisat Gurubu
- Makro ktisat
- Mikro ktisat
- Uluslararas ktisat
- letme ktisad
- Uluslararas Ekonomik likiler ve Kurulular

IV-Maliye Gurubu
- Maliye Politikas
- Kamu Maliyesi
- Trk Vergi Sisteminin Genel Esaslar

V-Muhasebe Gurubu
- Genel Muhasebe
- Maliyet Muhasebesi
- irketler Muhasebesi

DEERLENDRME

Giri Snav yazl ve szl olmak zere iki aamaldr. Yazl snavda baarl olamayanlar szl snava alnmazlar. Yazl snav 100 tam puan zerinden deerlendirilir, bu deerlendirme sonucunda 70 puan ve zeri not alanlar yazl snavda baarl saylrlar.

lan olunur.

(*) Atama yaplabilecek bo kadro saylarnda ilgili makamlardan alnacak izinler erevesinde deiiklik olabilir.

Bavuru formu iin tklayn. (DOC formatndadr)