Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 24 temmuz 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 10 Temmuz 2024 00:30, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2024 00:23
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden başlamak üzere 15 (on beş) gündür. Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, puanlar çizelgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 5 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doçent kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak kadronun ilan edildiği birime şahsen başvuracaklardır.

İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanun'un Ek 38'inci maddesi uyarınca belirlenen % 30'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlüğümüz ve ilgili birimlerce kurulacak başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından ilgili mevzuatın gereğini ve ilan başvuru şartlarını taşımadığı veya eksik belgeli olduğu tespit edilen başvurular ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, adaylar ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir. Adaylar ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.

Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz web (https://www.dicle.edu.tr/) sayfasından yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Gerekli görülmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir. Doçentlik kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrosuna profesör ve doçentler müracaat edemezler. Daha önce Üniversitemizce açılmış herhangi bir kadroya başvurmuş olup, başvurusu halen derdest olanlar ile herhangi bir kadro başvurusuyla ilgili yargı süreci devam edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; yükseköğretim kurumları tarafından verilen "Eğiticilerin Eğitimi Belgesi"ne sahip olmaları gerekir. Yükseköğretim kurumları dışında alınan Eğiticilerin Eğitimi Belgeleri Rektörlüğümüze bağlı Sürekli Eğitim Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli kabul edilecektir. (Bu belge atama sürecinde de teslim edilebilecektir.)

Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 10.05.2024 tarihli, E.27372 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın yazısı ile bildirilen 08.05.2024 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

AÇIKLAMALAR

1. Doçentliğini iç hastalıkları hemşireliği bilim alanında almış olup diyabet üzerine çalışmaları olmak.

2. Doçentliğini kimya bilim alanında almış olup protein tirozin fosfataz inhibitörleri üzerine çalışmaları olmak.

3. Doçentliğini matematik bilim alanında almış olup harmonik fonksiyonlar üzerine çalışmaları olmak.

4. Doçentliğini çocuk cerrahisi bilim alanında almış olup pediatrik toraks cerrahisi alanında eğitim almış olmak ve bu alanda çalışmaları olmak.

5. Doçentliğini eğitim yönetimi bilim alanında almış olup eğitim binalarının fiziksel koşulları üzerine çalışmaları olmak.

6. Doçentliğini fizik bilim alanında almış olup atom ve molekül fiziği üzerine çalışmaları olmak.

7. Doçentliğini fizik eğitimi bilim alanında almış olup fizik eğitiminde web destekli çalışmaları olmak.

8. Doçentliğini temel eğitim hayat bilgisi eğitimi bilim alanında almış olup çok kültürlü eğitim üzerine çalışmaları olmak.

9. Doçentliğini Türk halk bilimi bilim alanında almış olup halk bilimi kuramları üzerine çalışmaları olmak.

10. Doçentliğini beslenme ve diyetetik bilim alanında almış olup diyet protein kalitesi üzerine çalışmaları olmak.

11. Doçentliğini tarımsal mekanizasyon bilim alanında almış olup hasat-harman üzerine çalışmaları olmak.

12. Doçentliğini kimya bilim alanında almış olup amino asit temelli organojeller üzerine çalışmaları olmak.

13. Doçentliğini siyasal hayat ve kuramlar bilim alanında almış olup anayasa hukuku alanında çalışmaları olmak.

14. Doçentliğini sağlık yönetimi bilim alanında almış olup sağlık sistemleri üzerine çalışmaları olmak.

15. Doçentliğini bilgisayar mühendisliği bilim alanında almış olup federe öğrenme üzerine SCI-E indeksli çalışmaları olmak.

16. Doçentliğini elektrik-elektronik mühendisliği bilim alanında almış olup makine öğrenmesiyle deprem sinyalleri üzerine çalışmaları olmak.

17. Doçentliğini dünya dilleri ve edebiyatları bilim alanında almış olup İngiliz edebiyatı üzerine çalışmaları olmak.

18. Doçentliğini Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi bilim alanında almış olup milli mücadelenin idari tarihi üzerine çalışmaları olmak.

19. Doçentliğini beyin ve sinir cerrahisi bilim alanında almış olup pediatrik beyin tümörlerinin cerrahi tedavisi üzerine çalışmaları olmak.

20. Doçentliğini beyin ve sinir cerrahisi bilim alanında almış olup üst torakal vertebra cerrahisi üzerine çalışmaları olmak.

21. Doçentliğini kalp ve damar cerrahisi bilim alanında almış olup aort diseksiyolarında serebral koruma teknikleri üzerine çalışmaları olmak.

22. Tıpta uzmanlığını ve doçentliğini halk sağlığı bilim alanında almış olmak.

23. Tıpta uzmanlığını radyasyon onkolojisi alanında almış olmak.

İlan olunur.

5807/1-1