Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 24 temmuz 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 10 Temmuz 2024 00:20, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2024 00:21
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşullan sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde 25/07/2024 tarihine kadar ilgili "Dekanlıklara" şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçlan web sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Öğretim görevlileri sınavları web sayfamızda belirtildiği gibi yapılacaktır.

a)Öğrclim Üyeleri İçin:

Aranılan Belgeler;

I. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2.Doktora belgesi

3.Doçentlik belgesi

4 Yabancı dil sınav sonuç belgesi

5 Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Resimli öz geçmiş

7. I adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)

Aranılan Nitelikler:

I.Yükseköğretim Kumlularında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesinin 7, fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim yapılan bölümler için en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

2. Atılını Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirlilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

b)Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri İçin:

Aranılan Belgeler:

1. İletişim bilgilerini belirlen başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş

3. I adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript

6. ALES sonuç belgesi

7. Nüfus cüzdanı sureli

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir belge. (Araştırma Görevlileri için) lO.En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini veren programlardan mezun olduğunu gösterir belge.(Öğretim Görevlileri için)

Aranılan Nitelikler:

{.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafindan onaylanmış olması.

2. AL ES Ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

3. a) Öğretim Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen öğretim görevlileri için en az 85 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınış olmak. Meslek Yüksekokullarının Türkçe öğretim yapan bölümleri için yabancı dil şartı aranmaz.

b) Araştırma Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kumlu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 70 puan, Türkçe eğitim yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen araştırma görevlileri için en az 80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.