Şanlıurfa İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

İlan Giriş : 24 Eylül 2009 21:55, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Şanlıurfa İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİNDEN KAMUOYUNA DUYURULUR.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

Şanlıurfa İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği emrinde KUDEB bürosunda çalıştırılmak üzere; boş bulunan ve kadro karşılığı 1 adet Sanat Tarihçisi, 1 adet Arkeolog, 1 adet Şehir Plancısı ve 1 adet Mimar Sözleşmeli Personel alınacaktır.

Başvuruda bulunmak isteyen adayların İş Talep Formunu doldurmaları ve istenen belgeleri son başvurma tarihi olan 02/10/ 2009 tarihi mesai bitimine kadar Şanlıurfa İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.

UNVANLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1.)GENEL ŞARTLAR

a.) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b.) Görevini yerine getirmede sağlık yönünden engel olabilecek daimi hastalığı veya özrü bulunmamak.

c.) Personel Alımı Mülakat notu esas alınarak yapılacaktır.

d.) Adaylar durumuna ilişkin boş pozisyonlara başvurabilirler.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ :

Başvuru yapmak isteyen adaylar İş Talep Formunu eksiksiz olarak doldurarak başvuru yapmak istedikleri pozisyonu belirten bir dilekçe ile aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç 02/10/2009 tarihi mesai bitimine Şanlıurfa İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat etmek zorundadırlar. (posta, faks ve e-mail yoluyla yapılacak başvurular alınmayıp değerlendirilmeyecektir

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

a.) Dilekçe,

b.) Diplomanın tasdikli sureti,

c.) (T.C. Kimlik Numaralı) Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi veya tasdikli sureti,

d.) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

e.) Adli sicil kaydı,

f.) Varsa Mesleki yeterlilik, Formasyon (Eğitim semineri v.b.), akademik çalışmalara ilişkin belgeler

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA :

1.) Başvurusu kabul edilen adaylar başvuru süresi bittikten sonra mülakatta yüksek puan alan adaylardan başlanarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayın asil olarak ve yine aynı sayıda adayın yedek olarak kazandığı ilan edilip sözleşmeli personel olarak alımı yapılacaktır.

2.) Başarı sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların listesi ve istenilen belgeler ve diğer hususlar Valiliğimiz www.sanlıurfaozelidare.gov.tr internet adresinde de tebliğat yapılacaktır.

3.) Ataması yapılan adaylar en geç 15 gün içerisinde aşağıda istenen belgeleri tamamlayarak idaremize teslim edecektir.

4.) Adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacaktır. Bu durumda başarı puan sıralamasına göre sıradaki aday yerleştirilmeye hak kazanacaktır.

5.) Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılan atamaları iptal edilip yerine kazanma sırasına göre yedeklerden atama yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağrılabilir.

6.) Belgeleri tam olarak teslim edenlerin atamaları (KUDEP)? te çalıştırılmak üzere idaremizce yapılacaktır.

ATAMASI YAPILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

1.) Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış yeni tarihli)

2.) Öğrenim Belgesinin Aslı veya Noter Tasdikli Sureti

3.)Askerliği yaptığına ya da askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair belge.

4.) 8 adet fotoğraf (Yeni çekilmiş)

5.) Sabıka Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından Yeni Tarihli)

6.) Mal Bildirim Formu

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1.) SÖZLEŞMELİ SANAT TARİHÇİSİ

A.) Bu bölümde nitelikleri belirtilen pozisyon için 1 kişi alınacaktır.

- Üniversitelerden en az 4 yıl süre ile eğitim veren Sanat Tarihi veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen Yurt dışındaki en az 4 yıl süreli Fakülte veya Yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.

- Kültür varlıkların onarımına ilişkin çalışmalarda görev almış olmak tercih sebebidir.

2.) SÖZLEŞMELİ MİMAR

A.) Bu bölümde nitelikleri belirtilen pozisyon için 1 kişi alınacaktır.

- Üniversitelerden en az 4 yıl süreli eğitim veren Mimarlık veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen Yurt dışındaki en az 4 yıl süreli Fakülte veya Yüksekokullarından birini bitirmiş olmak.

- Kültür varlıkların onarımına ilişkin çalışmalarda görev almış olmak tercih sebebidir.

3.) SÖZLEŞMELİ ARKEOLOG

A.) Bu bölümde nitelikleri belirtilen pozisyon için 1 kişi alınacaktır.

- Üniversitelerden en az 4 yıl süreli eğitim veren Arkeoloji veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen Yurt dışındaki en az 4 yıl süreli Fakülte veya Yüksekokullarından birini bitirmiş olmak.

- Kültür varlıkların onarımına ilişkin çalışmalarda görev almış olmak tercih sebebidir.

4.) SÖZLEŞMELİ ŞEHİR PLANCISI

A.) Bu bölümde nitelikleri belirtilen pozisyon için 1 kişi alınacaktır.

- Üniversitelerden en az 4 yıl süreli eğitim veren Şehir ve Bölge Planlama veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen Yurt dışındaki en az 4 yıl süreli Fakülte veya Yüksekokullarından birini bitirmiş olmak.

- Kültür varlıkların korunmasına yönelik planlama çalışmalarında görev almış olmak tercih sebebidir.

DİĞER HUSUSLAR

a.) Atamaları yapılmayan başvuru evrakları, 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süreden sonra yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

b.) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda sözleşmeli personelin başka yerlere naklen atamaları hakkında bir düzenleme bulunmadığından ataması yapılan söz konusu personellerin talepleri Özel İdareler arası naklen atamaları yapılmamaktır.

c.) Adaylar durumlarına ilişkin boş kadroların yalnız birine başvuruda bulunacaktır.

d.)Sınav sonunda başarılı olan adayların getirmeleri gereken belgelerde adaylarda aranacak koşullara aykırı belge bulunması ve gerçeğe uygun olmayan beyanda bulunduklarının tespiti halinde sınavı kazanmış olsalar dahi kendileriyle sözleşme imzalanmayıp, haklarında gerekli yasal takibat başlatılacaktır.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başarı puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların listesi ve istenecek belgeler ve diğer hususlar Şanlıurfa İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği (www.sanliurfaozelidare.gov.tr) internet adresinde, ilan edilecek olup ayrıca yerleştirilmesi yapılan adayların adresine de tebligat yapılacaktır.

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME: Yarışma Sınavı 14.10.2009 saat 10:00 da mülakat şeklinde yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri Mülakatta, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak not verir.

Kamuoyuna İlan olunur.