Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 7 sözleşmeli personel alacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 7 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 temmuz 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 10 Temmuz 2024 00:10, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2024 00:18
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 7 sözleşmeli personel alacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" gereği aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde sözleşmeli personel alınacaktır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

(*) Koruma ve Güvenlik Personeli pozisyonuna yerleşmeye hak kazananlardan, sözleşme imzalayacağı tarih itibariyle güvenlik kartlarının geçerlilik süresi biten adayların yerine yedek aday çağırılacaktır.

AÇIKLAMALAR

1- Adaylar yalnızca bir kadro pozisyonuna başvurabileceklerdir.

2- İlgili kadro pozisyonu için beyan edilecek sertifikaların ilan gününden önceki bir tarihte alınmış olması gerekmektedir.

3- Spor Uzmanı pozisyonuna başvuracakların antrenörlük kademe düzeyinin başvuru yapılacak pozisyona ve branşa uygun olması gerekmektedir.

4- Yerleşmeye hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

6- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.

7- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

8- Başvurularda tüm pozisyon unvanları için ilgili puan türünden en az 60 puan almış olmak gerekmektedir.

a) Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

b) Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

c) Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

9- Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

10- Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

11- Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş olmak.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvuru Adresi: Başvurular, e-Devlet Kapısı "Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden yapılacaktır. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru Tarihleri: 10.07.2024 - 24.07.2024

Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet Kapısı üzerinden otomatik olarak temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.

Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.

Ayrıca başvuracağı pozisyona göre adayların; özel güvenlik kimlik kartlarını (her iki yüzü de görünecek şekilde), antrenörlük belgelerini, sertifika belgelerini "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan belgeler bölümündeki ilgili alana pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Gerçeğe aykırı belge beyanında bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise iptal edilecek olup idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Spor Uzmanı pozisyonu için KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar belirlenen adaylara Üniversitemiz tarafından yazılı ve/veya sözlü sınav yapılacaktır. Sınavın şekli ve tarihi ile sınava katılmaya hak kazanan aday listesi, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemiz internet adresinden (https://hacibayram.edu.tr) yayımlanacaktır.

Diğer pozisyonlar için KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre belirlenecek olan aday listesi başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Üniversitemiz internet adresinden (https://hacibayram.edu.tr) yayımlanacaktır.

Ayrıca adaylar, Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden sonuç bilgilerine ulaşabilecektir.

Bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Bu pozisyonlara ilişkin sonuçlar asıl ve yedek olarak ilan edilecektir.

Yerleşmeye hak kazanan adaylar için yapılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması halinde kendileriyle sözleşme yapılacaktır.

Tel: 0312 546 03 06 - 0312 546 03 07 - 0312 546 03 17

5844/1-1