Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 25 temmuz 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 11 Temmuz 2024 00:10, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2024 00:23
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

(PROFESÖR, DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)

Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanına Yönetmeliği, Üniversitemiz wcb sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır, İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacak olup, postadaki gecikmeler ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru süresi ilanın Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren başlamaktadır. Başvuru Tarihi: 11.07.2024, Son başvuru tarihi: 26.07,2024 Cuma günü mesai bitimi.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin https://www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Adayların https://www.agri.edu.tr/detai1.aspx?id=l 001 &bid~265&tid~7 adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formunu doldurarak ekinde; Özgeçmiş, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Fotoğraf iki (2) Adet, Askerlik Durum Belgesi (aslı veya e-devletten alınmış karekodhı), Adli Sicil Kaydı Belgesi (aslı veya e-devletten alınmış karekodhı), Hizmet Belgesi [(Bir kamu kuruntunda çalışmakta olanlar ile kamu görevinden ayrılmış olanlar için ıslak imzalı ve mühürlü veya e-Devlet HİTAP Hizmet Döküm Belgesi.) (Üniversitemizde çalışanlardan istenilmemektedir,)], Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi) aslı veya e-devletten alınmış karekodlu (Yabancı ülkelerden alman diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.), Yabancı Dil Belgesi [(aslı veya e-devletten alınmış karekodlu) (Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuran Adaylar İçin)], Mal Bildirim Beyannamesi (Kurum Dışı Başvurular İçin), AİÇÜ Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları Puanlama Tablosu (aday tarafından doldurulup imzalanacaktır.),Yaym Listesi.

Yukarıda istenen belgeler ile birlikte 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları gereğince hazırlanan bilimsel çalışma ve yayınlanın kapsayan 1 (bir) adet fiziki dosya ve beraberinde:

I - Profesör kadrosu için 6 (altı) adet. Doçent kadrosu için 4 (dört) adet dijital dosya (Flashdisk) ile birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

2- Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 (dört) adet dijital dosya (Flashdisk) ile birlikte ilgili Fakülteye/Yüksekokula/Meslek Yüksekokuluna şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca Üniversitemizce oluşturulacak olan ön değerlendirme komisyonunun olumlu raporu ve Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarında belirlenen puanı almış olmak.

NOT:

- Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eş değerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvunı belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasuıda kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin lOOTük not sistemine eşdeğer liginin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

2) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurucularının araştırma görevlisi kadrolamıa başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanana yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

MUAFİYET

1- Doktora veva tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda. (Değişik ibare:RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve besinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurıımlarıııda öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Kadrolarına Başvuracak Adaylardan istenen Belgeler

Öğretim görevlileri için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır.

1- Başvuru Formu (https://www.agri.edu.tr/detail.asDx?İd=916&bid=265&tid=7)

2- Özgeçmiş,

3- ALES sonuç belgesi,

4- Yabancı Dil Sonuç Belgesi. (Eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınavların aslı veya onaylı örneği) (Lisans Programları ve Uygulamalı Birim Öğretim Görevlisi Başvurulan İçin İstenen Belgedir.)

5- Lisans/ Yüksek Lisans/ Doktora Diplomalarının (yurt dışından alınmış ise Denklik belgesinin) aslı veya onaylı örneği yada e-devletten alınmış karekodlu mezuniyet belgesi,

6- Lisans transkripti (elektronik imzalı, aslı, resmi kurumlarca onaylı veya e-devletten alınmış karekodlu belge olması gerekmektedir.)

7- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

8- Son altı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet fotoğraf,

9- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğuna dair askerlik belgesi,

10- Adli Sicil Kaydı Belgesi,

11 - Alanında Onaylı İş Tecrübe Belgesi (istenmişse);

a- Karekodlu, Islak imzalı veya elektronik imzalı İş Tecrübe Belgesi ve SGK Hizmet Döküm Belgesi veya

b- Halen bir kamu kurumanda çalışmakta olanlar ile kamu görevinden ayrıhnış olanlar ıslak imzalı ve mühürlü veya e-Devlet HİTAP Hizmet Döküm Belgesi.

Araştırına Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylardan istenen Belgeler

Araştırma görevlileri için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara, sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır.

1- Başvuru Formu (https:.Avww.agri.edu.tr/detaikaspx?id=916&bid=265&tid=7)

2- Özgeçmiş,

3- ALES sonuç belgesi,

4- Yabancı Dil Sonuç Belgesi. (Eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınavların aslı veya onaylı örneği)

5- Yüksek Lisans veya Doktora öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (e-devletten alınmış karekodlu, elektronik imzalı, aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü olmalıdır,) öğrenci belgesi ve transkripti (e-devletten alınmış karekodlu, elektronik imzalı, aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü olmalıdır.)

6- Lisans/ Yüksek Lisans/ Doktora Diplomalarının (yurt dışından alınmış ise Denklik belgesinin) aslı veya onaylı örneği ya da e-devletten alınmış karekodlu mezuniyet belgesi

7- Lisans transkripti (elektronik imzalı, aslı, resmi kurumlarca onaylı veya e-devletten alınmış karekodlu belge olması gerekmektedir.)

8- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

9- Son altı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet fotoğraf,

10- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğuna dair askerlik belgesi,

11- Adli Sicil Kaydı Belgesi,

12- Bir kamu kurumanda çalışmakta olanlar ile kamu görevinden ayrılmış olanlar için ıslak imzalı ve mühürlü veya e-Devlet HİTAP Hizmet Döküm Belgesi.

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1- 06.02.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim sürelerini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin araştırma görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınamamaktadır.

2- Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilandaki ilgili Fakülte/Yüksekokııla şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü ilgili birimlere ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. İlgili birimlere yapılmayan veya eksik belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

3- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

4- İstenilen belgelerde gerçeğe aykın beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

5- Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır.

6- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

7- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.

8- İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ilave istenen koşullara göre (sertifika, kurs belgesi vb.) başvurularına kanıtlayım belgeleri eklemeleri zorunludur.

9- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

10- Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50/D maddesine görc yapılacaktır.

5786/2/1-1