Erciyes Üniversitesi Akademik Personel İlanı 2

İlan Giriş : 15 Nisan 2003 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Erciyes Üniversitesi Akademik Personel İlanı 2

Erciyes niversitesi Akademik Personel lan

lan tarihi:26.03.2003
1-niversitemize bal birimlerde istihdam edilmek zere daimi statde profesr ile doent, doent yardmcs ve retim grevlisi alnacaktr.
2-Kanuni artlara haiz adaylarn ilanmzn yaynland tarihten itibaren en ge 15 gn ierisinde niversitemiz Personel Daire Bakanlna bizzat bavurmalar gerekmektedir.
3-Devlet hizmetine girmede aranlan genel artlara haiz olmak gerekmektedir.
4-Belirtilen artlar tamayan ve sresi iinde bavurmayan adaylarn bavurular dikkatealnmayacaktr.
6-lan hakknda Personel Daire Bakanlnn 0352 437 19 16 numaral telefonundan bilgi alnabilir.

Bavurular in Aranan artlar ve Gerekli Belgeler:

PROFESRLER N:
-Adaylarn ilan edilen profesrlk kadrosuna bavurabilmeleri iin durumlarnn Erciyes niversitesinde ak bulunan profesrlk kadrolarna bavurma, ykseltilme ve atanma konusunda Senato ilkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen artlara uygunluunun ilgili birim tarafndan kabul zorunludur.
-Adaylarn dileke, uzmanlk belgesi, doentlik belgesi, doentlik yabanc dil baar belgesi, nfus czdan fotokopisi, 2 adet fotografla birlikte almalarn kapsayan ve belgeleyen 6 takm dosyay bal bulunduklar birimlere sresi ierisinde teslim etmeleri gerekmektedir.
-retim yeliine Ykseltilme ve Atanma Ynetmeliinin 17. maddesi gereince profesr adaylar yayn listelerindebalca ratrma eserlerini belirteceklerdir.

DOENTLER N:
-2547 sayl Kanunun 25 nci maddesinde belirtilen artlara haiz olmak
- dileke, doentlik belgesi, doentlik yabanc dil belgesi, nfus czdan fotokopisi, 2 adet fotograf
-Yayn listesi, zgemi ve yaynlarnn birer rnei (4 takm)

YARDIMCI DOENTLER N:
-2547 sayl Kanunun 23 nc maddesinde belirtilen artlara haiz olmak
-Dileke (yabanc dil belirtilecek), zgemi, yayn listesi, nfus czdan sureti, askerlik belgesi ve 2 adet fotograf
-Yardmc Doent adaylarnn (Merkezi Yabanc Dil Belgesi bulunanlar ile yurtdnda o dilin anadil olarak kullanld lkede,lisans ve lisans st bir derece alm bulunanlar ve DS'den 65 alm olanlar hari) KPDS'den en az 65 puan alm olmalar n artolup, 2547 sayl Kanunun 23 nc maddesi gereince KPDS'den 70 puan alamayanlar iin ayrca niversitemizde yabanc dil snav yaplacaktr.

RETM GREVLLER N:
-Dileke (Yabanc dil ve anabilim dal belirtilecek), zgemi, nfus czdan sureti Askerlik Belgesi, Savclk Belgesi, renim belgesi, 2 adet fotograf
-Varsa yaynlanm eserlerinin birer rnei
-retim grevlisi adaylarnn yksek lisansn yapm olmas arttr.

FAKLTE
ANABLM DALI
PROF
DO
YRD. DO.
.GR.
MHENDSLK Telekominikasyon
.
1
.
. Gda Bilimleri
.
1
.
TIP FAKLTES Gz Hastalklar
1
.
.
. ocuk Sal ve Hastalklar
1
.
.
FEN-EDEBYAT Yeni Trk Edebiyat
1
1
2
.
. ngiliz Dili ve Edebiyat
1
.
1
. in Dili ve Edebiyat
.
.
.
GZEL SANATLAR Resim
.
.
.
1
LAHYAT Tefsir
1
.
.
.
VETERNER Histoloji ve Embriyoloji
.
.
1
.